Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Biznes-planuvannya_Zaoch_2011.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
895.09 Кб
Скачать

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль І. Методичні основи бізнес-планування

Змістовий модуль 1

Тема 1. Вступ до бізнес-планування

Модуль ІІ. Основні теми бізнес-плану

Змістовий модуль 2

Тема 2. Фірма та її продукт

Тема 3. Дослідження ринку та збут продукту

Тема 4. План маркетингу

Тема 5. Планування розвитку фірми

Тема 6. Виробниче планування

Тема 7. Управління фірмою

Тема 8. Фінансовий план

Тема 9. Критичні ризики та проблеми

Тема 10. Юридичний план

Тема 11. Пропозиції з фінансування фірми

Тема 12. Сутність та склад резюме

Модуль ІІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: ПМК

Зміст навчальної дисципліни

«Бізнес-планування»

Модуль І. Методичні основи бізнес-планування

Змістовий модуль 1

Тема 1. Вступ до бізнес-планування

Сутність, визначення та задачі навчальної дисципліни. Методика складання бізнес-плану за міжнародними вимогами. Основні цілі бізнес-плану фірми.

Модуль ІІ. Основні теми бізнес-плану

Змістовий модуль 2

Тема 2. Фірма та її продукт

Продукт та його ринок, специфіка галузі, конкурентоспроможність товару і можливості розвитку ринку. Характеристика сфери діяльності фірми, опис товару чи послуг, що запропоновані ринком. Майбутній споживач продукції: яким чином буде реалізовуватись продукція, яким шляхом удосконалюватиметься бізнес, яких принципів буде дотримуватись фірма щодо його розвитку. Як утримати конкурентоспроможність товару. Яким чином планується досягти переваг при конкуренції продукції. Недоліки товару та шляхи оновлення продукції.

Тема 3. Дослідження ринку та збут продукту

Оцінка ринку товару. Дослідження та аналіз ринку. Сегментація ринків споживачів. Оптимальна група споживачів, об’єднаних за якимись ознаками, тобто оптимального сегменту, або ж сегменту, який не зайнятий конкурентами. Цільовий ринок. Розміри ринку товару та тенденції розвитку. Аналіз конкурентів. Оцінка частки ринку та продаж.

Тема 4. План маркетингу

Результати маркетингових досліджень й удосконалення виробництва. Ціноутворення: розрахунок ціни за методом «середні витрати плюс прибуток»; ціна на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку, встановлення ціни на рівні поточних цін.

Політика обслуговування та політика розповсюдження. Реклама та комунікаційна діяльність фірми.

Тема 5. Планування розвитку фірми

Розвиток та сучасний стан фірми. Труднощі та ризики. Поліпшення товару та нові товари. Витрати фірми. Стратегія фірми.

Тема 6. Виробниче планування

Географічне розташування фірми. Сприяння та вдосконалення фірми. Стратегія виробництва та планування. Виробничий план.

Тема 7. Управління фірмою

Управлінський персонал, його обов’язки, структура організації. Провідний управлінський персонал. Трудові ресурси. Винагороди менеджерам та право власності, менеджерські допомоги. Підтримка професійного рівня.

Тема 8. Фінансовий план

Прогноз обсягів реалізації продукції. Прогноз надходжень та витрат.

Визначення прибутку. Прогноз грошових потоків. Прогноз балансового звіту. Аналіз фінансового стану фірми.

Тема 9. Критичні ризики та проблеми

Розвиток бізнесу, ризики та проблеми. Серед ризиків, які можуть виникнути, обговорюють такі: цінова конкуренція; вирішення виробничих проблем понад кошторис; невиконання торгових планів; недостатній розвиток виробництва; труднощі або непередбачені ситуації в довгостроковому постачанні сировини чи комплектуючих виробів; труднощі в отриманні кредиту. Оцінка ризиків. Економічні проблеми.

Тема 10. Юридичний план

Законодавчі основи підприємництва. Підзаконні юридичні акти. Показники екологічної безпеки в середовищі. Контроль показників. Екологічні проблеми в Україні.

Тема 11. Пропозиції з фінансування фірми

Потреби фірми у фінансуванні. Джерела фінансування. Накопичення фондів. Використання фондів.

Тема 12. Сутність та склад резюме

Основні положення резюме: сутність резюме, фірма та її засновники, ринкові можливості, товари та їх технологія, фінансові можливості, фінансові пропозиції фірми.

Модуль ІІІ.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ).

2. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Модуль І

Модуль ІІ

Модуль ІІІ

(індивідуальне завдання)

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2

3

67

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Модульний контроль

3

5

5

5

5

5

7

5

5

5

5

5

10

30

100

Соседние файлы в папке учеба