Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Ekonomiko-matematichn__metodi_ta_model__Ekono.pdf
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
720.07 Кб
Скачать

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назва модуля, змістового модуля, теми

МОДУЛЬ І. ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ

Змістовий модуль № 1. Методи оптимізації на основі задачі лінійного програмування

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки

Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі

Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв'язування

Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач

Тема 5. Транспортна задача

Змістовий модуль № 2. Спеціальні методи математичного програмування в оптимізації процесів й прийняття рішень

Тема 6. Цілочислове програмування

Тема 7. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем

Тема 8. Динамічне програмування

Тема 9. Теорія ігор і прийняття рішень

Модуль ІІ. Індивідуальне науково - дослідницьке завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит

МОДУЛЬ ІІІ. ЕКОНОМЕТРИКА

Змістовий модуль № 1. Класичні лінійні регресійні моделі

Тема 1. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія

Тема 2. Лінійні моделі множинної регресії

Змістовий модуль № 2. Різні аспекти економетричного моделювання

Тема 3. Нелінійні моделі та перетворення змінних

Тема 4. Фіктивні змінні в економетричних моделях

Тема 5. Узагальнені економетричні моделі

Тема 6. Економетричні моделі динаміки

Модуль ІV. Індивідуальне науково - дослідницьке завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит

6

Соседние файлы в папке учеба