Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / Активн_ методи навчання.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
516.61 Кб
Скачать

Література

 1. Активизация обучения в экономическом вузе: Учеб. Пособие / Е.В. Аксенова, Т.Е. Оболенская, А.Д. Шарапов. – К.: УМК ВО, 1991. – 204 с.

 2. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 280 с.

 3. Аксенова Е.В. Методические разработки по учебно-производственной игре «Эффективность организации и нормирования труда». – К.: КИНХ, 1993.

 4. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. – К.: КНЕУ, 1999. – 128 с.

 5. Компьютерная технология обучения: Словарь-справочник. – К.: Наук. думка, 1997.- 650 с.

 6. Методы активного обучения / Под ред. Професоров Е.А. Литвиненко, В.И. Рыбальченко. – К.: вища школа. Головное изд-во, 1995. – 303 с.

 7. Методические рекомендации по класификации методов активного обучения / Под ред. Е.А. Литвиненко, В.И. Рыбальченко. – К.: КИСИ, 1992. – 14 с.

 8. Носаченко И.М. Игровые методы обучения в экономике: Учебно-методическое пособие. – К.: МАУП, 1995. – 80 с.

 9. Основи нових інформаційних технологій навчання: навчальний посібник / Кол. Автрів за ред Ю.І. Машбиця / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997. – 264 с.

 10. Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі. – К.: КДПІ, 1991.

 11. П. Шеремет, О Сидоренко Методичні рекомендації до написання ситуаційних вправ. – К.: Центр інновацій та розвитку.

 12. Як викладати ситуаційні вправи. / За ред. О.І. Сидоренка. – 2-вид. – Київ: Центр іновацій та розвитку, 1999: - 64 с.

 13. Преждо Л. Использование дистанционных технологий // Бизнес информ. – 1998. - № 20. – с.3-5.

 14. Вопросы и ответы по дистанционному обучению // http: WWW. trai ning. rul dist – edlde – fag. Htm

 15. Кашицин В.П. Дистанционное обучение в высшей школе: модели и технологии // http. // WWW. bspu. secha. ru / jarnae / pi / picash. Htme/

 16. Латышев В.Л. Дистанционное обучение и компьютерные технологии // http.// jcholar. urc. ac. ru.

З м і с т

Вступ 3

Розділ I 5

Класифікація методів активного навчання 5

1.1. Неімітаційні методи активного навчання 5

1.2. Імітаційні методи активного навчання 7

1.2.1. Загальні положення 7

1.2.2. Імітація індивідуальної професійної діяльності 8

1.2.3. Імітація професійної колективної діяльності 9

Розділ ІІ 12

Організаційні заходи активізації 12

навчально-пізнавальної діяльності студентів. 12

2.1. Модульна структура організації навчання 12

2.2. Метод навчання за допомогою ситуаційних вправ (case method) 15

Для викладачів: 15

2.2.1. Процес написання ситуаційної вправи 17

Джерела первинної інформації про ситуації 17

Зовнішні 17

Внутрішні 17

2.2.2. Методичні рекомендації до складання 18

ситуаційних вправ 18

2.3. Метод “Мозкова атака” 24

2.3.1. Проведення “мозкової атаки”: 25

2.4. Метод випадків (incident method) 26

2.5. Ділові ігри 29

2.5.1. Етапи розробки ігор 30

2.5.2. Систематизація ділових ігор 32

2.5.3. Методичне забезпечення гри 34

2.5.4. Методика проведення ділових ігор на прикладі гри “ЕОНТ” (ефективність організації й нормування праці) 34

РОЗДІЛ ІІІ 37

Нові інформаційні технологій навчання 37

3.1. Характеристика нових інформаційних технологій навчання 37

3.1.1. Комп'ютерна навчальна система - основа нових 38

інформаційних технологій навчання 38

3.2. Комп’ютерні навчальні системи 38

3.2.1. Дві генерації і типи 38

комп'ютерних навчальних систем 38

3.2.2. Типи навчальних систем 39

3.2.3. Ігрові навчальні системи 41

3.3. Основні лінії класифікації навчальних систем 44

3.4. Загальні тенденції розвитку нових інформаційних технологій навчання 47

3.5. Організаційні форми навчальної роботи студентів з комп'ютером 50

3.5.1. Основні параметри діалогу студент - комп'ютер 52

3.5.2. Загальнопсихологічні вимоги до діалогової взаємодії студента з комп'ютером 55

3.5.3. Організація процесу спілкування 61

РОЗДІЛ IV 63

Дистанційне навчання 63

4.1. Основні відомості та особливості 63

особливості дистанційного навчання: 64

4.2. Технології дистанційного навчання 64

4.3. Методи дистанційного навчання 67

Література 71

Більш детально про дискусійні запитання читайте вC. Roland Christensen, “The Discussion Teacher in Action, Questioning, Listening, and Response,” in C. Roland Christensen, David A. Garvin, and Ann Sweet, eds., Education for Judgment: The Artistry of Discussion Leadership, Boston, Harvard Business School Press, 1991, pp. 156-163.

73