Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питання «Установка і громадська думка».

 3. Вивчення основних термінів та складання термінологічного словнику за темою.

 4. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення термінам «громадськість» та «аудиторія».

 2. Які типи груп громадськості вам відомі?

 3. За допомогою яких підходів можна визначити цільові групи громадськості?

 4. У чому полягає сутність громадської думки?

 5. Що таке установка?

 6. Які категорії установок вам відомі?

 7. Як дослідити громадську думку?

Бібліографічний список: [1-8].

Тема 5. Комунікація і вплив на громадськість

Мета: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про комунікацію і вплив на громадськість.

План

 1. Боротьба за увагу громадськості.

 2. Процес комунікації та його елементи.

 3. Вплив на громадськість.

 4. Питання етики паблік рилейшнз.

Питання етики паблік рилейшнз. Питання етики та професіональної відповідальності не випадково турбують фахівців із паблік рилейшнз, які розглядають їх на двох рівнях. По-перше, це стосується етики поведінки особисто кожного, хто професійно практикує зв’язки з громадськістю, по-друге,- етики поведінки власне організації, яку репрезентує той чи інший фахівець.

Паблік рилейшнз часто називають «совістю» менеджменту, тобто цим відзначається покликання піарменів кожного разу нагадувати організації про її соціальну відповідальність перед різноманітними групами громадськості, суспільством в цілому. Небагато професіоналів-піарменів бажають працювати на фірму, якою керують люди, котрі нехтують нормами моралі, оскільки за умов такої атмосфери взагалі стає важко вести мову про будь-яку, скажімо фінансову або соціальну, відповідальність. Проте у професіонала-піармена виникають і інші ускладнення. Проблеми етики його професійної поведінки та соціальної відповідальності в багатьох випадках зумовлюються тим, що люди, які працюють у сфері паблік рілейшнз, за своїм фахом є працівниками, котрі мають переконувати інших-тобто діють як адвокати. Але водночас вони і просвітителі, оскільки сприяють поширенню інформації певного змісту.

Порушення норм етики призводить до втрати репутації, формування негативного іміджу організації, зневаги та недовіри як до неї, так і до її продукції. Тобто йдеться про безпосередню залежність між етикою поведінки та успіхом компанії.

Працівники сфери паблік рилейшнз розробили і запропонували велику кількість інструкцій з етики поведінки як керівних кадрів організацій, так і фахівців цієї сфери. Можна навести одну з таких інструкцій, запропоновану менеджером ще у 1927 році віце-президентом із паблік-рилейшнз компанії AT&T Артуром Пейджем:

 1. Кажи правду.

 2. Доведи це на практиці.

 3. Прислуховуйся до споживача.

 4. Думай про завтрашній день.

 5. Здійснюй зв’язки з громадськістю так, немов від цього повністю залежить доля компанії.

 6. Будь урівноваженим, терплячим і в доброму настрої.

Питання етики та соціальної відповідальності професії паблік рилейшнз постійно перебувають у центрі уваги національних і міжнародних організацій та асоціацій паблік рилейшнз. Кодекс професійної поведінки МАПР, Афінський кодекс, схвалений Міжнародною асоціацією паблік рилейшнз у 1965 році, Європейський кодекс професійної поведінки у сфері ПР (Лісабонський кодекс),- яскравий цього доказ.