Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ_изд 2014_сокращенній.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
445 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Платники податку на додану вартість.

2. Об’єкт, база оподаткування та ставки податку.

3. Операції, що не є об’єктом оподаткування.

4. Звільнення операцій щодо оподаткування ПДВ.

5. Поняття податкового зобов’язання та порядок його визначення.

6. Поняття податкового кредиту та право платника на податковий кредит.

7. Порядок обчислення й сплати податку. Податкові періоди.

8. Поняття бюджетного відшкодування, методи відшкодування з бюджету. За яких умов платник ПДВ має право на бюджетне відшкодування?

9. Податкова накладна. Податкова декларація з ПДВ.

10. За яких умов платник податків повинен бути зареєстрованим платником ПДВ.

11. Основні особливості оподаткування операцій щодо імпорту товарів на митну територію України. Податковий вексель.

12. Особливості оподаткування операцій щодо експорту товарів (супутніх послуг) за межі митної території України.

13. Яку відповідальність несуть платники ПДВ у зв'язку з наданням не достовірних даних щодо ПДВ, а також не своєчасним обчисленням та внесенням податку до бюджету.

14. Умови отримання податкового векселя та його категорії.

Змістовний модуль 2. Податковий облік та звітність з інших податків та зборів

Тема 3. Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємств

3.1. Основні елементи обліку податку на прибуток

Платниками податку з числа резидентів є:

 • суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами ;

 • управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту ;

 • підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту ;

 • неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу;

 • відокремлені підрозділи платників податку, за винятком представництв.

Платниками податку з числа нерезидентів є:

 • юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з джерелом походження з України , за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;

 • постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

Основна мета розрахунку оподаткованого прибутку в податковому обліку - правильний розрахунок суми податку на прибуток , а для цього ніякі проміжні результати не потрібні, та послідовність розрахунку не має особливого значення (за виключенням,наприклад, окремого обліку операцій з цінними паперами).

В податковому обліку розрахунок фінансового результату для обчислення розміру податку на прибуток (об’єкту оподаткування) теж має свою методику, яка в загальному вигляді представлена у статті 134 ПКУ. Цей опис можна представити у вигляді наступної формули:

Оподаткований прибуток = Податкові доходи - Собівартість реалізованих товарів / послуг - Інші податкові витрати

Загальний підхід до формування об'єкту оподаткування передбачає наступні етапи:

1. Визначення загальної суми доходу , який включає дохід від операційної діяльності (п.135.4 ст. 135 ПКУ) та інші доходи (п. 135.5 ст. 135 ПКУ);

2. Визначення складу витрат операційної діяльності , які включають собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) (п. 138.8 ст. 138 ПКУ) та інші прямі витрати (п. 138.9 ст. 138 ПКУ);

3. Визначення складу інших витрат , до яких включаються:

 • загальновиробничі витрати (п.п. 138.8.5 ст.138 ПКУ);

 • адміністративні витрати (п.п. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 ПКУ);

 • витрати на збут (п.п. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 ПКУ);

 • інші операційні витрати (п.п. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 ПКУ);

 • фінансові витрати (п.п. 138.10.5 п. 138.10 ст. 138 ПКУ);

 • інші витрати звичайної діяльності, не пов'язані безпосередньо з виробництвом і/або реалізацією товарів (робіт, послуг) (п.п. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 ПКУ)

4. Визначення складу витрат, не врахованих в минулих податкових періодах у зв'язку з відсутністю підтверджуючих документів і/або допущеними помилками (п.п. 138.11 ст. 138 ПКУ);

5. Визначення доходів та витрат від операцій з основними засобами (ст. 145 - 146 ПКУ);

6. Віднесення збитків минулих років до складу податкових витрат звітного періоду (ст. 150 ПКУ);

7. Визначення витрат від операцій з іноземною валютою (п.153.1 ст. 153 ПКУ);

8. Визначення доходів та витрат по орендних операціях (оперативний і фінансовий лізинг) (п. 153.7 ст. 153 ПКУ);

9. Визначення доходів та витрат від операцій з цінними паперами (п. 153.8 ст. 153 ПКУ);

10. Визначення доходів та витрат від бартерних операцій (п. 153.10 ст. 153 ПКУ).

Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, визначається наступним чином:

Податок на прибуток = Оподаткований прибуток × ставка податку на прибуток

Таблиця 3.1 - Ставки податку на прибуток підприємств, що діє у 2014 р.

Період дії

Ставка

Стаття ПКУ

Основна ставка

с 01.01.2014

18%

Ставка податку для прибутку від страхової діяльності юридичних осіб-резидентів

з 01.04.2011

0%, 3%

Пункт 151.2 статей 151 Розділу ІІІ

Ставка податку для доходів нерезидентів і прирівняних до них осіб з джерелом їх походження з України у випадках, встановлених ст. 160 ПКУ

з 01.04.2011

0%, 4%, 6%, 12%, 15% і 20%

Пункт 151.3 статей 151 Розділу ІІІ

Операції з цінними паперами і дериватами

з 01.01.2013

10%

Пункт 151.4 статей 151 Розділу ІІІ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.