Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
651.78 Кб
Скачать

Оборотна відомість за аналітичними рахунками (до рахунка “Розрахунки з підзвітними особами”)

(грн.)

з/п

П.І.Б. підзвітної особи

Залишок на початок місяця

Обороти за місяць

Залишок на кінець місяця

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Іванов С.П.

-

450

420

30

2

Свиридов І.В.

100

500

550

50

Разом

100

950

770

80

Завдання до практичного заняття

Завдання 3.1

На початок звітного періоду ТОВ “Успіх” має залишки по синтетичних та аналітичних рахунках (таблиця 3.9).

Таблиця 3.9

Залишки по синтетичним рахункам

рах.

Найменування рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

10

Основні засоби

680000

131

Знос основних засобів

63700

201

Матеріали

51000

203

Паливо

5000

23

Основне виробництво

7000

39

Витрати майбутніх періодів

500

26

Готова продукція

6000

301

Каса

20

311

Поточний рахунок

13100

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

19000

641

Розрахунки з бюджетом

3000

65

Розрахунки по Єдиному внеску

2800

661

Розрахунки по оплаті праці

10000

372

Розрахунки з підзвітними особами

80

377

Розрахунки з іншими дебіторами

600

441

Прибуток нерозподілений

60000

40

Статутний капітал

597800

601

Короткострокові кредити банку

7000

Разом

763300

763300

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на початок місяця.

з/п

Найменування аналітичних рахунків

Сума, грн.

1

2

3

1.

Фабрика «Світанок»

13000

2.

Об’єднання «Текстильпром»

6000

Разом

19000

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку № 201 «Сировина й матеріали» на початок місяця.

з/п

Найменування

аналітичних

рахунків

Одиниця

виміру

Ціна, грн.

Кількість

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

1.

Вовняна пряжа

кг

20.00

2100

42000

2.

Тканина

м

6.00

1500

9000

Разом

х

х

51000

Таблиця 3.10.

Господарські операції за березень

з/п

Зміст операцій

Сума, грн.

часткова

загальна

1

2

3

4

1.

На підприємстві отримано нове технологічне обладнання від ЗАТ “Прогрес”

20000

2

Введено в експлуатацію технологічне обладнання

20000

3.

Від постачальників надійшли та оприбутковані матеріали:

а) з фабрики «Світанок» вовна 2700 кг по 20 грн. за 1 кг.

б) з об’єднання «Текстильпром» тканина 3000 м по 6 грн. за 1м.

54000

18000

72000

4.

Отримана та зарахована на поточний рахунок банківська позика

12000

5.

Витрачені матеріали для потреб основного виробництва:

а) вовна 2600 кг. по 20 грн. за 1 кг.

б) тканина 2500 м. по 6 грн. за 1 м.

52000

15000

67000

6.

Нарахована заробітна плата:

а) робітникам основного виробництва

б) загальногосподарському персоналу

22000

5000

27000

7.

Утримані податки з заробітної плати робітників та службовців

2800

8.

Проведені нарахування Єдиного внеску на соціальне страхування від суми нарахованої заробітної плати:

а) робітників основного виробництва

б) адміністративному персоналу

8448

1920

10368

9.

Отримані з поточного рахунку до каси грошові кошти на виплату заробітної плати

22000

10

Видана з каси заробітна плата робітникам та службовцям

22000

11.

Списано паливо на адміністративні витрати

1120

12.

Наданий та затверджений авансовий звіт підзвітної особи Свиридової А.П. про витрати на відрядження з віднесенням суми на адміністративні витрати

80

13.

В кінці місяця адміністративні витрати списуються на рахунок №79 “Фінансовий результат” (рахунок 92 закривається)

Продовження таблиці 3.10

1

2

3

4

14.

Оприбуткована на склад по собівартості готова продукція, випущена з основного виробництва

95000

15.

Відвантажена зі складу готова продукція покупцям за цінами продажу з ПДВ

105000

16.

Відображено суму податкових зобов’язань

17500

17.

Списана собівартість реалізованої продукції покупцям

93000

18.

Списана на фінансовий результат:

а) собівартість реалізованої продукції

б) вартість продукції за цінами продажу

73000

87500

19.

Надійшло на поточний рахунок:

а) за реалізовану продукцію за від покупців

б) від різних дебіторів

105000

200

105200

20.

Перераховано з поточного рахунку постачальникам:

а) фабриці «Світанок»

б) об’єднанню «Текстильпром»

57000

6000

63000

21.

Перераховано з поточного рахунку:

а) єдиний внесок на соціальне страхування

б) податки, утримані з заробітної плати

в) банку в погашення позики

2800

3000

15000

20800

22.

Відображено в обліку фінансовий результат господарської діяльності (суму визначити)

-

-

Необхідно:

1. Скласти кореспонденцію рахунків по всіх господарських операціях за місяць (зміст операцій замінює первинні документи) та записати їх у журналі реєстрації господарських операцій за встановленою формою. Підрахувати суму.

2. Скласти розрахунки: а) загальної суми адміністративних витрат; б) результату від реалізації продукції.

3. Відкрити синтетичні рахунки та записати в них залишки на початок місяця. Додатково відкрити рахунки по яких не було залишків, але є обороти.

4. Записати операції за поточний місяць на синтетичних рахунках.

5. Підрахувати й записати обороти по дебету та кредиту рахунків.

6. Підрахувати та записати залишки на кінець місяця.

7. Відкрити рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків № 201 «Сировина й матеріали», № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», записати в них залишки.

8. Записати операції за місяць та скорочений зміст.

9. Підрахувати та записати залишки на кінець місяця.

10. Скласти оборотні відомості по аналітичних рахунках до рахунків № 201 «Сировина й матеріали», № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

  1. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках за поточний місяць.

  2. Скласти шахову відомість.

Примітка: при розв’язанні завдання для спрощення рішення не слід виділяти податок на додану вартість при оприбуткуванні матеріальних цінностей та послуг.

Рішення завдання необхідно виконувати у послідовності, в якій розташовані завдання, використовуючи наведені таблиці.

Для відображення господарських операцій на синтетичних рахунках використайте форму рахунку (таблиця 3.11).

Таблиця 3.11

Рахунок №___________________________

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

Залишок на 1 ................................................

Операції: №____________________________

№____________________________

№____________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Оборот за .......................................................

Залишок на 1 .................................................

Для аналітичних рахунків використайте таку форму рахунку (таблиця 3.12, 3.13, 3.14).

Таблиця 3.12