Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ_изд 2014_сокращенній.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
445 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає сутність спрощеної системи оподаткування?

2. Назвіть перелік податків і зборів, за рахунок яких сплачують єдиний податок?

3. Які існують особливості в оподаткуванні юридичних і фізичних осіб, які є платниками єдиного податку?

4. Яка встановлена відповідальність за несвоєчасне перерахування до бюджету єдиного податку?

5. У чому полягає відмінність між оподаткуванням фіксованим та єдиним податком?

6. Які є ставки єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності для юридичних та фізичних осіб?

7. Який порядок переходу суб'єктів підприємницької діяльності на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності?

8. Які умови переходу на спрощену систему оподаткування?

9. За якими видами діяльності суб’єкти малого підприємництва не мають права переходити на спрощену систему оподаткування?

10. Який спосіб розрахунків із споживачами для суб’єктів малого підприємництва, що обрали оподаткування за єдиним податком.

Література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ // www.nau.kiev.ua.

 2. Порядок заповнення податкової накладної: Наказ ДПАУ від 21.12.2010 р. № 969 // www.nau.kiev.ua.

 3. Порядок заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Наказ ДПАУ від 1.12.2009 р. № 671 // www.nau.kiev.ua.

 4. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV // www.nau.kiev.ua.

 5. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Наказ Міністерства фінансів України від 01.07.1997 р. № 141 // www.nau.kiev.ua.

 6. Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення: Наказ Державної податкової адміністрації України від 13.10.1998 р. №477 // www.nau.kiev.ua.

 7. Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення: Наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 // www.nau.kiev.ua.

 8. Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: Наказ ДПАУ від 25.01.2011 р. № 41 // www.nau.kiev.ua.

 9. Про затвердження форми податкової декларації з податку на прибуток підприємства: Наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 р. № 114 // www.nau.kiev.ua.

 10. Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку: наказом ДПАУ від 24.12.2010 № 1030 // www.nau.kiev.ua.

 11. Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності): Наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1015 // www.nau.kiev.ua.

 12. Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів: Наказ ДПАУ від 23.12.2010 р. №994 // www.nau.kiev.ua.

 13. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку: Наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020 // www.nau.kiev.ua.

 14. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України: Постанова Правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1// www.nau.kiev.ua.

 15. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України від 09.04.1999 р. № 587-ХІV // www.nau.kiev.ua.

 16. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI // www.nau.kiev.ua.

 17. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. № 1788-XII // www.nau.kiev.ua.

 18. Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Постанова правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2 // www.nau.kiev.ua.

 19. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.1998 р. № 727/98 // www.nau.kiev.ua.

 20. Верига Ю.А. Звітність підприємства: метод. рек. / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко, Н.В. Фірсова. – Полтава: ПУЕТ, 2010. – 290 с.

 21. Гусакова О.С. Податковий облік: навч. посібник / О.С. Гусакова, Н.В. Прохар. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦНЛ, 2010. – 320 с.

 22. Звітність підприємства: підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Каравела, 2010. – 671 с.

 23. Іванов Ю.Б. Малий бізнес: управління податками: монографія / Ю.Б. Іванов, К.В. Петросянц. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2009. – 352 с.

 24. Лютий I.О. Податки на споживання в економiцi України: монографія / I.О. Лютий, А.Б. Дрига, М.О. Петренко. – К.: Знання, 2005. – 335 с.

 25. Налогообложение: теории, проблемы, решения: монографія. – Донецк: ДонНТУ, 2006. – 501 с.

 26. Опарін В.М. Фінансова система України: (теоретико-методологічні аспекти): монографія / В.М. Опарін. – вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 240 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.