Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_6__Vitrati_i_tsini_na_produktsiyu_pidpriye...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
24.82 Кб
Скачать

Edit by Lord

Тема 6. Витрати і ціни на продукцію підприємств. План

 1. Собівартість продкції підприємства.

 2. Класифікація витрат на виробництво продукції.

 3. Види собівартості. Методи визначення собівартості.

 4. Економічний зміст, функції і види цін.

 5. Складові елементи цін.

 6. Методи ціноутворення на продукцію підприємства.

1.. Собівартість продукції - це виражені у грошові формі всі витрати підприємства на виробництво продукції продукції та її реалізацію.

До складу собівартосто включаються наступні витрати:

 1. Витати на підготовку та освоєння виробництва нової продукції.

 2. Витрати на виробництво продукції: а) оборотні фонди; б) частина вартості основних фондів, їх зношення; в) витрати на оплату праці;

 3. Витрати на управління та обслуговування виробтництва;

 4. Витрати на реалізацію виробництва;

 5. Витрати на підготовку кадрів;

 6. Витрати на раціоналіцію виробничих процесів;

 7. Витрати на розвідку використання і охорону природніх ресурсів;

Собівартість як економічна категорія використовується для :

 1. Встановлення обгрунтованих цін;

 2. Для оцінки ефективності роботи та його підприємства та його окремих підрозділів;

 3. Для контролю за ефективністю використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

 4. Для оцінки економічної ефективності нововведень.

Показники собівартості які використовуються:

 1. Собівартість окремих видів продукції;

 2. Кошторис всіх витрат підприємства;

 3. Витрати підприємства на 1 грн. товарної продукції В1 грн=С/ТП, С – собівартість всієї виготовленої продукції , ТП – величина товарної продукції;

 4. Відсоток зниження собівартості;

2.. Класифікація витрат на виробництво продукції.

Собівартість включає різноманітні за характером за місцем винекнення та призначенням витрат це викликає необхідність їх чіткої класифікації і групування за окремими ознаками.

В найбільш загальному випадку використовуються 2 способи групування витрат:

 1. За економічними елементами;

 2. За статтями калькуляції;

Під елеметами витрат розуміють окремі види витрат які відрізняються за економічнм змістом. Собівартість розрхована за елементами витрат дає можливість визначити всі витрати підприємства на всі види діяльності.

Перелік елементів витрат однаковий для всіх галузей промисловості:

 1. Вартість матеріалів (сировина матеріали, енергетичні ресурси)

 2. Витрати на оплату праці;

 3. Відрахування на чоціальні потреби;

 4. Амортизація;

 5. Інші витрати;

Статті какуляції – це групи витрат які розрізняють за їх функціональною роллю у виробництві та за місцем їх винекнення.

За статтями розробляються калькуляції тобто розраховуються собівартості окремих видів продукції. Перелік статтей може виробляти самостійно.

Приблизний перелік статтей калькуляції:

 1. Сировина і матеріали за мінусом повернутих відходів;

 2. Покупні, комплектуючі та напівфабрикати;

 3. Паливо та енергія на технологічні потреби (безпосередньо на виготовлення продукції)

 4. Основна заробітна плата виробничих робітників;

 5. Додаткова заробітна плата виробничих виробників;

 6. Нарахування на соціальні потреби виробничих робітників;

 7. Витрати на отримання та експлуатацію обладнання;

 8. Загальновиробничі витрати адміністративні витрати;

 9. Витрати на підготовку і освоєння виробництва;

 10. Позавиробнич витрати;

Відмінність статей калькуляції від елементів витрат полягає в тому, що за статтями визначаються витрати на виготовлення одиниці продукції а за елементами всі витрати на всю продукцію виробництва.

В економіці використовуються інші групування витрат:

 1. Заступінню однорідності:

а) Одноелементні (прості) - це витрати, які мають єдиний економічний зміст;

б) Комплексні - це витрати різні за складом і охоплюють декілька елементів (загальновиробничі витрати, або адміністративні (оплата праці, амортизація будівель);

2. За способом розподілу витрат між окремими видами продукції:

а) прямі витрати , які можуть бути однозначно включені в собівартість певного виду продукції, як правила на основі встановлених норм;

б) непрямі витрати, це витрати, які повязані з роботою цеху або підприємства взагальному і які важко або неможливо прямо включити до витрат на виробництво конкретного виду продукції;

3. За характером звязку з обсягами виробництва розрізняють :

а) постійні;

б) умовно постійні це витрати які незалежать (постійні) або слабозалежать (умовнопостійні) від обсягу випуску продукції.

Змінні витрати - це витрати які істотно залежать від випуску продукції вони поділяються :

 1. Пропорційні;

 2. Непропорційні ( прогресуючі, деградуючі);

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]