Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_vkazivki_Potentsial_2014.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.96 Mб
Скачать

Розділ 5 Оцінка бізнесу

Підходи до оцінювання бізнесу

Особливості бізнесу як об’єкта оцінки зумовлюють застосування трьох традиційних підходів:

 • доходний;

 • порівняльний (ринковий);

 • майновий (витратний).

Дохідний підхід заснований на очікуваннях власника щодо майбутніх вигод від володіння бізнесом і відіграє домінуючу роль в оцінці його вартості, тому що бізнес за своєю суттю є одним із варіантів інвестування коштів. метою якого є одержання певного прибутку на вкладений капітал.

Порівняльний (ринковий) підхід заснований на тому, що аналогічні підприємства повинні продаватися за подібними цінами. Основною проблемою застосування цього методу є якісний вибір повної та достовірної інформації про об’єкти порівняння.

Майновий підхід заснований на уявленні про підприємство як цілісний майновий комплекс, вартість якого визначається вартістю всіх його активів, оцінених окремо, за винятком забов’язань.

Даний підхід не враховує вартість деяких нематеріальних активів, ефективність використання активів у цілому.

Завдання 5.1

В основу оцінки бізнесу покладена така теза: «Вартість бізнесу залежить від можливості отримання фінансових та економічних результатів». Цей метод має назву – «метод прямої капіталізації доходу» (у нашому розумінні чистого прибутку).

Формула

(5.1)

Коефіцієнт капіталізації може бути визначений:

 • кумулятивним методом;

 • на базі середньозважених витрат на залучення та використання капіталу;

 • методом внутрішньої ставки дохідності.

Формалізація даної формули:

, (5.2)

де ВБк – вартість бізнесу;

Прч – чистий прибуток;

Ккап – ставка капіталізації.

Визначається на основі моделі середньозваженої вартості капіталу WACC (Ккап)

, (5.3)

–очікувана ставка вартості відповідно власного та позичкового капіталу;

ВК – сума власного капіталу;

ПК – сума позикового капіталу;

К – сума всього капіталу.

Умова до розділу 5.1.

Визначимо вартість бізнесу за допомогою результатного підходу при використанні методу прямої капіталізації доходів, якщо:

 1. Фактична та прогнозна структура капіталу підприємства становить 3:7.

 2. Власний капітал підприємства складає 300 тис. грн.

 3. Позичковий капітал дорівнює 700 тис. грн.

 4. Плата за користування позичковим капіталом (кредитна ставка) встановлена в розмірі 15% річної суми кредиту.

 5. Інвестор (власник бізнесу) вкладає кошти в корпоративні права, розраховуючи отримати внутрішню норму рентабельності в розмірі 19% річних.

 6. Стабільні темпи приросту доходів підприємства складатимуть 3%.

 7. Чистий прибуток (прогнозна величина) – 57 тис. грн.

Розв’язання:

1. Визначення ставки капіталізації [2].

(16,2 %).

2. Обчислення вартості бізнесу ВБк [1].

тис. грн.

3. Визначення вартості бізнесу ВБк з урахуванням темпів приросту доходів (чистого прибутку) – .

,

де g – темп стабільного зростання вартості бізнесу;

тис. грн.

4. Визначення впливу структури капіталу підприємства на оцінювання бізнесу. Розрахунки проводяться для наступного співвідношення власногоі позикового капіталу 2:8; 8:2; 4:6; 6:4; 3:7; 7:3;5:5. Зробити відповідні висновки та сформувати стратегію щодо оптимальної структури капіталу підприємства що оцінюється.

Варіанти до виконання завдання 5.1 відображені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Варіанти до виконання завдання «Оцінка бізнесу»

Найменування показника

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Фактична та прогнозна структура капіталу підприємства

2:5

3:9

3:7

4:7

4:8

3:8

2:7

4:5

5:7

6:8

5:8

4:6

2:6

1:5

2. Власний капітал підприємства, тис. грн.

200

300

300

400

400

300

200

400

500

600

500

400

200

100

3. Позичковий капітал підприємства, тис. грн.

500

900

700

700

800

800

700

500

700

800

800

600

600

500

4. Плата за користування позичковим капіталом (кредитна ставка), %

15

13

12

16

14

14

15

17

16

15,5

16

18

17

18

5. Внутрішня норма рентабельності, що влаштовує власника бізнесу, %

21

22

20

23

18

22

25

21

21,5

24

25

21

19

26

6. Темп зростання чистого прибутку, %

3

3,5

5

5,5

4

2

1,5

2,5

3

4

2

3,5

1,5

2

7. Прогнозна величина чистого прибутку, тис. грн.

72

90

85

100

102

105

85

120

95

110

120

75

87

55

Продовження таблиці 5.1

Найменування показника

Варіанти

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1. Фактична та прогнозна структура капіталу підприємства

5:6

6:8

1:4

2:7

3:8

1:6

3:4

4:5

5:5

5:7

3:7

2:6

2:7

5:9

2. Власний капітал підприємства, тис. грн.

500

600

100

200

300

100

300

400

500

500

300

200

200

500

3. Позичковий капітал підприємства, тис. грн.

600

800

400

700

800

600

400

500

500

700

700

600

700

900

4. Плата за користування позичковим капіталом (кредитна ставка), %

14

18

19

20

14

13

12

13

14

15

14

12

11

12,5

5. Внутрішня норма рентабельності, що влаштовує власника бізнесу, %

20

28

22

25

22

20

19

23

26

25

24

22

20

20,5

6. Темп зростання чистого прибутку, %

2

5

3

4

4,5

2,5

4

1

2

3

2,5

2

1,5

2,5

7. Прогнозна величина чистого прибутку, тис. грн.

78

130

85

110

105

110

115

130

95

90

98

72

75

88

Продовження таблиці 5.1

Найменування показника

Варіанти

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1. Фактична та прогнозна структура капіталу підприємства

6:9

1:6

2:8

5:8

6:7

7:9

8:9

4:7

1:5

2:8

5:6

7:8

2. Власний капітал підприємства, тис. грн.

600

100

200

500

600

700

800

400

100

200

500

700

3. Позичковий капітал підприємства, тис. грн.

900

600

800

800

700

900

900

700

500

800

600

800

4. Плата за користування позичковим капіталом (кредитна ставка), %

14

12

13,5

14

14,5

15

14

12

12

13

14

15

5. Внутрішня норма рентабельності, що влаштовує власника бізнесу, %

22

19

20,5

23

23,5

24

26

22

19

20

21

26

6. Темп зростання чистого прибутку, %

3

1,5

3

2,5

3

1

2

4

3

2,5

1,5

3

7. Прогнозна величина чистого прибутку, тис. грн.

89

99

110

111

113

115

120

125

60

65

75

85

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]