Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ - відповіді.doc
Скачиваний:
2435
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
847.36 Кб
Скачать

Екзаменаційний білет № 18 з української мови (за професійним спрямуванням)

  1. Вимоги до тексту документа.

  2. Господарсько-договірні документи.

  3. Резюме

Відповідь:

Вимоги до тексту документа:

   1. Бути належним чином відредагованими;

   2. Бути ясними, точними, переконливими;

   3. Стислість, логічність, послідовність, охайність;

   4. Грамотність;

   5. Ретельний добір мовних засобів, які б були зрозумілі широкому загалу, відповідали нормам літературної мови та конкретному стилю;

   6. Від першої особи викладати текст в автобіографіях, заяві, наказі, скарзі, службовій записці;

   7. Від третьої особи викладати текст в актах, трудовій угоді, контрактах, договорах, інструкціях, запрошеннях, оголошеннях;

   8. Перевагу надавати прямому порядку слів у реченнях; мовним кліше, «канцеляризмам»;

   9. Уникати багатозначних слів; емоційно забарвлених; суб’єктивного ставлення;

   10. Не переобтяжувати текст іншомовними словами, якщо є в мові їхні відповідники;

   11. Використовувати загальноприйняті, стандартні скорочення слів та абревіатури;

   12. Правильно і у певній послідовності розміщувати реквізити;

   13. Щоб не виявляти гостроти стосунків з партнером, слід заміняти активну форму дієслова на пасивну (Вами ще не дана відповідь, а не ви не відповіли…);

   14. Уникати немилозвучності;

   15. Пам’ятати, що лише своєчасність і актуальність інформації робить документ дієвим, доцільним і корисним.

Господарсько-договірні документи: договір, трудова угода, контракт.

Дати визначення резюме.

Резюме – це документ, в якому коротко повідомляються особисті, освітні та професійні дані. Реквізити:

 1. Назва.

 2. Текст, що містить таку інформацію: ПІБ, адреса, телефон, мета написання, особисті дані, відомості про освіту, професійний досвід тощо.

 3. Дата.

 4. Підпис (при потребі).

Резюме повинно бути детальним і точним. В Україні, на жаль, досі нема єдиної форми написання резюме.

Зразок:

Р е з ю м е

ПІБ: Буйкін Денис Іванович

Адреса: 03065, м. Маріуполь, вул. Пролетарська, 7.

Телефон: 40-80-76

Дата і місце народження: 17 січня 1980 р., м. Маріуполь

Мета: заміщення вакантної посади виконроба з подальшим професійним ростом.

Освіта:

1980-1989 – навчання у ЗОШ № 10.

1989-1992 – навчання у СПТУ № 13 (маляр-штукатур).

2006 рік – вступ і навчання у Маріупольському будівельному технікумі («Будівництво будівель і споруд», молодший спеціаліст).

Професійний досвід:

1992 рік і до теперішнього часу – підприємство «Азовстальбуд», будівельник.

Сімейний стан: неодружений

Додаткові дані: маю досвід роботи з текстовим і графічним редакторами у середовищах DOS і WINDOWS, 10 років керую автомобілем.

Екзаменаційний білет № 19 з української мови (за професійним спрямуванням)

1. Службові листи. Їх види.

2. Документи щодо особового складу. Характеристика. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка.

Лист – це обмін інформацією між людьми, установами, організаціями. Листи бувають особисті й службові.

Службові листи – узагальнена назва різноманітних за змістом інформаційних документів, які виступають основним засобом спілкування й оперативного управління діяльністю установ, організацій, підприємств.

Офіційне листування умовно поділяють на три види: дипломатичне, адміністративне, ділове.

За кількістю адресатів: звичайні, циркулярні (надсилаються керівною установою до всіх своїх підрозділів), колективні.

За функціональними ознаками листи поділяють на два види: листи, що потребують відповіді (лист-прохання, лист-запит, лист-нагадування, лист-пропозиція, лист-звернення тощо) і листи, що не потребують відповіді (лист-запрошення, лист-подяка, супровідний лист тощо).

Ведення ділової кореспонденції – це мистецтво. Пишучи листа, будьте лаконічні у висловлюваннях, послідовні, логічні; уникайте багатозначних слів, не захоплюйтеся іншомовними; будьте ввічливими; уникайте категоричності та заперечних форм.

Обов’язкові реквізити листів: звертання, комплімент, підпис, дата, адреса.

Бездоганно оформлена ділова кореспонденція – це свідчення поваги до адресата! Тому бажано користуватися презентабельними бланками, конвертами, що за дизайном відповідають бланкові; стежте за правильністю написання адреси, адресата.

Запит –це комерційний документ, своєрідне звертання “покупця” до “продавця” з проханням надати детальну інформацію про необхідний товар чи певні послуги, або ж прислати пропозицію на поставку товару. Як правило запити роблять на основі проспектів, каталогів тощо.

Подаємо нижче приклад запиту про уточнення попередньої інформації:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.