Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SPRS-metodichka.docx
Скачиваний:
46
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
125.04 Кб
Скачать

Розпорядження

Розпорядження — правовий акт управління державного колегіального органу, що видається в межах компетенції посадової особи і стосується оперативних питань, виконання яких не потребує обговорювання.

Документ має обмежений термін дії, стосується вузького кола організацій, посадових осіб чи громадян. Деякі розпорядження загального характеру мають тривалий термін дії. Є обов’язковим для всіх кому він адресований.

Розпорядження висвітлюють часткові, конкретні питання, що стосуються як усього колективу, так і окремих підрозділів та ланок його роботи.

Слова пропоную, вимагаю, доручаю, дозволяю, забезпечити, зобов’язати у тексті пишуть (набирають) великими літерами.

Класифікаційні ознаки розпорядження як документа:

 • за походженням — службовий;

 • за місцем створення — внутрішній/зовнішній;

 • за призначенням — розпорядчий;

 • за напрямом — вхідний/вихідний;

 • за формою — індивідуальний;

 • за ступенем гласності — звичайний/для службового користування/таємний;

 • за стадіями створення — оригінал;

 • за терміном виконання — терміновий.

Реквізити розпорядження та їх послідовність.

 1. Герб України (для державних організацій).

 2. Назва міністерства, якому підпорядкована організація (для державних організацій).

 3. Повна назва органу управління, що видає розпорядження.

 4. Назва документа та його номер.

 5. Дата видання.

 6. Місце видання (назва міста, села, селища тощо).

 7. Заголовок (про…).

 8. Текст:

 • констатуюча частина — де сформульовано мету чи причину видання;

 • розпорядча частина — де сформульовано порядок дій, які потрібно виконати, та зазначено осіб, відповідальних за виконання.

 1. Додатки (якщо потрібно).

 2. Посада відповідальної особи, її підпис та розшифрування підпису.

Розташування реквізитів розпорядження аналогічне до розміщення їх при оформленні наказу.

СТАТУТ

Статут - правовий акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їх відносини з іншими організаціями та громадянами, права та обов'язки в певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Реквізити:

 • гриф затвердження вищою установою чи органом управління;

 • назва виду документа (статут);

 • заголовок;

 • текст;

 • відмітки про погодження та реєстрацію;

- дата.

Структура тексту статуту:

 1. загальні положення;

 2. мета і завдання діяльності;

 3. функції;

 4. утворення й використання коштів; майно підприємства;

 5. управління;

 6. створення та використання пайового фонду;

 7. членство; права й обов'язки;

 8. звіт, звітність і контроль;

 9. виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність;

10) реорганізація та ліквідація.

Для чіткості викладу та зручності читання текст статуту розбивають на статті (пункти), що групують у розділи (позначають римськими цифрами).

Положення

Положення — це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються.

Положення переважно складають при створенні нових установ, організацій, підприємств. Затверджується документ вищим органом або керівником установи.

Реквізити:

 • герб,

 • назва відомства, організації, структурного підрозділу;

 • гриф затвердження,

 • назва виду документа (положення);

 • місце видання;

 • дата;

 • індекс;

 • заголовок до тексту;

 • текст (мета створення установи; основні завдання; функціональні зв'язки з іншими установами; основні та обігові кошти; призначення службових приміщень; виробничо-господарська діяльність підприємств; завдання щодо якості виробництва продукції тощо);

 • підпис;

 • відмітка про погодження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]