Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питання «Комунікація у кризових ситуаціях».

 3. Вивчення основних термінів та складання термінологічного словнику за темою.

 4. Відповіді на контрольні запитання та тести.

Питання для самоконтролю

 1. Які існують типології криз?

 2. Опишіть процес управління проблемами.

 3. Як управляти підприємством в умовах кризи?

 4. Як здійснюється комунікація в умовах кризи?

Бібліографічний список: [1-8].

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладачів. В процесі вивчення дисципліни «Паблік рилейшнз» студентам пропонується виконати одне індивідуальне завдання.

Теми індивідуальних завдань

 1. Загальні ознаки та особливості соціального інституту PR.

 2. Найпоширеніші PR-моделі та їх використання у PR-практиці.

 3. Проаналізувати стратегію і тактику як головні чинники PR-менеджменту.

 4. Дослідити особливості українських моделей PRщодо формування позитивної репутації організації/країни.

 5. Проаналізувати моделі дослідницької роботи та методи з’ясування сутності PR-проблеми.

 6. Соціологічні методи дослідницької роботи у сфері PR. Формалізовані дослідження. Якісні дослідження. Кількісні методи дослідження.

 7. Спеціальні методи дослідницької роботи в сфері PR: моніторинг, PR-аудит, комунікаційний аудит, соціальний аудит, ситуаційний аналіз

 8. Визначити головні етапи процесу стратегічного планування у PR. Фактори впливу на формування іміджу організації, політика, бренду.

 9. Розробити програму послідовності дій та встановити регламент і правила виконання програми.

 10. Проаналізувати методи прогнозування PR-програми.

 11. Розглянути порядок проведення «мозкового штурму».

 12. Створити схему процесу творення PR-програми.

 13. Проаналізувати концепцію основних принципів творення меді-плану для виконання місії організації.

 14. Скласти план дій щодо практики застосування прес-релізів у роботі з мас-медіа.

 15. Технологія творення «Прес-пакету» - ефективна PR-практика.

 16. Скласти медіа-карту та довести, що це є головним чинником успішної діяльності PR-практика.

 17. Створити контактну базу ЗМІК та базу журналістів.

 18. Підготувати сценарій підготовки та проведення прес-конференцій.

 19. Скласти план дій під час організації та проведення прес-турів.

 20. Проаналізуйте PR-діяльність організацій, які використовують Інтернет.

 21. Проаналізувати основні компоненти PR-акцій у реалізації плану PR-кампанії.

 22. Визначити найпоширеніші спеціальні PR-подій та PR-акцій, які формують позитивне ставлення аудиторії до репутації організації.

 23. Виокремити комунікаційний компонент у реалізації плану PR-кампанії.

 24. Дослідити секрети ефективності інформаційного повідомлення та бар’єри комунікації.

 25. Креативний підхід до наближення повідомлення до цільової аудиторії та написання повідомлення, яке буде новиною.

 26. Проаналізувати використання неконтрольованих і контрольованих засобів комунікації.

 27. Проаналізуйте діяльністьPR-організації та визначте мету оцінювання діяльності у сфері PR.

 28. Дослідити ключові принципи та чинники оцінювання PR-програм.

 29. Запропонуйте свою модель оцінювання PR-діяльності організації.

 30. Виокремити загальні етапи і рівні вимірювання та оцінювання PR-програм.

 31. Методи вимірювання інформаційної PR-діяльності у ЗМІК. Систематичний моніторинг. Вимірювання рівня розуміння та усвідомлення. Вимірювання установок та поведінки аудиторії.

 32. Структурування рівнів оцінкових цілей для PR-програм.

 33. Проаналізуйте інтерпретацію результатів оцінювання PR-програми для внутрішньої і зовнішньої громадськості.

 34. Підготувати концепцію співпраці PR-організацій із засобами масової інформації та комунікації.

 35. Скласти план тактичних дій організації у контексті конструювання бажаного позитивного сприйняття громадською думкою.

 36. Проаналізувати комунікаційний план щодо вироблення і реалізації: прес-конференції, офіційні звіти, включення журналістів до складу делегацій, неформальні зустрічі, путівники для преси.

 37. Складіть практичні поради як ефективно використовувати електронні ЗМІК.

 38. Охарактеризувати інформаційно-комунікаційні функції PR–організації.

