Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / УМП_Международный менеджмент.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать
  1. Міжнародна валютна система і платіжний баланс

В процесі самостійного вивчення цього питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Визначити роль міжнародної валютної системи у створенні сприятливих умов для міжнародної торгівлі.

 • Описати історію міжнародної валютної системи.

 • Пояснити роль Міжнародного банку реконструкції і розвитку та Міжнародного валютного фонду у формуванні міжнародної валютної системи.

 • Надати характеристику процесу формування гнучких валютних курсів.

 • Описати призначення і структуру платіжного балансу.

Контрольні запитання

 1. Що собою представляє міжнародна валютна система?

 2. У чому полягає значення золотого стандарту?

 3. Назвіть основні досягнення Бреттон-Вудської конференції.

 4. Чому внески країн - членів МВФ мають велике значення для цих країн?

 5. Що собою представляє платіжний баланс?

 6. Якими факторами обумовлені помилки при вимірі показників у рахунках платіжного балансу?

 7. Дайте характеристику основних типів профіциту й дефіциту платіжного балансу.

  1. Міжнародні валютні і фінансові ринки

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Пояснити механізм визначення ціни іноземної валюти.

 • Розуміти структуру валютного ринку.

 • Надати характеристику ролі міжнародних банків на валютному ринку.

 • Аналізувати можливості проведення операцій на спот-ринку та форвардному ринку у процесі проведення міжнародних угод.

 • Надати характеристику ролі арбітражних угод на валютному ринку.

 • Описати структуру і важливі характеристики міжнародного ринку капіталу.

Контрольні запитання

1. Які фактори визначають попит (пропозицію) на ту або іншу валюту на валютному ринку?

2. Яким образом установлюються ціни на іноземну валюту на валютному ринку?

3. Що собою представляє структура валютного ринку?

4. Яку роль грають міжнародні банки у функціонуванні валютного ринку?

5. Які інструменти можуть використати міжнародні компанії для захисту від можливих коливань валютних курсів?

6. Що собою представляє спот-ринок?

7. Що собою представляє форвардний ринок?

8. У чому полягає сутність форвардного валютного контракту?

9. Що собою представляє ф'ючерсний контракт і чим він відрізняється від форвардного контракту?

10. Що собою представляє опціонний контракт?

11. Що собою представляє своп-операция?

12. Які концепції міжнародних фінансів описують основні умови паритетів фінансових ринків? Опишіть їх.

13. Що собою представляє товарний арбітраж?

14. Які форми валютного арбітражу ви знаєте?

15. Чому існують розходження між процентними ставками в різних країнах?

16. Що собою представляє міжнародний ринок капіталу?

  1. Формування національної торговельної політики

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Аргументувати переваги та недоліки вільної торгівлі.

 • Аргументувати переваги та недоліки регульованої торгівлі.

 • Ідентифікувати принципи національної торговельної політики.

 • Ідентифікувати та описати бар'єри на шляху розвитку міжнародної торгівлі.

 • Описати методи сприяння міжнародній торгівлі.

 • Надати характеристику основних заходів, які стримують недобросовісну торговельну політику.

Контрольні запитання

 1. Що собою представляє політика вільної торгівлі? Кому вона вигідна?

 2. Що собою представляє політика справедливої (керованої) торгівлі?

 3. У чому полягає сутність принципів національної торговельної політики, орієнтованих на захист окремих галузей економіки?

 4. У чому полягає сутність принципів національної торговельної політики, орієнтованих на захист економічних інтересів у цілому?

 5. Які бар'єри перешкоджають міжнародній торгівлі?

 6. Що собою представляють митні тарифи?

 7. Які нетарифні обмеження може прийняти держава?

 8. Які стратегії може використати держава для підтримки міжнародного бізнесу?

 9. З якою метою вводяться компенсаційні торговельні мита?

 10. Які види демпінгу ви знаєте?

 11. Які цілі переслідує антидемпінгове законодавство?