Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань «Загальні причини становлення і розвитку паблік рилейшнз у США. Глобалізація ПР як професіональної системи».

 3. Вивчення основних термінів та складання термінологічного словнику за темою.

 4. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. З яких часів бере свій початок ремесло паблік рилейшнз.

 2. Як зароджувалися основи професії паблік рилейшнз в Америці?

 3. Коли та за яких обставин з’явилися перші ПР фірми?

 4. Охарактеризуйте епоху Франкліна Рузвельта.

 5. Перелічіть загальні причини становлення і розвитку паблік рилейшнз у США.

 6. Які асоціації і товариства фахівців з ПР вам відомі?

 7. Опишіть стан паблік рилейшнз в Україні.

Бібліографічний список: [1-4, 6, 7].

Змістовий модуль 2. Паблік рилейшнз у дії

Тема 3. Паблік рилейшнз у функціональній структурі організації

Мета: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про організаційну структуру підрозділу паблік рилейшнз та консультативні ПР-фірми.

План

 1. Організаційна структура й обов’язки підрозділу паблік рилейшнз.

 2. ПР–відділ організації: переваги і недоліки.

 3. Субординація та організаційні схеми ПР-підрозділів.

 4. Консультативна ПР-фірма.

Консультативна ПР-фірма. Поряд із створенням власного ПР-підрозділу як засобу встановлення плідних зв’язків із громадськістю для забезпечення цього найважливішого напрямку роботи керівництво організації може звернутися і до спеціалізованих ПР-фірм за консультаціями. Але й тут є свої переваги і недоліки. Якщо говорити про пострадянські країни, у тому числі й про Україну, то найбільший «недолік» полягає в тому, що в них дотепер дуже мало високопрофесійних консалтингових ПР-фірм.

Підстави для звернення до спеціалізованих ПР-фірм.

1. Керівництво організації і відділ зв’язків із громадськістю ніколи раніше не реалізували масштабних або особливих за змістом ПР-програм і тому не мають відповідного досвіду їх здійснення.

2. Організація або її центральний офіс розташовані далеко від столиці, фінансових центрів або міст, де є редакції впливових засобів масової інформації. Через це вони не можуть без спеціалізованої ПР-фірми або окремих консультантів провести заплановані ПР-заходи.

3. Організація планує одночасно здійснити велику кількість ПР-контактів або акцій, не маючи можливості вчасно зробити це власними силами.

4. Організація, що має у своїй структурі ПР-відділ, потребує послуг особливого змісту, з якими вона не в змозі впоратися самостійно, або ж подібні послуги носять тимчасовий чи одноразовий характер.

5. Для виконання особливо важних справ необхідно з’ясувати думку незалежного від організації авторитетного і висококваліфікованого ПР-спеціаліста.

Фірма-консультант повинна підготувати і представити звіт такого змісту:

1. Висновки щодо вивченої проблемної ситуації і наявні в організації можливості.

2. Висновки про потенційні збитки чи прибутки, які може одержати організація.

3. Прогнозування ускладнень або нових можливостей з описом тактики поведінки організації.

4. Загальна мета програми дій у роботі з різними групами громадськості.

5. Опис негайних дій і реакцій на повідомлення в засобах масової інформації у випадку виникнення критичної ситуації.

6. Перспективний план досягнення цілей.

7. Плани оцінки ходу виконання програми.

8. Кадрові плани і бюджет.

ПР-фірма проводить роботу в одному з трьох напрямів:

1. Подає рекомендації, залишаючи їх виконання за працівниками ПР-підрозділу організації.

2. Подає рекомендації і працює разом із працівниками ПР-підрозділу організації над їх виконанням.

3. Подає рекомендації та повністю бере на себе відповідальність за їх виконання.

Іноді відносини між організацією-клієнтом і ПР-фірмою заплутані і їх важко передбачити.