 39. Підготувати план організації спеціальних PR-подій та конструювання бажаного позитивного сприйняття громадською думкою.

 40. Проаналізуйте промову Цицерона перед Цезарем.

 41. Наведіть приклад, коли красномовство може бути небезпечним.

 42. Проаналізуйте виступи сучасних політиків. Чи вважаєте Ви їх впливовими промовцями.

 43. Особливості побудови виступу для політика, бізнесмена, шоу-мена.

 44. Підготуйте план публічного виступу.

 45. Назвіть види аргументування.

 46. Назвіть риси: спору, дискусії, полеміки, диспуту, дебатів.

 47. Яку роль в аргументації відіграють питання і відповіді.

 48. Правила застосування фактичних засобів публічного мовлення.

 49. Вимоги до застосування психологічних засобів публічного мовлення.

 50. Засоби вербальної та невербальної комунікації.

 51. Класифікуйте кризи та створіть антикризовий план.

 52. Управління проблемами з метою запобігання кризовим ситуаціям.

 53. Підготуйте план інформування громадськості про ризики.

 54. Управління в умовах кризи.

 55. Комунікація у кризових ситуаціях.

 56. Назвіть фактори успіху організації в умовах кризової ситуації.

 57. Проаналізуйте лінію поведінки керівництва в умовах кризи.

 58. Особливості співпраці зі ЗМІК в кризових ситуаціях.

 59. Підготуйте технологічний план боротьби з чутками в умовах кризи.

 60. Проаналізуйте зв’язки владних інституцій сучасного суспільства з громадськістю.

 61. Владні PR як специфічна форма політичної комунікації.

 62. Комунікація як фактор інтеграції політичної еліти та громадськості.

 63. Структура та завдання владних комунікацій громадськістю.

 64. PR-засоби державних інституцій.

 65. Медіа-комунікації як засіб відкритості й прозорості влади громадськості.

 66. Специфічні прийоми в системі владних PR.

 67. Новинні PR як фактор інформаційної безпеки.

 68. Визначити типи масових кампаній, їх принципи та елементи.

 69. Назвати особливості політичної комунікації.

 70. Загальні принципи організації виборчої кампанії.

 71. Створити технологічний план дій: кандидат, підготовка кандидата.

 72. Підготувати штатний розпис персоналу виборчої кампанії.

 73. Організаційні схеми виборчої кампанії.

 74. Спеціальні програми в ході виборчої кампанії.

 75. Комплексна система виконання програми «від дверей до дверей».

 76. Наведіть приклад активізація явки виборців на вибори.

 77. Дослідити механізми функціонування PRу фінансових і бізнес-структурах: внутрішні корпоративні стандарти.

 78. Робота з основними групами громадськості.

 79. Підготувати план дій щодо удосконалення внутрішньої комунікації.

 80. Налагодження зв’язків з державними та місцевими органами влади, а також робота з інвесторами.

 81. Процес формування репутації фірми.

 82. Організація спеціальних PR-подій: презентації, конференції, дні відкритих дверей, круглих столів, виставок та ін.

 83. Об’єктивна необхідність запровадження в практику позитивного досвіду розвинутих країн світу.

 84. Проаналізувати концепцію стратегії управління корпоративною інформаціє.

 85. Розробити план позиціонування організації та її керівництва.

 86. Корпоративна культура.

 87. Корпоративна місія.

 88. Технологія творення корпоративної інформації.

 89. Корпоративні візуальні складові організації.

 90. Моделі іміджевих корпоративних комунікацій.

 91. Підготуйте план дій проведення корпоративного свята.

 92. Проаналізуйте роботу прес-служб та відділів по зв’язках з громадськістю.

 93. Прокоментуйте роботу речника Секретаріату Президента України за критеріями: доступність і відкритість, володіння оперативною інформацією, політична коректність і толерантність, точність і недвозначність висловлювань.

 94. Проаналізувати правову базу, яка регулює діяльність PR-структур в Україні.

 95. Свобода інформації як загальновизнане право.

 96. Міжнародні стандарти й українське законодавство.

 97. Поняття та види інформації.

 98. Гарантії права на інформацію.

 99. Особливості інформації, поширюваної державними інституціями.

 100. Обов’язки, обмеження й відповідальність при реалізації права на інформацію у практиці PR.