Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання

  1. Знайти відповідність та надати характеристику організаціям / документам.

  2. Знайти офіційні сайти даних організацій та посилання на документи в мережі Інтернет.

Таблиця 2.1

Організації

1. Міжнародна федерація бухгалтерів

2. Комітет з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності інформації

3. Комітет з МСФЗ

4. Федерація Професійних Бухгалтерів і Аудиторів України

5. Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів

а) IAASB

б) IFAC

в) УАСБА

г) ФПБАУ

д) IASB

Міжнародні стандарти фінансової звітності

1. Платіж на основі акцій

2. Подання фінансової звітності

3. Перше застосування Міжнародних

стандартів фінансової звітності

4. Об’єднання бізнесу

5. Страхові контракти

6. Фінансові інструменти

7. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

8. Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

9. Фінансові інструменти: розкриття інформації

а) МСФЗ 1

б) МСФЗ 2

в) МСФЗ 3

г) МСФЗ 4

д) МСФЗ 5

е) МСФЗ 6

ж) МСФЗ 7

к) МСФЗ 8

л) МСФЗ 9

Продовження таблиці 2.1

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

1. Зменшення корисності активів

2. Сільське господарство

3. Дохід

4. Оренда

5. Основні засоби

6. Податки на прибуток

7. Будівельні контракти

8. Події після звітного періоду

9. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

10. Звіт про рух грошових коштів

11. Запаси

12. Подання фінансової звітності

13. Виплати працівникам

14. Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

15. Консолідована та окрема фінансова звітність

а) МСБО 1

б) МСБО 2

в) МСБО 7

г) МСБО 8

ґ) МСБО 9

д) МСБО 10

е) МСБО 11

є) МСБО 12

ж) МСБО13

з) МСБО 14

к) МСБО 15

л) МСБО 16

м) МСБО 17

н) МСБО 18

о) МСБО 19

п) МСБО 20

р) МСБО 21

с) МСБО 22

т) МСБО 23

у) МСБО 24

ф) МСБО 25

х) МСБО 26

ц) МСБО 27

ч) МСБО 28

ш) МСБО 29

щ) МСБО 30

ю) МСБО 31

я) МСБО 32

аа) МСБО 33

аб) МСБО 34

ав) МСБО 35

аг) МСБО 36

аґ) МСБО 37

ад) МСБО 38

ае) МСБО 39

ає) МСБО 40

аж) МСБО 41

Питання для самоконтролю

1. Що таке система національних рахунків (СНР) та для чого вона використовується?

2. Охарактеризуйте системи макроекономічного обліку, що існують у світі.

3. Розкрийте сутність методу СНР.

4. Які особливості мають рахунки в системі СНР?

5. Аргументуйте зв’язки та відмінності між бухгалтерським обліком та СНР.

6. Що є метою державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні?

7. Хто займається регулюванням бухгалтерського обліку в Україні та яке коло питань регламентується в кожному окремому випадку?