Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Культура мови Опорний конспект лекцій 2010.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Культура мови

Опорний конспект лекцій

К-59

Культура мови: Опорний конспект лекцій / І.І. Козинець. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 89 с.

В опорному конспекті наявний як теоретичний, так і практичний матеріал.

Опорний конспект лекцій, який містить не тільки загальні правописні норми, вправи для самоперевірки, а й поради щодо стилістичного використання того чи іншого слова, допоможе усім, хто прагне піднести свою мовну освіченість в різних сферах діяльності.

УДК 811.161.2276.11(075.8)

ББК 81.2 Укр.

Підп. до друку _______________ Формат 80*108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. 5,1 Тираж _______ Замовлення № ____

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія,

вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

85