Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
651.78 Кб
Скачать

На 31 березня 200_р.

Таблиця 3.4

А П

Статті

Сума (грн.)

Статті

Сума (грн.)

1

2

3

4

5

6

1

Основні засобі

40000

1

Статутний капітал

42000

2

Виробничі запаси

10000

2

Розрахунки з постачальниками

1200

3

Грошові кошти в національній валюті:

3

Розрахунки по короткостроковим кредитам

1700

4

  • поточний рахунок

  • каса

7500

200

4

Розрахунки з оплати праці

12800

Баланс

57700

Баланс

57700

Розрахунки для відображення кожної наведеної господарської операції

Дт

Кт

Дт

Кт

Каса

Поточний рахунок

С-до 200

2) 4200

С-до 7500

1) 4600

3) 700

1) 4600

Об. 4600

об. 4200

Об. -

Об. 5300

С-до 600

С-до 2200

Дт

Кт

Дт

Кт

Розрахунки з оплати праці

Короткострокові кредити

2) 4200

С-до 12800

3) 700

С-до 1700

Об. 4200

Об. -

Об. 700

Об. -

С-до 8600

С-до 1000

Дт

Кт

Дт

Кт

Постачальники

Виробничі запаси

С-до 1200

С-до 10000

4) 2400

4) 2400

Об. -

Об 2400

Об 2400

Об -

С-до 3600

С-до 12400

Сальдо на активному рахунку “Каса” визначають:

200 + 4600 – 4200 = 600.

Сальдо на пасивному рахунку “Короткострокові кредити” визначають:

1700 – 700 = 1000.

На кожному рахунку бухгалтерського обліку господарські операції відображають за їх здійсненням у календарній послідовності. Таке групування операції на рахунках є хронологічним записом.

Для того щоб правильно відобразити господарську операцію на рахунках слід зробити її аналіз. Аналіз здійснюється у такій послідовності:

  1. чи мав місце факт здійснення господарської операції;

  2. які зміни спричинила ця операція в об’єктах бухгалтерського обліку;

  3. на яких рахунках обліковують ці об’єкти бухгалтерського обліку;

  4. яка побудова цих рахунків, тобто на якій стороні відповідного рахунка слід зробити запис.

Для ілюстрації такого аналізу розглянемо господарську операцію (рис. 4).

Рис. 4 Приклад аналізу та відображення господарської операції

Одним із способів узагальнення поточного обліку є оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками.

Оборотна відомість за синтетичними рахунками передбачає забезпечення трьох пар рівностей:

  1. підсумків залишку на початок місяця по дебету і кредиту;

  2. підсумків оборотів по дебету і кредиту;

  3. підсумків залишку на кінець місяця по дебету і кредиту.

На підставі наведеного прикладу 1, узагальнюють в оборотній відомості (таблиця 3.5) записи, зроблені на синтетичних рахунках.

Таблиця 3.5