Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / УМП_Международный менеджмент.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать
  1. Міжнародна співпраця

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Пояснити роль GATT і ВТО у діяльності міжнародних компаній.

 • Пояснити принципи світової торгівлі, що прийняті ВТО.

 • Ідентифікувати форми регіональної економічної інтеграції.

 • Аналізувати можливості, що розкриваються перед міжнародними компаніями у результаті створення внутрішнього ринку Європейського союзу (ЄС).

 • Надати характеристику іншим великим торгівельним блокам, які сформовані у сучасній світовій економіці.

Контрольні запитання

 1. У чому полягає роль GATT?

 2. Яку роль грає ВТО в діяльності міжнародних компаній?

 3. У чому полягає сутність принципів системи торгівлі, прийнятих ВТО?

 4. Які форми регіональної економічної інтеграції ви знаєте?

 5. Які можливості відкрилися перед міжнародними компаніями в результаті створення внутрішнього ринку ЄС?

 6. Які інші великі торгівельні блоки ви знаєте?

Тема 2. Міжнародний стратегічний менеджмент

План

2.1. Задачі міжнародного стратегічного менеджменту.

2.2. Аналіз зарубіжних ринків та стратегії проникнення.

2.3. Міжнародні стратегічні альянси.

2.4. Міжнародні організаційні структури та контроль.

2.5. Лідерство та поведінка персоналу у міжнародних компаніях.

2.1. Задачі міжнародного стратегічного менеджменту

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Розуміти сутність і задачі міжнародного стратегічного менеджменту.

 • Надати оцінку основним стратегічним альтернативам, які має у розпорядженні компанія.

 • Аналізувати основні елементи міжнародної стратегії.

 • Описати процес міжнародного стратегічного менеджменту.

 • Ідентифікувати та надати оцінку рівнів міжнародних стратегій.

Контрольні запитання

 1. Перелічіть завдання міжнародного стратегічного менеджменту.

 2. Які джерела одержання конкурентних переваг можуть використати менеджери міжнародних компаній?

 3. Які стратегічні альтернативи можуть використати МНК? У яких випадках використовується та або інша стратегічна альтернатива?

 4. Які етапи включає процес формування міжнародної стратегії?

 5. Які елементи міжнародної стратегії ви знаєте? Опишіть їх.

 6. Які рівні міжнародної стратегії ви знаєте? Чим вони відрізняються?

 7. У чому полягають переваги й недоліки стратегій:

- орієнтації на один вид діяльності;

- зв'язаної диверсифікації;

- незв'язаної диверсифікації?

8. У чому полягає сутність бізнес-стратегії?

9. Що собою представляють функціональні стратегії?

2.2. Аналіз зарубіжних ринків та стратегії проникнення

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Ідентифікувати фактори, які впливають на оцінку альтернативних зарубіжних ринків.

 • Аналізувати витрати, доходи та ризики, які пов'язані з веденням бізнесу на зарубіжних ринках.

 • Перелічити фактори, які визначають вибір засобів проникнення на зарубіжні ринки.

 • Надати опис засобів проникнення компанії на зарубіжні ринки, їх переваги та недоліки.

 • Перелічити форми експорту і типи посередницьких фірм, які можуть надати допомогу у здійсненні експортних операцій.

 • Розкрити сутність, процес, переваги та недоліки ліцензування, франчайзингу, а також спеціалізованих засобів проникнення у міжнародному бізнесі.

Контрольні запитання

 1. Які фактори впливають на оцінку альтернативних закордонних ринків?

 2. У чому полягає сутність аналізу витрат, доходів і ризиків ведення бізнесу?

 3. Які способи проникнення на закордонні ринки можуть використати закордонні компанії?

 4. Які фактори, відповідно до еклектичної теорії Даннінга, визначають вибір способу проникнення на закордонні ринки?

 5. Які форми експорту може використати міжнародна компанія?

 6. Які типи посередників, які спеціалізуються на експортно-імпортних операціях, можуть використати міжнародні компанії?

 7. У чому полягає сутність, процеси, переваги й недоліки ліцензування?

 8. У чому полягає сутність, переваги й недоліки франчайзингу?

 9. Які спеціалізовані способи проникнення на закордонні ринки можуть використати міжнародні компанії?

 10. У чому полягає сутність, форми, переваги й недоліки прямих іноземних інвестицій як способу проникнення на закордонні ринки?