Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / УМП_Международный менеджмент.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать

Тема 4. Міжнародний операційний менеджмент

План

4.1. Природа міжнародного операційного менеджменту.

4.2. Виробничий менеджмент.

4.3. Міжнародні операції з надання послуг.

4.4. Управління ефективністю на міжнародних підприємствах.

4.1. Природа міжнародного операційного менеджменту

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Описати природу міжнародного операційного менеджменту.

 • Розуміти структуру процесу міжнародного менеджменту.

 • Розуміти стратегічний контекст міжнародного операційного менеджменту.

 • Розуміти схожість та різницю виробничих та сервісних операцій.

Контрольні запитання

 1. У чому полягає сутність міжнародного операційного менеджменту?

 2. Що собою представляє структура процесу операційного менеджменту?

 3. Як забезпечити відповідність операційного менеджменту стратегії ведення бізнесу?

 4. Який вплив мають стандартизація або адаптація виробничих процесів і технологій на операційний менеджмент?

 5. У чому полягає різниця між вітчизняним й міжнародним операційним менеджментом?

 6. У чому полягає різниця між виробничими й сервісними операціями?

4.2 Виробничий менеджмент

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Аналізувати рішення, які приймаються міжнародними виробничими менеджерами в процесі придбання ресурсів.

 • Аналізувати рішення, які приймаються міжнародними виробничими менеджерами з питань розміщення виробничих потужностей.

 • Аналізувати рішення, які приймаються міжнародними виробничими менеджерами з питань логістики та управління матеріалами.

Контрольні запитання

 1. Які основні завдання повинні вирішувати міжнародні операційні менеджери в рамках виробничого менеджменту?

 2. Що собою представляє керування ланцюжком поставок?

 3. У чому полягає сутність вертикальної інтеграції і як вона впливає на рішення міжнародних операційних менеджерів про виробництво або закупівлю ресурсів?

 4. Які варіанти рішень про виробництво або закупівлю ресурсів можуть використовувати операційні менеджери?

 5. Яким чином потенціал конкурентної переваги й ступінь стратегічної уразливості компанії впливають на ухвалення рішення про виробництво або закупівлю ресурсів?

 6. Які основні фактори впливають на ухвалення рішення про розміщення виробництва?

 7. Яким образом бізнес-стратегія компанії впливає на розміщення виробництва?

 8. Яким образом організаційна структура міжнародної компанії впливає на розміщення виробництва?

 9. Що собою представляє міжнародна логістика?

 10. Чим відрізняється міжнародна логістика від вітчизняної?

4.3. Міжнародні операції з надання послуг

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Розуміти сутність визначення поняття "послуга".

 • Ідентифікувати окремі характеристики послуг.

 • Аналізувати рішення, які приймаються операційними менеджерами сфери послуг.

Контрольні запитання

 1. У чому полягає сутність міжнародних послуг?

 2. Яким чином можна охарактеризувати міжнародні послуги?

 3. Які задачі повинні вирішувати операційні менеджери у сфері послуг?