Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Biznes-planuvannya_Zaoch_2011.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
895.09 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка до практичного заняття.

 4. Підготовка до написання десятого розділу бізнес-плану.

Питання для самоконтролю

 1. Чи є потреба Вашої фірми у фінансуванні?

 2. Які джерела фінансування Вам відомі?

 3. Розподіл прибутку по фондам.

Бібліографічний список: [5, 9, 13, 16, 17].

Тема 12. Сутність та склад резюме

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про складання резюме.

План

 1. Основні положення резюме.

 2. Правила написання резюме.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Перш ніж зробити якісне резюме, Вам необхідно повністю скласти бізнес-план. Резюме повинне включати такі основні положення:

Фірма та її засновники

Потрібно вказати, коли і ким заснована компанія, де вона зареєстрована, сферу її діяльності, що особливого є в її продукції та технології.

Також необхідно вказати можливі перешкоди розвитку ділових якостей фірми.

Якщо Ваша компанія займається бізнесом протягом кількох років, то необхідно вказати обсяг її продажів та прибутків за минулий рік і на перспективу.

Ринкові можливості фірми

Треба дати інформацію щодо обсягів та можливостей розширення ринку Вашої компанії, коротке пояснення ринкових можливостей, тобто її товарів чи послуг. Вказати, яку частину ринку може зайняти Ваша фірма і яку частину вона вже займає. Можна також подати плани розширення ринку товару (послуг).

Товари фірми та їх технологія

Основний момент - це вказати головні конкурентні переваги Вашого товару. Якщо Ваша продукція виготовляється за патентованими технологіями з використанням винаходів, то вона оцінюється як більш конкурентоспроможна.

Фінансові можливості фірми

Потрібно обов’язково вказати заплановані обсяги продажів та прибутків на наступні два роки діяльності компанії після одержання необхідних коштів.

Фінансові пропозиції

Треба зазначити, яку кількість грошей потребує Ваша справа, яку суму грошей Вашої компанії Ви залучаєте і яким шляхом плануєте збільшити капітал. Також потрібно визначити можливі терміни повернення грошей.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка до практичного заняття.

 4. Написання резюме бізнес-плану.

Питання для самоконтролю

 1. Що включає у себе резюме?

 2. Опишіть коротко Вашу фірму та товар.

 3. Які фінансові можливості Вашої фірми?

 4. Проблеми фінансів Вашої фірми та їх вирішення.

Бібліографічний список: [5, 9, 10, 12, 13].

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО практичних занять

Модуль ІІ. Основні теми бізнес-плану

Змістовий модуль 2

Тема 6. Виробниче планування

Практичне заняття № 1

Мета заняття:

- поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про виробниче планування;

- формування здатності аналізувати інформацію з базових питань теми;

- формування навичок з розробки п’ятого розділу бізнес-плану.

План

 1. Географічне розташування фірми.

 2. Перспективи та плани фірми.

 3. Виробничий план.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Методика розрахунку плану виробництва

Заповніть виробничий план (таблиця 8). Спочатку розрахуйте скільки фірма виробить продукції за перший місяць роботи. Для цього помножимо кількість виробленої продукції за один день на 22 робочих дні. Після цього розрахуємо кількість виробленої продукції за 12 місяців першого року, для цього помножимо кількість виробленої продукції за один день на 22 робочих дні та на 12 місяців. Однак деякі товари з безперервним циклом виробництва, наприклад, шоколадні цукерки, у цьому випадку враховують весь місяць (28-31 робочий день). Також потрібно врахувати приріст обсягів виробництва на кінець першого року на 10-15%. Підрахуйте суму за перший рік праці по кожному товару. Далі розрахуємо виробничий план на другий рік. Приріст обсягів виробництва збільшиться до 30%. Кількість виробленої продукції у кожному місяці потрібно збільшувати рівномірно. Для деяких товарів можуть бути виключення, наприклад морозиво – сезонний товар, тоді у зимові місяці піде спад, а у літні навпаки різкий підйом.

Приклад написання п’ятого розділу бізнес-плану на тему

«Виготовлення та реалізація мікрохвильових печей»

Географічне положення фірми

ПП «Іванов» розміщено на проспекті Гагаріна 38 міста Дніпропетровська. Таке місцерозташування має ряд переваг: перш за все це близькість фірми-виробника до міста збуту. Ряд магазинів, розміщених на центральній вулиці міста, найбільший ринок «Озерка», а також магазини на проспектах Миру та Правди, будуть пропонувати споживачу товари «Вулкан». Ця близькість не лише дозволяє зменшити витрати на доставку, а отже й зменшити собівартість продукції, але й є дуже зручною з точки зору споживачів, які можуть з побажаннями та претензіями звернутися безпосередньо до виробничого цеху. Перевагою є й налагоджена система транспорту, яка дозволяє робітникам з будь-якого регіону Дніпропетровська вчасно та відносно зручно приїжджати на місце роботи в суспільному транспорті.

Так як фірма застосовує найновіше обладнання у виробництві, шкідливі відходи в навколишнє середовище не перевищують норм, встановлених законодавством, тому близькість розташування до житлових будинків не приносить шкоди їх мешканцям. На даний момент виробничий цех є орендованим, проте зважаючи на переваги в найближчому майбутньому планується викупити цю територію та розширити власну справу.

Споруда, яка слугує одночасно і виробничим цехом, і офісом не потребує ні реконструкцій, ні ремонту, проте в подальшому планується замінити та дещо поліпшити її стан згідно з європейськими стандартами. Позитивною рисою є й те, що в даному регіоні немає ні обмежень на заняття цим видом діяльності, ні конкурентів, які б виготовляли аналогічну продукцію на цій території.

Обладнання, яке буде використовувати фірма у своїй діяльності, підприємство закупить за рахунок довгострокового кредиту, розмір якого буде складати 10 тисяч доларів США.

Перспективи та плани фірми

Планування випуску продукції фірми протягом перших двох років розрахуємо у таблиці «Виробничий план». Виходимо з того, що згідно плану щоденний випуск мікрохвильових печей прямокутної форми становитиме 10 одиниць за добу, печей у формі овалу – 15 за добу, і 20 одиниць товару мікрохвильових печей у вигляді квадрату з випуклою передньою частиною. Розраховуємо з урахуванням вихідних та святкових днів, бажаний приріст випуску продукції за перший рік складає 10%, а за другий – 30%.

Виробничий процес перервний, робоча зміна - 8 годин, вихідні - субота та неділя. Для запуску виробництва необхідне додаткове фінансування на оренду приміщення, оплату комунальних платежів, виплату заробітної плати, поки не почне користуватися попитом вироблена продукція та формувати дохід підприємства. Розмір цього фінансування складатиме 100 тисяч гривень, терміном на місяць, доки ПП «Іванов» не зможе здійснювати всі платежі самостійно.

Контроль за якістю виготовленої продукції будуть здійснювати майстри виробничого цеху, які шляхом вибіркового випробування будуть встановлювати практичну та теоретичну відповідність товарів.

Соседние файлы в папке учеба