Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Biznes-planuvannya_Zaoch_2011.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
895.09 Кб
Скачать

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Основними видами самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Бізнес-планування» є:

 • Вивчення теоретичного матеріалу.

 • Конспектування теоретичного матеріалу окремих питань теми.

 • Самоперевірка рівня засвоєння основних положень дисципліни (відповіді на контрольні запитання).

 • Підготовка до практичних занять.

 • Підготовка до модульного контролю за змістовими модулями.

Модуль 1. Методичні основи бізнес-планування Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ до бізнес-планування

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про сутність та зміст дисципліни «Бізнес-планування».

План

 1. Сутність, визначення та задачі бізнес-планування.

 2. Методика складання бізнес-плану за міжнародними вимогами.

 3. Основні цілі бізнес-плану фірми.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

1. Предметом дисципліни «Бізнес-планування» є розробка економічних, організаційних і фінансових аспектів просування товарів, робіт і послуг від виробника до споживача.

2. Бізнес-план за міжнародними вимогами включає 10 розділів і резюме (фірма та її продукт, дослідження ринку та збут продукту, план маркетингу, планування розвитку фірми, план виробництва, управління фірмою, фінансовий план, критичні ризики та проблеми, юридичний план, пропозиції фірми з фінансування).

3. Основні цілі бізнес-плану:

 • прибутковість, рентабельність товару та фірми в цілому;

 • досягнення показників продуктивності праці;

 • цілі відносно підвищення якості товару і долі ринку.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка до практичного заняття.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення бізнес-плану.

 2. Склад бізнес-плану.

 3. Призначення бізнес-плану.

Бібліографічний список: [5, 7, 8, 9, 10, 12].

МОДУЛЬ 2. Основні теми бізнес-плану

Змістовий модуль 2.

Тема 2. Фірма та її продукт

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про сутність першого розділу бізнес плану фірми та його оформлення.

План

 1. Специфіка галузі промисловості.

 2. Характеристика сфери діяльності фірми.

 3. Опис товару чи послуг.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Галузь

Знання галузі дозволить прогнозувати її подальший розвиток, тому треба уявити сучасний стан та перспективи розвитку галузі, до якої належить Ваша справа, описати декілька нових товарів, що будуть вироблятися, і ті, що вже виробляються зараз. Необхідно також охарактеризувати нові ринки продукції, її споживачів, нові потреби та нові компанії, що працюють у цій галузі, деякі національні, культурні й економічні особливості, які можуть вплинути на розвиток бізнесу. Також слід вказати джерело інформації.

Фірма

У цьому розділі подається характеристика сфери діяльності Вашої компанії, опис товарів чи послуг, що будуть запропоновані ринку, а також хто є чи буде в майбутньому споживачем Вашої продукції. Крім того, зазначається час, коли продукція буде готова і може бути запропонована споживачу; яким чином буде реалізовуватись продукція, яким шляхом удосконалюватиметься Ваш бізнес, яких принципів дотримуватиметься компанія щодо його розвитку. Якщо компанія вже працює декілька років, слід описати її фінансовий розвиток, зупинитися на її історії та пріоритетних напрямках розвитку сьогодні і в майбутньому. Якщо компанія мала збитки та перешкоди у плину минулого року, слід проаналізувати це щодо розробки пропозицій і заходів, аби запобігти повторенню цих труднощів у майбутньому. Необхідно розробити план, який допоможе поліпшити розвиток справи.

Продукт

Майбутнього інвестора цікавить усе, що стосується як товарів, які вже випускає фірма, так і розробки нових товарів. Необхідно подати інформацію щодо каналів розповсюдження товарів (як існуючих каналів, так і тих, що плануються). Особливу увагу варто звернути на те, як компанія зможе утримувати конкурентоспроможність товарів, аби Ви могли вдало працювати на ринку якомога довше. Товар або послуга в бізнес-плані характеризується з двох позицій.

Щоб інвестор відчув оригінальність та необхідність для ринку Вашого товару, зробіть дуже детальний його опис. Звертаючись до потреб, які зможе задовольнити цей товар, вкажіть можливі напрямки його використання. Особлива увага при цьому повинна приділятись перевагам Вашого товару над тими товарами, які там вже працюють. Саме переваги Вашого товару дозволять вигідно позиціонувати його, а нові функціональні можливості товару допоможуть прокласти шлях до споживача і одержати перемогу на ринку, поступово збільшуючи обсяги продажів.

Слід звернути особливу увагу на пакування Вашого товару, пам’ятаючи про те, що дрібниць у цьому питанні немає. Пакування відіграє одразу декілька функцій. Воно зберігає товар та його функціональні властивості під час складування і транспортування від виробника до споживача. Пакування є також носієм реклами та головних технічних і споживчих характеристик товару. Воно може зробити товар більш привабливим для споживача або ж відштовхнути його від придбання. Пакування також може бути елементом ноу-хау, тобто однією з конкретних переваг товару, який Ви пропонуєте.

Соседние файлы в папке учеба