Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / УМП_Международный менеджмент.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать

Тема 5. Міжнародний фінансовий менеджмент

Фінансові аспекти міжнародної торгівлі. Вибір валюти. Перевірка кредитоспроможності. Способи платежів і форми розрахунків. Фінансування зовнішньої торгівлі.

Управління валютними ризиками. Види ризиків. Транзакційний ризик. Трансляційний ризик. Економічний ризик.

Управління оборотним капіталом. Мінімізація залишків грошових коштів. Мінімізація витрат на конвертування валюти. Мінімізація валютного ризику.

Оцінка зарубіжних капіталовкладень. Методи оцінки капіталовкладень. Чиста приведена цінність. Внутрішня норма рентабельності. Період окупності.

Міжнародні джерела фінансування капіталу. Внутрішні джерела фінансування капіталу. Зовнішні джерела фінансування капіталу.

Тема 6. Міжнародний фінансовий облік та оподаткування

Фінансовий облік міжнародних ділових операцій. Фактори впливу на національні системи обліку. Основні міжнародні відмінності у системах обліку та їх впливу на міжнародні компанії. Фінансовий облік міжнародних ділових операцій.

Міжнародне оподаткування. Методи максимізації післяподаткового прибутку. Трансфертне ціноутворення. «Податкове зростання». Шляхи вирішення міжнародних податкових конфліктів.

Тема 7. Міжнародне управління людськими ресурсами та трудовими відносинами

Природа міжнародного управління людськими ресурсами. Сутність та проблеми міжнародного управління людськими ресурсами. Процес міжнародного управління людськими ресурсами. Рекрутування та відбір. Навчання та розвиток. Оцінка ефективності праці. Оплата праці та пільги.

Трудові відносини. Характер трудових відносин у різних країнах. Колективний договір. Вплив профспілок і кодетермінація.

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам

Модуль 1

Підсумковий контроль

ПМК (д/з)

Сума

100

Домашня контрольна робота

Індивідуальне завдання

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

100

100

60

40

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Основними видам самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» є:

 • Вивчення теоретичного матеріалу відповідно до плану лекцій та програми навчальної дисципліни.

 • Відповіді на контрольні питання.

 • Виконання індивідуальних завдань (аналіз ситуації).

 • Підготовка домашньої контрольної роботи.

 • Підготовка до підсумкового контролю (диференційованого заліку).

Модуль 1. Концепції міжнародного менеджменту

Змістовий модуль 1

Тема 1. Міжнародне ділове середовище

План

  1. Загальна характеристика міжнародного ділового середовища.

  2. Основні концепції міжнародної торгівлі і міжнародних інвестицій.

  3. Міжнародна валютна система і платіжний баланс

  4. Міжнародні валютні і фінансові ринки.

  5. Формування національної торговельної політики.

  6. Міжнародна співпраця.