Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
651.78 Кб
Скачать

Оборотна відомість за синтетичними рахунками (грн.)

Найменування рахунків

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

Основні засоби

40000

40000

Виробничі запаси

10000

2400

12400

Поточний рахунок

7500

5300

2200

Каса

200

4600

4200

600

Розрахунки з постачальниками

1200

2400

3600

Статутний капітал

42000

42000

Розрахунки по короткостроковим кредитам

1700

700

1000

Розрахунки з оплати праці

12800

4200

8600

Разом

57700

57700

11900

11900

55200

55200

На відміну від оборотної відомості за синтетичними рахунками оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку не мають однакових підсумків. Це пояснюється тим, що кожну оборотну відомість за рахунками аналітичного обліку складають тільки за одним синтетичним рахунком.

Завдання до практичного заняття

Завдання 2.1

Таблиця 3.6

Залишки по синтетичних рахунках тов “Зеніт” на 31.07. Ц.Р.

з/п

Назва рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Основні засоби

Матеріали

Паливо

Виробництво

Готова продукція

Каса

Поточний рахунок

Рахунки з вітчизняними постачальниками та підряд.

Розрахунки за заробітною платою

Розрахунки з іншими дебіторами

Нерозподілений прибуток

Статутний капітал

Короткострокові кредити банків

Розрахунки з іншими кредиторами

700000

50000

14000

6000

5000

-

31000

3000

31700

8000

50000

709000

9000

1300

Разом

809000

809000

Таблиця 3.7

Господарські операції за серпень ц. Р.

з/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

На поточний розрахунковий рахунок отримано позику банку (під матеріальні запаси)

Оприбутковано на склад матеріали, які надійшли від постачальників в т. ч. ПДВ

Відпущені зі складу матеріали в основне виробництво

Відпущено зі складу паливо, витрачене на потреби основного виробництва

Нараховане заробітну плату робітникам основного виробництва за серпень

Отримано з поточного рахунку в касу грошові кошти на виплату заробітної плати

Видано з каси заробітної плати

Оприбутковано на склад готову продукцію, випущеної з основного виробництва

Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості:

а) постачальникам

б) банку за позику

в) різним кредиторам

Отримано в касу з поточного рахунку грошові кошти

Видано з каси під звіт інженеру Шалягіну А.П. на відрядження

Затверджено авансовий звіт Шалягіна А.П. по відрядженню:

а) витрати віднесені на витрати основного виробництва

б) залишок невитраченого авансу повернене в касу

28000

18000

52000

8000

12000

11000

11000

70000

17000

24000

1300

100

100

90

10

Необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, встановити кореспонденцію рахунків за кожною господарською операцією та підрахувати суму.

2. На підставі наведених залишків відкрити розрахунки і записати на них суми господарських операцій.

3. Визначити обороти і залишки по рахунках.

4. Скласти баланс на підставі залишків по рахунках на початок та кінець місяця.

Завдання 2.2

Троянов В.О. є власником ремонтної майстерні. Фінансове становище його бізнесу на 31 серпня характеризує наступне балансове рівняння:

Обладнання Кошти на Дебіторська Власний Розрахунки з

28000 + поточному + заборгованість = капітал + постачальниками

рахунку 1700 31000 1900

3200

На протязі вересня відбулися такі господарські операції:

1) Надані послуги клієнту, які були сплачені готівкою 2950 грн.

2) Сплачено заборгованість постачальникам готівкою 950 грн.

3) Отримано погашення дебіторської заборгованості на

поточний рахунок.

4) Придбано матеріали від постачальників 2300 грн.

5) Нарахована заробітна плата 1200 грн.

6) Сплачено поточного рахунку постачальникам 1200 грн.

7) Отримано в касу готівку з поточного рахунку 520 грн.

Необхідно:

  1. Скласти вступний баланс.

  2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, визначити кореспонденцію рахунків за кожною господарською операцією та підрахувати суму.

  3. На підставі наведених залишків відкрити розрахунки і записати на них суми господарських операцій.

  4. Визначити обороти і залишки по рахунках.

  5. Скласти баланс на підставі залишків по рахунках на початок та кінець місяця.

Завдання 2.3

На підставі наведених рахунків скласти всі можливі бухгалтерські проводки: 601, 361, 23, 311, 661, 201, 641, 701, 372, 203, 631, 301.