Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / УМП_Международный менеджмент.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
726.53 Кб
Скачать
  1. Управління оборотним капіталом

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Ідентифікувати мету керування оборотним капіталом.

 • Розуміти сутність стратегії мінімізації залишків коштів.

 • Розуміти сутність стратегії мінімізації витрат на конвертацію валюти.

 • Розуміти сутність стратегії мінімізації валютного ризику.

 • Ідентифікувати цілі управління оборотним капіталом.

 • Розуміти сутність стратегії мінімізації залишків грошових коштів.

 • Розуміти сутність стратегії мінімізації витрат на конвертування валюти.

 • Розуміти сутність стратегії мінімізації валютного ризику.

Контрольні запитання

 1. Які цілі переслідує управління оборотним капіталом?

 2. Які засоби мінімізації залишків грошових коштів можуть використовувати міжнародні компанії?

 3. Яким чином можна мінімізувати витрати на конвертування валюти?

 4. Яким чином можна мінімізувати валютні ризики?

  1. Оцінка зарубіжних капіталовкладень

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Ідентифікувати підходи до оцінки інвестиційних проектів.

 • Володіти методикою розрахунку чистої приведеної норми рентабельності інвестиційних проектів.

 • Володіти методикою розрахунку періоду окупності інвестиційних проектів.

Контрольні запитання

 1. Які підходи можуть використовувати міжнародні компанії у процесі оцінки зарубіжних капіталовкладень?

 2. Яким чином можна оцінювати чисту приведену цінність?

 3. Яким чином можна розрахувати внутрішню норму рентабельності?

 4. Яким чином можна розрахувати період окупності в процесі оцінки міжнародних проектів?

  1. Міжнародні джерела фінансування капіталу

В процесі самостійного вивчення питання необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно з програмою навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні вміти:

 • Розуміти механізми використання внутрішніх джерел фінансування.

 • Аналізувати вплив факторів правового обмеження на внутрішньокорпоративне переміщення грошових коштів.

 • Розуміти наслідки маніпулювання трансфертними цінами.

 • Розуміти міжнародні джерела фінансування капіталу.

 • Розуміти сутність своп-ринку.

Контрольні запитання

 1. Що собою представляють внутрішні джерела фінансування?

 2. Які фактори можуть вплинути на внутрішньо корпоративне переміщення грошових капіталів?

 3. Як міжнародна компанія може нейтралізувати вплив обмежень на репатріацію прибутків?

 4. Які наслідки можуть очікувати компанії, які агресивно маніпулюють трансферними цінами?

 5. Які зовнішні джерела фінансування капіталу може використати компанія?

 6. Що собою представляє своп-ринок?

 7. У чому укладається різниця між свопом відсоткових ставок і валютним свопом?