Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / УМП_Международный менеджмент.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать

Тема 3. Міжнародний маркетинг

План

3.1. Міжнародне управління маркетингом.

3.2. Продуктова і цінова політика.

3.3. Просування і дистрибуція товару.

3.1. Міжнародне управління маркетингом

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Розуміти сутність рішень, які приймаються міжнародними менеджерами з маркетингу.

 • Розуміти сутність і задачі маркетинг-міксу.

 • Аналізувати переваги і недоліки етноцентричного, поліцентричного та геоцентричного підходів до рішення питання щодо стандартизації або адаптації маркетинг-міксу.

Контрольні запитання

 1. Що собою представляє міжнародний маркетинг?

 2. Як забезпечити відповідність бізнес-стратегій і стратегій маркетингу?

 3. Що собою представляє маркетинг-мікс?

 4. Які підходи до рішення питань стандартизації й адаптації маркетинг-міксу ви знаєте?

 5. Які фактори впливають на прийняття рішень про стандартизацію й адаптацію маркетинг-міксу?

3.2. Продуктова і цінова політика

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Аналізувати фактори, які впливають на продуктову політику компанії.

 • Розуміти сутність політики стандартної ціни, дворівневої цінової політики і політики ринкового ціноутворення.

 • Розуміти механізм ринкового ціноутворення.

 • Розуміти сутність підходів до ринкового ціноутворення.

 • Аналізувати ризики, які пов'язані із ціноутворенням.

Контрольні запитання

 1. Які фактори впливають на продуктову політику?

 2. Які фактори впливають на формування цінової політики?

 3. У чому полягає сутність політики стандартної ціни?

 4. В яких ситуаціях прибігають до політики стандартної ціни?

 5. У чому полягає сутність дворівневої цінової політики?

 6. В яких ситуаціях доцільно керуватися дворівневою ціновою політикою?

 7. У чому полягає сутність ринкової цінової політики?

 8. Як визначається максимізуючий прибуток ціни?

 9. У чому полягають переваги ринкового ціноутворення?

 10. З якими проблемами можуть зштовхнутися компанії, що керуються ринковою ціновою політикою?

3.3. Просування і дистрибуція товару

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Розуміти способи просування товару.

 • Розуміти сутність і завдання дистрибуції товару.

 • Аналізувати переваги й недоліки різних способів транспортування товарів.

 • Аналізувати переваги й недоліки каналів розподілу товарів.

Контрольні запитання

 1. Які способи просування товарів може використовувати міжнародна компанія?

 2. У чому полягають сутність і задачі дистрибуції товарів?

 3. Які фактори впливають на вибір способів транспортування товарів?

 4. Які канали розподілу можуть використовувати міжнародні менеджери з маркетингу?

 5. Які фактори впливають на вибір каналів розподілу?