Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SPRS-metodichka.docx
Скачиваний:
46
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
125.04 Кб
Скачать

Методичні вказівки до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів №6

Тема. Типи термінологічних словників.

План

 1. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

 2. Правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження.

Завдання.

1. Опрацюйте розділ «Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури» з підручника (Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С. 72 – 77).

2. Укладіть список термінологічних словників відповідно до свого фаху.

3. Випишіть з цих словників 20 слів-термінів, які б ілюстрували різні правила правопису слів іншомовного походження (наприклад, вживання м’якого знака, апострофа, подвоєння та подовження приголосних, правопис голосних у словах іншомовного походження тощо).

Методичні вказівки до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів №7

Тема. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загально-вживані та вузькоспеціальні.

План

1. Складноскорочені слова та абревіатури: особливості їх утворення та написання.

2. Поняття про графічні скорочення.

3. Правила введення в текст складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень.

Теоретичні відомості

Лексичні скорочення (абревіатури) функціонують як самостійні слова. Графічні ж скорочення не є словами й використовуються лише на письмі. На відміну від лексичних вони обов’язково розшифровуються та читаються повністю.

Лексичні скорочення бувають декількох типів:

 1. Ініціальні (абревіація) – утворені з початкових букв слів, що означають поняття; вони, у свою чергу, поділяються на: а) буквені – читаючи їх, треба вимовляти букви: АМК, КБ, ЖБК, ХТЗ; б) звукові – читаючи їх, вимовляють звуки: ЗАГС, ЦУМ, Ту-154, ВАТ та ін.; в) буквено-звукові (змішані) – частина слова вимовляється за буквами, частина – звуками: ЖЕК, ТЕЦ та ін.

 2. Складові скорочення – утворені з частин складів слів: завгар, техред, лінкор, міськком, Харзеленбуд та ін.

 3. Частково скорочені слова – утворені з частини або частин складів слів і повного слова: Донвугілля, Татнафта, госпрозрахунок.

 4. Відсікання (усічення): пом., акад., доц. та ін.

 5. Телескопічні скорочення – утворені з початкової та кінцевої частини складових слів: рація (із ра[діостан]ція), біоніка (із біо[логія] та [електро]ніка) й ін.

 6. Змішаного типу (комбіновані): НДІ, торгмаш й ін.

Увага! Графічні скорочення, як правило, не подвоюються, виняток становлять рр. (роки).

Не можна перевантажувати текст графічними скороченнями, наприклад: НП, що сталося на ПУ під.-схід. міської РМС через порушення ПТБ інженером Ковтуном В.С. Не можна скорочувати імена та імена по батькові (крім ініціалів): не Мих. Серг. Грушевський, а М. С. Грушевський (як виняток – з однаковими прізвищами: Гр. Тютюнник – Григір, бо є Григорій Тютюнник).

Деякі зразки скорочень, які вживаються в усіх видах ділових паперів:

 • назви документів: РКК, ОРД, техплан, техдокументація;

 • назви посад, вчених ступенів, знань: член-кор., проф.., зав., заст.;

 • офіційні форми звернення: доб., п.;

 • офіційні назви організацій, установ, відділів: агропром, фінвідділ, Київськбуд, Укрземпроект;

 • скорочення, вживаній в планово-обліковій документації: промінвестбудбанк, техпромфінплан, накл. № тощо.

Скорочені назви (абревіатури) установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, пишуться двояко:

а) з великої літери, якщо ці слова вживаються на позначення установ одиничних: Укрінформ, Укрпрофрада, Укоопспілка.

б) з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами: техуніверситет, облвиконком, райвно, райрада.

Складноскорочені назви, утворені з початкових (ініціальних) букв, імен власних і загальних, пишуться великими літерами: АТС, КНР, НЛО, СНД, УРП, УТН.

У фаховому спілкуванні й документах дозволяється використання лише загально нормативних графічних скорочень, зафіксованих у державних стандартах і словниках.

Завдання.

1. Опрацюйте теоретичні відомості.

2. Випишіть із фахової літератури по 5 речень із складноскороченими словами та графічними скороченнями. Чи відповідає їх правопис орфографічним нормам?

3. Запишіть 10 абревіатур зі свого фаху, з’ясуйте особливості їх творення (наприклад, ІТП інженерно-технічні працівники).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]