Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_11_Virobnicha_infrastruktura_pidpriyemstva...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
34.6 Кб
Скачать

6. Організація системи матеріально-технічного забезпечення та складського господарства на підприємстві

Система матеріально-технічного забезпечення охоплює сукупність підрозділів підприємства, які займаються постачанням всіх необхідних для виробництва матеріальних та технічних ресурсів, їх збереженням, доставкою на робочі місця при мінімальних затратах на їх придбання, переміщення й зберігання.

До складу матеріально-технічних ресурсів входять: сировина, матеріали, комплектуючі вироби, покупне технологічне устаткування та технологічне

оснащення, інше устаткування, а також покупні паливо, енергія, вода і т. Основні завдання матеріально-технічного забезпечення виробництва:

 • вчасне забезпечення підрозділів підприємства необхідними видами ресурсів потрібної кількості та якості;

 • покращення використання ресурсів - підвищення продуктивності праці, скорочення тривалості виробничих циклів, повне використання вторинних ресурсів;

 • аналіз якості і конкурентоздатності ресурсів, що надходять від постачальників; підготовка пропозицій та організація здійснення заходів для заміни постачальників у разі потреби;

- розробка норм і нормативів витрачання ресурсів. На підприємствах використовують дві форми постачання ресурсів:

а) транзитну, яка передбачає передачу ресурсів від постачальника безпосередньо на місце споживання, минаючи всі проміжні пункти складування. За цією схемою трансортується електроенергія, газ, окремі види палива, вода тощо;

б) складську, яка передбачає обов'язкове постачання ресурсів через систему складів - пунктів проміжного складування, зберігання та попередньої підготовки до споживання. Така форма потребує створення складського господарства.

Складське господарство підприємства - це сукупність підрозділів, які охоплюють приймання, розміщення, зберігання, підготовку до використання, видачу та облік руху матеріальних ресурсів.

Складське господарство виконує наступні функції:

 • приймає, зберігає, обліковує і контролює переміщення матеріально-технічних ресурсів, що постачається на підприємство, а також готової продукції, виготовленої підприємством;

 • готує ресурси до їх використання - визначає якість, проводить попередню обробку і т.п.;

 • здійснює підготовку готової продукції для її реалізації споживачам: упаковку, оформлення необхідної документації тощо;

 • займається інформаційно-технічним забезпеченням, пов'язаним з обліком та рухом матеріально-технічних ресурсів, між всіма підрозділами підприємства.

Залежно від призначення та обсягів роботи склади можуть бути загальнозаводськими та цеховими.

Загальнозаводські склади поділяються на:

 • матеріальні - зберігання запасів сировини, матеріалів, палива, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, що поступають на підприємство ззовні. Такі склади підпорядковуються відділу матеріально- технічного постачання підприємства;

 • виробничі - зберігання напівфабрикатів власного виготовлення (підпорядковуються виробничо-диспетчерському відділу), ЦІС (підпорядковуються інструментальному відділу), склади запасних частин та устаткування (підпорядковуються відділу головного механіка);

 • збутові - зберігання готової продукції та відходів виробництва, що підлягають реалізації (підпорядковуються відділу збуту підприємства).

 • До цехових складів (кладових) відносять матеріальні, проміжні, склади готової продукції, інструментально-роздавальні кладові.

 • Усі матеріальні ресурси, що поступають! на підприємство, проходять обов'язкову процедуру приймання за кількістю та якістю.

 • Видача матеріалів зі складів здійснюється в межах лімітів, розрахованих відділом матеріально-технічного постачання, виходячи з виробничої програми і норм витрат матеріальних ресурсів.

Облік руху матеріальних ресурсів проводиться за допомогою картотеки як на складах (кількісно-сортовий облік), так і в бухгалтерії (кількісно-вартісний облік).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]