Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Biznes-planuvannya_Zaoch_2011.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
895.09 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка до практичного заняття.

 4. Підготовка до написання сьомого розділу бізнес-плану.

Питання для самоконтролю

 1. Які результати розрахунку обсягів реалізації товарів Вашої фірми?

 2. Які грошові надходження фірми?

 3. Грошові потоки Вашої фірми.

 4. Який баланс активів та пасивів Вашої фірми?

Бібліографічний список: [9, 10, 13, 14, 16].

Тема 9. Критичні ризики та проблеми

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про ризики та економічні проблеми, розробка й оформлення восьмого розділу бізнес-плану.

План

 1. Розвиток бізнесу, ризики та проблеми.

 2. Оцінка ризиків.

 3. Економічні проблеми.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Треба виділити ризики, що найбільш характерні для Вашого виробництва, персоналу, фінансів фірми.

Критичні ризики та проблеми

Розвиток бізнесу має ризики та проблеми, а бізнес-план неодмінно містить у собі певні припущення. Виявлення деяких непередбачених негативних факторів потенційними інвесторами може скласти негативне враження, підірвати репутацію розробника та піддати небезпеці фінансування проекту.

З іншого боку, узагальнення та обговорення можливих ризиків бізнесу продемонструють Ваші навички менеджера та підкреслять Вашу порядність щодо вкладників капіталу.

Ваша ініціатива щодо узагальнення та обговорення ризиків допоможе показати вкладникам, що Ви піклуєтесь не лише про свій бізнес, а й про них.

Існуючі ризики узагальнюють у декілька груп і обговорюють з інвесторами головні проблеми, які можуть виникнути при розвитку бізнесу. Потрібно зробити опис ризиків та показати шляхи, якими Ви намагаєтесь їх подолати.

Треба виділити ризики, що найбільш характерні для Вашого виробництва, компанії, персоналу, ринкової привабливості продукції, ризик часу та фінансування, коли Ви починаєте справу.

Серед ризиків, які можуть виникнути, обговорюють такі:

 • цінова конкуренція;

 • інші потенційні несприятливі умови щодо товарів широкого вжитку;

 • рішення виробничих проблем понад кошторис;

 • невиконання торгових планів;

 • недостатній розвиток виробництва;

 • труднощі або непередбачені ситуації в довгостроковому постачанні сировини чи комплектуючих виробів;

 • труднощі в отриманні кредиту у необхідному обсязі;

 • необхідність у збільшенні інновацій на товар, щоб він був конкурентоспроможним і, як наслідок, збільшення ціни;

 • необхідність дослідницьких робіт.

Це - загальний перелік ризиків, які можуть виникнути, тому в кожному конкретному випадку потрібно передбачити рішення проблеми.

Визначте також, які припущення у бізнес-плані можуть призвести до виникнення проблем в організації справи. Опишіть плани щодо зведення до мінімуму впливу негативних факторів та можливий вплив кожного з ризиків на успіх заходу.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка до практичного заняття.

 4. Підготовка до написання восьмого розділу бізнес-плану.

Питання для самоконтролю

 1. Перелічіть ризики Вашої фірми?

 2. Як оцінити ризики?

 3. Економічні проблеми фірми.

Бібліографічний список: [5, 8, 9, 10, 15, 17].

Тема 10. Юридичний план

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про юридичний план, розробка й оформлення дев’ятого розділу бізнес-плану.

План

 1. Законодавчі основи бізнесу.

 2. Підзаконні юридичні акти.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Законодавчі основи бізнесу

Юридичними основами бізнесу є Господарчий кодекс України.

Підприємництво в Україні здійснюється відповідно до принципів:

 • вільної діяльності;

 • добровільності;

 • вільного вибору постачальників;

 • вільного розпорядження доходами.

Підзаконні юридичні акти

Підзаконними актами є розпорядження Кабінету Міністрів України, інструкції податкової інспекції та пенсійного фонду України.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка до практичного заняття.

 4. Підготовка до написання дев’ятого розділу бізнес-плану.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення законодавчому акту.

 2. Які Ви знаєте підзаконні акти?

Бібліографічний список: [1, 2, 3, 4, 6, 10, 12].

Тема 11. Пропозиції з фінансування фірми

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про пропозиції фірми з фінансування, розробка й оформлення десятого розділу бізнес-плану.

План

 1. Потреби фірми у фінансуванні.

 2. Джерела фінансування.

 3. Використання фондів.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Потреби у фінансуванні

Кінцевий результат Вашого прогнозу потоку платежів показує обсяг грошей, необхідний Вам на наступні 2 роки для розвитку та розширення Вашої справи. Визначте, скільки грошей Ви плануєте отримати від інвесторів, за рахунок довгострокових та короткострокових кредитів та з інших джерел.

Захист пропозицій

Зазначте, на яких умовах будуть залучатися кошти для розвитку бізнесу: звичайні акції, конвертовані позикові зобов’язання. Також треба надати інформацію про те, скільки складатиме одиниця ціни акції та загальну суму, на яку їх буде випущено в обіг та в продаж. Якщо захищені не тільки звичайні акції (тобто позику взято, наприклад, під заставу майна, або ж під акції), визначте відсотки за позику, рівень конвертованості.

Якщо інвестиції залучаються на умовах паю, зазначте рівень доходу, який будуть отримувати інвестори після завершення фінансування. Треба з’ясувати розмір винагороди, що отримали інвестори після конвертації частини акцій або ж купівлі прав у випадку позикових зобов’язань та гарантів.

Якщо передбачається продаж гарантій, як особистої долі в справі, потрібно в цій частині плану захистити права інших засновників шляхом обмеження прав перепродажу особистої долі на деякий час, що потрібен для нормального розвитку. Потрібно надати зразок угоди про перерозподіл акцій (перерозподіл може бути проведено лише у формі наради власників компанії).

Використання фондів

Зрозуміла зацікавленість інвесторів щодо напрямків використання майбутніх прибутків, головним чином, в яких напрямках буде проходити реінвестування. Тому необхідно, прогнозуючи подальший розвиток, зазначити, яка кількість грошей буде використана на розвиток товару, на придбання обладнання та технологій, на головні виробничі потреби.

Соседние файлы в папке учеба