Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

Варіант №35.

1. Субординація та організаційні схеми ПР-підрозділів.

2. Типологія груп громадськості.

3. Тестове завдання.

3.1. Сем Блек - це:

 1. Автор фундаментальних праць по public relations;

 2. Людина, що винайшла поняття «Public relations»;

 3. Радник по public relations президента США Джорджа Буша-молодшого;

 4. Торгова марка, під якою продаються різні продуктові товари.

3.2. Call-центр - це:

 1. Агентство або підрозділ по обробці вхідних дзвінків і здійсненню витікаючих;

 2. Пункт міжміського зв'язку;

 3. Спеціалізований салон, в якому проводяться презентації компаній, що працюють у сфері надання послуг зв'язку;

 4. Елемент сучасної архітектури WEB-сервера.

3.3. Що таке презентація?

 1. Представлення якої-небудь фірми або окремої послуги, продукції громадськості;

 2. Захід, що служить засобом спілкування і вирішення актуальних питань;

 3. Захід, організовуваний компанією, поєднує в собі відпочинок і обмін думками;

 4. Організація розсилки рекламних повідомлень за допомогою Інтернет.

Варіант №36.

1. Консультативна ПР-фірма.

2. Поняття громадськості.

3. Тестове завдання.

3.1. Креатив-бюро - це:

 1. Спеціальний стелаж для зберігання креативних дизайнерських розробок;

 2. Підрозділ рекламного агентства;

 3. Мозковий штурм, направлений на розробку креативних концепцій;

 4. Комп'ютерна програма, що допомагає в написанні креативних слоганів.

3.2. PR-кампания - це:

 1. Активна робота з цільовою аудиторією;

 2. Комплекс заходів, направлених на підтримку і поліпшення іміджу компанії;

 3. Дослідження ринку з метою визначення якнайкращих ніш для впровадження бізнесу;

 4. Підтримка взаємодії із засобами масової інформації.

3.3. Виключить зайву функцію роботи PR-менеджера

 1. Проведення конференцій, семінарів, брифінгів;

 2. Розробка стратегії розвитку компанії;

 3. Освітлення подій, взаємодія із засобами масової інформації;

 4. Формування бюджету PR-кампании.

5. Підсумковий контроль Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю.

Формами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є:

  • домашня контрольна робота;

  • індивідуальне завдання.

Оцінювання знань студентів за результатами домашньої контрольної роботи здійснюється за 40-бальною шкалою.

Критерії оцінювання:

 • Точність виконання завдання – 20 балів.

 • Повнота виконання завдання – 20 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Індивідуальне завдання оцінюється за 60-бальною шкалою.

Критерії оцінювання:

 • Точність вирішення завдання – 20 балів.

 • Повнота вирішення завдання – 20 балів.

 • Ступінь обґрунтованості відповіді – 20 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Питання до підсумкового контролю з дисципліни «Паблік рилейшнз»

 1. Визначення паблік рилейшнз.

 2. Паблік рилейшнз і споріднена з ним діяльність.

 3. Принципи і функції паблік рилейшнз.

 4. Вимоги до особистих якостей фахівця з паблік рилейшнз.

 5. Переваги та недоліки ПР.

 6. Основні напрями діяльності ПР: політичні, урядові та фінансові.

 7. Основні напрями діяльності ПР: кризові та паблік рилейшнз для бізнесу.

 8. Першовитоки ПР.

 9. Зародження основ професії паблік рилейшнз в Америці.

 10. Перші ПР фірми, перші професіонали – піармени.

 11. Епоха Франкліна Рузвельта: паблік рилейшнз у дії.

 12. Загальні причини становлення і розвитку паблік рилейшнз у США.

 13. Глобалізація ПР як професіональної системи.

 14. Стан паблік рилейшнз в Україні.

 15. Організаційна структура й обов’язки підрозділу паблік рилейшнз.

 16. ПР–відділ організації: переваги і недоліки.

 17. Субординація та організаційні схеми ПР-підрозділів.

 18. Консультативна ПР-фірма.

 19. Поняття громадськості.

 20. Типологія груп громадськості.

 21. Визначення цільових груп громадськості.

 22. Сутність громадської думки.

 23. Установка і громадська думка.

 24. Дослідження громадської думки.

 25. Боротьба за увагу громадськості.

 26. Процес комунікації та його елементи.

 27. Вплив на громадськість.

 28. Питання етики паблік рилейшнз.

 29. Теорія управління паблік рилейшнз.

 30. Складові процесу управління ПР.

 31. Складові процесу оціночного дослідження.

 32. Типологія криз.

 33. Управління проблемами з метою запобігання кризовим ситуаціям.

 34. Управління в умовах кризи.

 35. Комунікація у кризових ситуаціях.