Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / УМП_Международный менеджмент.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ - 2010

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Центр заочного навчання та дистанційної освіти

Кафедра менеджменту

Міжнародний менеджмент

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст"

у галузі знань 0501 "Економіка і підприємництво"

за напрямами підготовки 7.050104 "Фінанси і кредит", 7.050107 "Економіка підприємства", 7.050109 "Управління персоналом і економіка праці",

7.050114 "Оподаткування"

Дніпропетровськ - 2010

УДК 338.244.42

ББК 65.291-21

Р 33

Міжнародний менеджмент: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" у галузі знань 0501 "Економіка і підприємництво" за напрямами підготовки 7.050104 "Фінанси і кредит", 7.050107 "Економіка підприємства", 7.050109 "Управління персоналом і економіка праці", 7.050114 "Оподаткування" / Редіна Н.І., Комарова К.В. - Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. - 64 с.

Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам в організації роботи із самостійного вивчення дисципліни "Міжнародний менеджмент" з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування системного підходу до управління організаціями, що функціонують у міжнародному діловому середовищі. Навчальний посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів у галузі знань 0501 "Економіка і підприємництво", програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання, а також викладачів дисципліни "Міжнародний менеджмент".

Автори:

Н.І. Редіна

- кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

К.В. Комарова

- кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

І.Д. Падерін

- доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

С.А. Шмельова

- кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Н.І. Редіна

-кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою факультету управління персоналом і економіки праці

Протокол № 1 від 30.08.2010

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол №11 від 14.06.2010

67