Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / Активн_ методи навчання.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
516.61 Кб
Скачать

2.2. Метод навчання за допомогою ситуаційних вправ (case method)

Метод навчання за допомогою ситуаційних вправ (Case method) грунтується на описі проблеми або ситуації, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Метод ситуацій – основа методології навчання в Гарвардській школі бізнесу, де з 1908 р. опрацьовані сотні ситуацій з різних аспектів управління. Цей метод передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій.

Більшість ситуаційних вправ відтворюють реальні ситуації, але можуть будуватися і на вигаданому матеріалі. Навчальна ситуаційна вправа – це, по суті, історія. Як і в кожній історії, в ній є свій конфлікт – здебільшого вибір дій, що спричиняє зіткнення різних поглядів, інтересів і цінностей, виникнення суперечності, яку треба усунути.

Ситуаційна модель не включає в собі ні аналізу, ні висновків, а лише факти та події, викладені у хронологічній послідовності.

Мета цього методу – поставити учасників в таку ситуацію, за якої вони муситимуть приймати рішення. При цьому їм треба буде визначити основні й другорядні факти і виробити стратегії та рекомендації щодо подальших дій. Цей метод розвиває вміння вирішувати проблеми, аналітично мислити й робити раціональні висновки.

Міфи про кейси:

  • кейс – це новий модний західний метод, який невдовзі повністю замінить лекції;

  • існують загальноприйняті правила написання і викладання кейсів;

  • викладати кейси легше, ніж читати лекції;

  • один викладач в організації може ефективно використовувати кейси.

Переваги використання ситуаційних вправ:

Для студентів:

  • розвиток навичок аналітичного, творчого мислення і усного спілкування

Для викладачів:

  • якісніші курси, що базуються на практичних прикладах [11].

Підготовка

Метод навчання за допомогою ситуаційних вправ потребує тривалої підготовки, а також активної участі всієї аудиторії.

У загальному випадку рекомендується така послідовність підготовчих дій [12]:

Ознайомтеся з текстом, щоб визначити очевидні проблеми даної ситуації і кваліфікувати одержану для аналізу інформацію.

Перечитайте текст дуже уважно, виділяючи ключові фактори.

Занотуйте ключові проблеми. Виокремте можливі рішення для кожної проблемної галузі.

Визначте пріоритети для цих проблем та альтернатив.

Запропонуйте рекомендації щодо розв’язання цих проблем.

Оцініть ваші рішення.

У таблиці 1. “Завдання для аналізу ситуаційних вправ” процес аналізу розглянуто докладніше.

Таблиця 1.

Завдання для аналізу ситуаційних вправ

ЗАВДАННЯ

ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ, НА ЯКІ СЛІД ДІСТАТИ ВІДПОВІДІ

1

2

3

1

Ознайомтеся зі змістом ситуаційної вправи

Про які факти йдеться?

Що відбувається?

Чи вся необхідна інформація вам доступна?

2

Визначте основні проблеми

Які рішення?

Хто відповідальний за прийняття рішень?

Які фактори, проблеми та наслідки варто взяти до уваги?

3

Визначте завдання та цілі

Які результати можливі?

Які бажані?

Які завдання найважливіші й для кого?

4

З’ясуйте ресурси та перешкоди

Які сили підтримують, а які гальмують ті або інші дії?

Які ресурси можуть бути залучені для підтримки дії?

Які головні перешкоді слід подолати?

5

З’ясуйте природу конфліктів

У чому суть конфліктів?

Чи можна примирити конфліктні позиції та плани?

6

Визначте динаміку поведінки

Хто здійснює лідерство?

Чи існують міжособові конфлікти?

Чи ефективно діють причетні особи, відстоюючи свої позиції?

7

Визначте головні альтернативи

Чи існують ідеї та стратегії, які ще не пропонувалися? Чи можливий компроміс? Чи доповнюють альтернативи одна одну, чи взаємно виключають?

1

2

3

8

Дайте оцінку наслідкам імовірних рішень та заходів

Які заходи необхідно вжити після прийняття рішень?

Які небажані наслідки можуть виникнути?

Якими будуть коротко- та довготермінові наслідки для окремих осіб та інституцій?

9

Обміркуйте відповідні стратегії та пріоритети

Які найефективніші засоби досягнення та реалізації завдань та рішень?

Чи існують проміжні заходи або етапи?

Участь

Значною мірою ефективність методу викладання за допомогою ситуаційних вправ залежить від обговорення ситуаційних моделей в аудиторії. Ті розбіжності, які виникають у процесі дискусії, додають проблемам змістовності та масштабності.

Роль викладача полягає в тому, щоб залучити до обговорення якомога більше студентів, які подавали б і обстоювали свої аналізи та рекомендації. Викладач головує на дискусії, запрошує до слова учасників, спрямовуючи обговорення в потрібному напрямку, ставлячи запитання і систематизуючи репліки.

При обговоренні ситуаційної моделі дотримуйтесь таких правил [12]:

Викладіть свої ідеї і приготуйтеся обгрунтувати їх.

Уважно слухайте інших і давайте оцінку їхнім пропозиціям.

Будьте неупереджені й готові змінити свої погляди в разі появи нового розуміння або доказів.

Не ухиляйтеся від прийняття рішення.

Одержуйте від дискусії задоволення.