Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
651.78 Кб
Скачать

Завдання до практичного заняття

Після ознайомлення з методичними вказівками та проведенням тестового контролю передбачено виконання завдань 1.1, 1.2, 1.3.

Завдання 1.1

Підприємство має господарські засоби та джерела їх утворення:

 • обладнання в цеху – 28000 грн.;

 • тканину на складі – 4200 грн.;

 • грошові кошти на поточному рахунку – 34400 грн.;

 • будівлі складу –56900 грн.;

 • заборгованість за матеріали – 8200 грн.;

 • гроші кошти в касі – 600 грн.;

 • дебіторську заборгованість за продану продукцію – 18300 грн.;

 • статутний капітал - ?

Необхідно:

 1. Провести групування засобів та джерел їх утворення.

 2. Визначити суму статутного капіталу та скласти баланс.

Завдання 1.2

Підприємство має нижче перелічені господарські засоби та джерела їх утворення станом на 31 березня поточного року.

Таблиця 3.1

Склад господарських засобів промислового підприємства

№№

Найменування господарських засобів та джерел їх утворення

Сума, грн.

Господарські засоби

Джерела їх утворення

1

2

3

4

5

1

Заборгованість за придбані матеріали у ЧП “Оріон”

15200

2

Паливо

1200

1

2

3

4

5

3

Готова продукція на складі

46300

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

4

Виробниче обладнання у цехах

87900

5

Короткострокова банківська позика

24000

6

Заборгованість за придбані паливо ТОВ “Авіас”

7200

7

Інша кредиторська заборгованість

14100

8

Дебіторська заборгованість за товари, відвантажені покупцеві

34500

9

Довгострокові фінансові інвестиції

21250

10

Тара

400

11

Статутний капітал

190000

12

Запасні частини

1000

13

Векселі видані

5200

14

Каса

600

15

Інші грошові кошти в національній валюті

2380

16

Незакінчене промислове виробництво

5250

17

Довгострокова банківська позика

18000

18

Основні матеріали

6500

19

Інша дебіторська заборгованість за послуги

14500

20

Знос основних засобів

- 48600

21

Резерв сумнівних боргів

- 1800

22

Нематеріальні активи

8000

23

Поточний рахунок

14800

24

Допоміжні матеріали

479

25

Знос нематеріальних активів

- 3000

26

Заборгованість перед Пенсійним фондом

5963

27

Основні засоби загальноцехового призначення

85800

28

Малоцінні та швидкозношувані предмети (строк експ. до 1 року)

2180

29

Заборгованість робітників з підзвітних сум

225

30

Резервний капітал

9400

31

Інші матеріали

1334

32

Придбані напівфабрикати

7200

33

Заборгованість за отримані послуги

3700

34

Витрати майбутніх періодів

865

35

Будівлі та обладнання складів відділу постачання та збуту

24500

36

Цільове фінансування

17000

37

Будівлі заводоуправління

5200

38

Нерозподілений прибуток

5300

39

Основні засоби цехів допоміжного виробництва

2000

40

Валютний рахунок

10000

41

Заборгованість по заробітній платі

15900

Необхідно:

 1. Визначити до складу господарських засобів чи джерел їх утворення відносяться наведені об’єкти обліку та записати в таблицю 1 відповідно у гр. 4,5 підрахувати суму.

 2. Провести групування господарських засобів та джерел їх утворення у відповідності з розділами балансу (форма №1) та підрахувати суми по розділам і валюту активу та пасиву.

 3. На підставі проведеного групування скласти баланс (форма №1).

Завдання 1.3

На підставі наданих об’єктів обліку необхідно:

1. Скласти баланс підприємства.

2. Визначити суму грошових коштів на поточному рахунку.

Таблиця 3.2