Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / Активн_ методи навчання.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
516.61 Кб
Скачать

2.5.3. Методичне забезпечення гри

Ігрові форми проблемного навчання – це не просте включення проблемних ситуацій у процес навчання. Це передусім спільна творча праця студентів і викладача для дослідження конкретної господарської діяльності. Недостатньо просто розглянути статистичний матеріал і сформулювати проблему. Викладач має допомогти студентам усвідомити мету гри, пробудити інтерес до неї, дати відчути студентам складність проблеми й практичну цінність її вирішення.

Починає цю свою діяльність викладач з підготовки спеціальних методичних розробок.

Методичні рекомендації бажано складати з двох частин.

Якщо перша частина “Методичних рекомендацій” підготовлена так, аби зацікавити й “настроїти” студентів на ролі, які вони виконуватимуть, то друга її частина – це предметна і конкретна інформація для функціональних служб гри. У процесі лекцій і консультацій викладач вчить студентів працювати з цими матеріалами. При цьому активність студентів на таких заняттях дуже висока, бо вони знають, що їм потрібно буде виконати належну роботу з цими матеріалами. Друга частина “Методичних рекомендацій” постійно доповнюється передовим методичним і виробничим досвідом. Крім того, студенти користуються конспектами-схемами найважливіших тем; у грі діє “бібліотека викладача” і “бібліотека групи”, кожній службі видають спеціальну папку зі статистичними й методичними матеріалами, проблемними статтями тощо. Важливо зазначити, що до проведення гри відбуваються заняття у виробничих умовах того цеху, проблеми якого (на замовлення підприємства) мають стати предметом аналізу в процесі гри.

2.5.4. Методика проведення ділових ігор на прикладі гри “еонт” (ефективність організації й нормування праці)

Розглянемо особливості основних елементів методики проведення навчальної гри на прикладі гри “ЕОНТ” (ефективність організації й нормування праці)[2].

Гра “ЕОНТ” (рис 3.) розроблена як комплексна навчальна гра, яку можна проводити у 15 варіантах (залежно від проблемної ситуації, ступеня деталізації вихідної інформації і вимог до обсягу розрахунків).

Докладно методика проведення гри та занять у виробничих умовах описана у спеціальних методичних вказівках (схема 3.).

Вона є грою “відкритого” вільного імітаційного типу з дослідницькими елементами у навчанні (типу організаційно-діяльнісних ігор). За класіфікацією гра “ЕОНТ” – це комплексна спеціальна гра, зі взаємодією гравців, саморозвиваюча, змішана, стохастична.

Навчально-виробнича гра “ЕОНТ” є формою групового проблемного навчання, що в ній реалізуються такі психолого-дидактичні принципи, як проблемність, імітація умов виробництва і предметного змісту професійної діяльності, рольового спілкування учасників гри тощо.

Універсальність гри “ЕОНТ” полягає в тому, що вона розроблена як методична основа для розігрування (аналізу) різних виробничих проблем і ситуацій навчального та практичного характеру. Гра “ЕОНТ” є формою аналізу найбільш цікавих виробничих завдань з прив’язкою до умов конкретного цеху (підприємств). Це вносить дослідницький елемент у саму гру.

Рис.3. Блок схема гри “ЕОНТ”

ОТРИМАВШИ ПРИЗНАЧЕННЯ НА РОЛЬ,

насамперед з’ясуйте для себе, що в день гри протягом 8 годин ВИ БУДЕТЕ ВИКОНУВАТИ РОБОТУ працівника, на посаду якого Ви призначені.

Після опрацювання рекомендованої літератури кожна функціональна служба повинна розібратися в ЗМІСТІ ІНФОРМАЦІЇ Й СТАТЗВІТНОСТІ, які склалися або взяти готовими в інших служб або викладача.

ДО ПАПКИ кожної функціональної служби входять:

  1. Виробничі ситуації для попереднього розгляду;

  2. Методичні вказівки щодо виконання основних розрахунків;

  3. Статистичні дані підприємства;

  4. Проблемні статті та ін.

Одна частина матеріалу передається ПЕРЕД ГРОЮ, друга – В ПРОЦЕСІ ГРИ, а третя – під час ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ “ЕОНП”.

При підготовці до “ЕОНП” усі функціональні служби повинні вибрати правильну тактику аналізу й визначення шляхів вдосконалення організації та нормування праці.

Основною умовою цього є ГРУНТОВНА САМОПІДГОТОВКА, уважне вивчення інструкцій та методичних основ курсу “Організація та нормування праці”.

І хоча в “ЕОНП” є багато НЕСПОДІВАНОК, НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ, ТРУДНОЩІВ, УМОВНОСТЕЙ, кожний учасник гри знайде в САМОПІДГОТОВЦІ і власних ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЯХ опору для прийняття рішень на всіх етапах гри.

Усі учасники гри повинні продумати свої дії й розрахунки, прогнозувати можливі наслідки своїх рішень, імовірні труднощі й конфлікти, при вивченні інформації кожна служба повинна мати ЧІТКЕ УЯВЛЕННЯ про те , з чого починати вивчення інформації. Як можна використати цю інформацію в цілях “ЕОНП”, ЩО В І ЯКІЙ ФОРМІ треба розрахувати, обгрунтувати тощо.

Схема 3. Приклад оформлення методичних рекомендацій до гри