Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання № 1

Є звітність двох фірм. Показники звітності першої і другої фірми повністю однакові. При цьому фінансовий стан цих двох фірм, відображений у звітності, дає підстави стверджувати про їх досконале фінансове благополуччя. Дивлячись в баланси цих двох фірм, абсолютно неможливо вирішити, в яку з них вкласти гроші. Припустимо, що стала відома деяка додаткова інформація, що полягає в тому, що перше підприємство уклало договір про продаж своєї продукції з рентабельністю 50 %, що на 90 % забезпечить завантаження виробничих потужностей підприємства на весь майбутній рік. При цьому стає відомим, що друге підприємство розірвало договір з основним постачальником комплектуючих для своєї продукції, і тепер замість того, щоб купувати їх в Білорусі по три долари за штуку, їх доведеться купувати в Австралії по тридцять доларів за штуку. Відповідно, жодного договору на продаж продукції по нових цінах друга компанія ще не уклала. Ні перша, ні друга інформація не буде відбита в звітності даних компаній.

Чи зміниться думка споживачів, які отримали інформацію, про фінансовий стан обох підприємств? Обґрунтуйте відповідь, пов’язуючи її з фактом господарського життя. Якій фірмі Ви однозначно віддасте перевагу як об’єкту можливих інвестицій?

Ситуаційне завдання № 2

Нехай організація займається випуском і продажем відеоплеєрів. Справи йдуть добре, бухгалтерська звітність демонструє користувачам гарний фінансовий стан. Але, передбачимо, конкуренти організації випускають на ринок модель відеоплеєра, ідентичну нашій за своїми можливостями, але вартістю у два рази дешевше.

Чи має місце у даній ситуації факт господарського життя? Якщо «так», то чи знайде він відображення у бухгалтерській звітності організації? Чи може змінитися думка зацікавлених осіб про фінансовий стан організації?

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою факт господарського життя?

2. З яких елементів складається структура факту господарського життя?

Бібліографічний список до теми: [ 9, 11, 46, 51, 53, 54]

Тема 3. Цілі фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів обліку і звітності

Мета: формування системи знань щодо принципів складання і представлення фінансової звітності за МСОЗ.

План вивчення теми

  1. Принципи складання і представлення звітності як теоретична база МСОЗ.

  2. Користувачі бухгалтерської інформації та їх інтереси.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

  1. Ознайомитись із змістом питань, що виносяться для самостійного вивчення.

  2. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

  3. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

  4. Систематизувати виділену інформацію у відповідності із переліком питань.

Щодо першого питання. Теоретична концепція Міжнародних стандартів висловлюється в спеціальному документі, який називається «Принципи складання і представлення фінансової звітності» (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements). Як сказано в передмові до даного документа, він визначає основоположні вимоги до фінансової звітності для зовнішніх користувачів.

Питання процедури обліку, передуючої створенню звітності, виходять за рамки регулювання стандартами. У МСОЗ не можна знайти жодної проводки і плану рахунків.

«Принципи» не є стандартом і не можуть замінювати ніякого конкретного стандарту. У зв’язку з цим «Принципи» не містять вказівок по конкретних питаннях обліку тих або інших фактів господарського життя або розкриття конкретної інформації в звітності. Їх завдання полягає в тому, щоб визначити і упорядкувати концептуальні основи МСОЗ і виступати, таким чином, як теоретична база стандартів.

У ряді випадків зміст «Принципів» може вступати в суперечність з яким-небудь Міжнародним стандартом фінансової звітності. В цьому випадку, як визначено у самих «Принципах», вимоги Міжнародного стандарту фінансової звітності превалюватимуть над їх («Принципів») розпорядженнями.

У «Принципах складання і представлення фінансової звітності» можна виділити наступні основні розділи:

- цілі фінансової звітності;

- якісні характеристики, що визначають корисність інформації, що міститься у фінансовій звітності;

- визначення, визнання і вимірювання елементів, складових фінансову звітність;

- поняття капіталу і підтримки капіталу.

Як відзначає керівник підрозділу управління фінансової звітності і корпоративного права Європейської комісії Карел Ван Хулле, застосування МСФО «вимагає глибокого розуміння того, на досягнення яких цілей направлений стандарт, а не того, як конкретну подію або операцію можна укласти в рамки стандарту для отримання бажаного результату» [56, с. 11].

МСОЗ описують саме зміст інтересів користувачів бухгалтерської інформації. Таким чином, критерієм оцінки відповідності бухгалтерській звітності вимогою МСОЗ стає задоволення даних інтересів.

Розуміння активу як переліку майна, що забезпечує погашення боргів фірми, визначає правила його формування і оцінки його статей. Перш за все, статична інтерпретація балансу зумовлює включення в актив лише майна організації, яке може бути продане, і власне, грошових коштів. Ця ідея формує правило, по якому в активі балансу може бути показано лише майно, що знаходиться в організації на правах власності. Якщо організація вкладає гроші в щось відмінне від придбання майна, яке можна продати (наприклад, фінансує рекламну компанію), це розглядається як визнання збитків. Головною характеристикою активу в статичній балансовій теорії визначається його ліквідність, тобто швидкість його можливого перетворення в гроші. Звідси – групування статей активу за ознакою зростання міри їх ліквідності. Визначення активу як забезпечення боргів фірми формує правило виміру його статей за цінами можливому продажів майна.

При цьому актив повинен постійно (у міру зміни цін можливих продажів) переоцінюватися. Користувача, що оцінює платоспроможність організації, цікавлять, звичайно, не ті ціни, за якими майно колись було придбано, а ті ціни, по якими його можна продати сьогодні, щоб розплатитися по боргах.

Очевидно, що такий підхід до побудови активу балансу і оцінки його статей робить результати аналізу платоспроможності організації максимально об’єктивними.

Для динамічного балансу характерне абсолютно інше розуміння активу. Тут актив трактується як комплекс витрат фірми, які повинні принести їй доходи в майбутніх звітних періодах. Актив показує напрями вкладення грошей з метою отримання прибутку

Щодо другого питання. У «Принципах» виділено сім груп користувачів бухгалтерської інформації:

(1) інвестори;

(2) працівники;

(3) кредитори;

(4) постачальники і інші торгові кредитори;

(5) покупці;

(6) уряд і його органи;

(7) громадськість.

Тести

1. До основних користувачів бухгалтерської інформації відносять:

а) керівників установ та організацій;

б) Кабінет Міністрів України;

в) позичальників;

г) власний варіант відповіді.

2. Інвестори – це:

а) наявні і потенційні акціонери;

б) власники організації;

в) працівники організації.

3. Ідея теорії статичного балансу полягає:

а) у відображенні платоспроможності підприємства;

б) у можливості підприємства погасити свої борги;

в) всі відповіді вірні