Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / УМП_Международный менеджмент.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать
  1. Загальна характеристика міжнародного ділового середовища

В процесі самостійного вивчення першого питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно програми навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Розкрити сутність і значення міжнародного бізнесу.

 • Ідентифікувати і описати основні форми міжнародної підприємницької діяльності.

 • Перелічити причини глобалізації.

 • Аналізувати привабливість світових ринків на підставі доходів на душу населення у процесі прийняття рішень.

 • Пояснити, як закони, що діють усередині країни, впливають на спроможність компанії вести бізнес.

 • Перелічити засоби вирішення конфліктів, що виникають у процесі ведення міжнародного бізнесу.

 • Пояснити, як компанії мають можливість захистити себе від політичного ризику.

 • Надати опис контекстуального підходу Холла.

 • Надати опис основних культурних груп і розкрити їх значення для роботи міжнародних менеджерів.

 • Надати опис концепції Гирта Хофстеде.

 • Розуміти особливості етичної поведінки у міжнародному бізнесі.

 • Описати процес управління соціальною відповідальністю у міжнародних компаніях.

Контрольні запитання

 1. У чому полягає сутність значення міжнародного бізнесу?

 2. Які форми міжнародної підприємницької діяльності ви знаєте?

 3. У чому полягає сутність і причини глобалізації?

 4. Яким чином можна оцінювати привабливість світових ринків?

 5. Які фактори міжнародного зовнішнього середовища впливають на бізнес?

 6. Як закони, що діють усередині країни, впливають на спроможність компанії займатися бізнесом?

 7. Які способи вирішення конфліктів можуть використовувати міжнародні компанії?

 8. Які фактори визначають привабливість технологічного середовища ведення бізнесу?

 9. Яким чином міжнародні компанії можуть захистити себе від політичного ризику?

 10. Які характеристики має національна культура?

 11. Які елементи культури впливають на міжнародний бізнес?

 12. У чому полягає сутність контекстуального підходу Холла?

 13. У чому полягає сутність концепції Гирта Хофстеде?

 14. У чому полягають особливості етичної поведінки у міжнародному бізнесі?

 15. У чому полягає сутність управління соціальною відповідальністю компаній, що ведуть бізнес у зарубіжних країнах?

  1. Основні концепції міжнародної торгівлі і міжнародних інвестицій

В процесі самостійного вивчення другого питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Студенти повинні вміти:

 • Розуміти і усвідомлювати мотиви міжнародної торгівлі та міжнародних інвестицій.

 • Аналізувати класичні теорії торгівлі (меркантилізм, теорія абсолютних переваг, теорія порівняльних переваг, теорія співвідношення факторів виробництва).

 • Використовувати сучасні теорії міжнародної торгівлі для опису глобальних стратегій компанії (теорія подібності країн, теорія життєвого циклу продукту, теорія глобальної стратегічної конкуренції, теорія конкурентних переваг країн).Надати опис різноманітних типів міжнародних інвестицій.

 • Аналізувати теорії міжнародних інвестицій (теорія конкурентних переваг, які обумовленні володінням цінними активами, теорія інтерналізації, електична теорія).

 • Ідентифікувати фактори, які впливають на прямі іноземні інвестиції.

Контрольні запитання

 1. Що являє собою міжнародна торгівля?

 2. Які мотиви спонукають підприємців займатися міжнародною торгівлею?

 3. У чому полягає основна сутність меркантилізму?

 4. У чому полягає сутність теорій абсолютних і відносних переваг, яке розходження вони мають?

 5. У чому полягає сутність теорії Хектера-Олина?

 6. Які причини лягли в основу розробки сучасних теорій торгівлі?

 7. Що собою представляють сучасні теорії торгівлі (теорія подібності країн, теорія життєвого циклу продукту, теорія глобальної стратегічної конкуренції, теорія конкурентних переваг країн)?

 8. Чим портфельні інвестиції відрізняються від прямих іноземних інвестицій?

 9. Які теорії міжнародних інвестицій ви знаєте?

 10. У чому полягає сутність еклектичної теорії Даннинга?

 11. Які фактори впливають на прямі іноземні інвестиції?