Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

4. Методичні рекомендації і завдання для домашньої контрольної роботи

Виберіть один варіант із наведених (згідно зі списком у журналі), розкрийте два теоретичних питання та оберіть вірну відповідь в тестових завданнях.

Варіант №1.

 1. Визначення паблік рилейшнз.

 2. Комунікація у кризових ситуаціях.

 3. Тестове завдання.

3.1. Що таке презентація?

 1. Представлення якої-небудь фірми або окремої послуги, продукції громадськості;

 2. Захід, що служить засобом спілкування і вирішення актуальних питань;

 3. Захід, організовуваний компанією, поєднує в собі відпочинок і обмін думками;

 4. Організація розсилки рекламних повідомлень за допомогою Інтернет.

3.2. Що таке паблісіті?

 1. База інформаційних засобів масової інформації (ЗМІ);

 2. Створення популярності, слави;

 3. Дослідження ринку споживчих послуг;

 4. Технологія розробки рекламних текстів.

3.3. Що не відноситься до PR obgectives?

  1. Формування престижу компанії, доброзичливого відношення до неї з боку покупців і постачальників, з боку властей і самих співробітників;

  2. Створення нормативно-правової бази PR;

  3. Підготовка громадської думки перед запуском нової лінії;

  4. Просування товарів/послуг.

Варіант №2.

 1. Принципи і функції паблік рилейшнз.

 2. Управління в умовах кризи.

 3. Тестове завдання.

3.1. Що є by-liner (іменна стаття)?

 1. Рекламна стаття, написана нібито від всім відомої особи, що користується тим або іншим продуктом/послугою;

 2. Іміджева стаття;

 3. Стаття-інтерв'ю;

 4. Збір всіх матеріалів, що вийшли в ЗМІ і присвячених компанії.

3.2. PR-кампания - це:

 1. Активна робота з цільовою аудиторією;

 2. Комплекс заходів, направлених на підтримку і поліпшення іміджу компанії;

 3. Дослідження ринку з метою визначення якнайкращих ніш для впровадження бізнесу;

 4. Підтримка взаємодії із засобами масової інформації.

3.3. Які засоби Інтернет використовує Direct mail?

 1. Інтернет-портали;

 2. Електронну пошту;

 3. Чати;

 4. Особисті сайти.

Варіант №3.

 1. Вимоги до особистих якостей фахівця з паблік рилейшнз.

 2. Управління проблемами з метою запобігання кризовим ситуаціям.

 3. Тестове завдання.

3.1. Як розшифровується абревіатура IR?

 1. Взаємини з інвесторами;

 2. Відношення із споживачами товарів або послуг;

 3. Побудова стосунків із ЗМІ;

 4. Управління корпоративним іміджем.

3.2. Виключить зайву функцію роботи PR-менеджера

 1. Проведення конференцій, семінарів, брифінгів;

 2. Розробка стратегії розвитку компанії;

 3. Освітлення подій, взаємодія із засобами масової інформації;

 4. Формування бюджету PR-кампании.

3.3. Як називається розміщення рекламних матеріалів в засобах масової інформації під виглядом нерекламних?

 1. «качка»;

 2. «преамбула»;

 3. «девіз»;

 4. «джинса».

Варіант №4.

 1. Переваги та недоліки ПР.

 2. Типологія криз.

 3. Тестове завдання.

3.1. Креатив-бюро - це:

 1. Спеціальний стелаж для зберігання креативних дизайнерських розробок;

 2. Підрозділ рекламного агентства;

 3. Мозковий штурм, направлений на розробку креативних концепцій;

 4. Комп'ютерна програма, що допомагає в написанні креативних слоганів.

3.2. Поняття, використовуване в торгівлі і маркетингу, що позначає лист, з нагадуванням про що-небудь - це?

 1. Заява;

 2. Меморандум;

 3. Медіа-кит;

 4. Бекграундер.

3.3. Media relations - це:

 1. Один з напрямів діяльності в рамках public relations;

 2. Вид комунікативної діяльності, що має з public relations загальні цілі, але різні інструменти;

 3. Синонім public relations, що рідко уживається;

 4. Неіснуючий термін.