Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ_изд 2014_сокращенній.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
445 Кб
Скачать

4.2. Єдиний соціальний внесок: особливості розрахунку та звітування

Платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування є:

- роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) чи за цивільно-правовими договорами;

- працівники;

- особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Єдиний внесок нараховується:

1) для роботодавців та працівників - на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

2) для працівників, що хворіли - на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (15 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб).

Єдиний внесок для роботодавців встановлюється у відсотках до бази нарахування єдиного внеску відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності.

Єдиний внесок для працівників встановлюється у розмірі 3,6 % до бази нарахування єдиного внеску, при нарахуванні лікарняних - 2 % суми допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Суми єдиного внеску розподіляються за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування пропорційно до сум єдиного внеску (у відсотках).

Таблиця 4.4 – Ставки ЄСВ

Категорія платників

Об'єкт нарахування єдиного внеску

Ставка, %

Джерело сплати

Норми Закону

Нарахування

Бюджетні установи і організації, інші юридичні особи, створені згідно із законодавством України (в т.ч. їх філії і інші відособлені підрозділи, що мають окремий баланс і самостійно провідні розрахунки із застрахованими особами), які використовують працю фізичні осіб на умовах: - договорів цивільний - правового характеру*

Сума винагороди

34,7

За рахунок засобів установи

Абзац другої п.1 ч. 1 ст.4; ч. 5 ст.8

*Якщо по цивільному - правовим договорам роботи виконує (надає послуги) фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності і ці роботи відповідають видам діяльності, вказаним в його свідоцтві про держреєстрацію, то на виплачену йому винагороду єдиний внесок не нараховується.

- трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством

Сума нарахованої зарплати по видах виплат, які включають основну і додаткову зарплату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, в т.ч. в натуральній формі, визначені відповідно до Закону від 24.03.95 № 108/95 - ВР( далі - Закон №108)

36,3

За рахунок засобів працедавця

Абзац другої п.1 ч.1 ст.4; п.1 ч.1 ст. 7; ч.5 ст.8

Сума лікарняних за перші 5 днів тимчасової непрацездатності і сума посібника з тимчасової непрацездатності, нарахована починаючи з 6-го дня за рахунок засобів ФСС по ВПТ

33,2

П. 1 ч.1 ст.7; Абзац другої ч.6 ст.8

Продовження табл. 4.4

Військові частини і органи, що виплачують грошове забезпечення

Сума грошового забезпечення, що виплачується військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу

34,7

За рахунок засобів військової частини

П. 1 ч.1 ст.4; ч.6 ст.8

Сума грошового забезпечення, що виплачується особам, що проходять термінову службу у Збройних Силах України і інших створених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ, органах МВС, органах і підрозділах цивільного захисту

33,2

За рахунок засобів держбюджету

Управління праці і соціального захисту населення (районні і міські)

Грошове забезпечення, що виплачується згідно із законодавством вихователям дитячих будинків сімейного типу, приймальним батькам

Нараховується в порядку, затвердженому КМУ, але не нижче мінімального страхового внеску за кожну особу

За рахунок засобів державного бюджету

Абзац сьомої ч.1 ст.4; п.1 ч.1 ст.7; абзац четвертий п.1 ч.1 ст.7

Посібник з догляду за дитиною до досягнення ним трирічного віку

Посібник або компенсація, що виплачується відповідно до законодавства одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновлювачів, опікунів, опікунів, що фактично здійснюють догляд за дитиною - інвалідом, а також непрацюючим працездатним особам, що здійснюють відхід за інвалідом I групи або престарілим, який по медичному висновку потребує стороннього відходу або досяг 80 - літнього віку

Продовження табл. 4.4

Установи і організації, в яких працюють інваліди

Сума зарплати, нарахованої по видах виплат, які включають основну і додаткову зарплату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, в т.ч. в натуральній формі, визначені Законом №108

8,41

За рахунок засобів працедавця

Абзац другої п.1 ч.1 ст.4; п.1 ч.1 ст. 7; ч.5 ст.8

Утримання

Працівники бюджетних установ і організацій

Сума зарплати, нарахованої по видах виплат, які включають основну і додаткову зарплату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, в т.ч. в натуральній формі, визначені Законом №108

3,6

За рахунок засобів особи, якій нарахована виплата

П. 2 ч.1 ст.4; ч.8 ст.8

Службовці військових частин і формування (окрім військовослужбців термінової служби, у яких з грошового забезпечення цей внесок не утримується)

Сума грошового забезпечення

2,6

П. 9 ч.1 ст.4; ч.9 ст.8

Особи, одержуючі посібник з тимчасової непрацездатності

Сума посібника з тимчасової непрацездатності, в т.ч. за перші 5 днів хвороби, оплачувані працедавцем

2

За рахунок засобів особи, якій нарахована виплата

П. 11 ч.1 ст.4; п.4 ч.1 ст.7; ч.12 ст.8

Єдиний внесок обчислюється у національній валюті, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі.

Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державного казначейства України для його зарахування. При цьому під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Таблиця 4.5 – Терміни надання та сплати

Категорія платників

Термін сплати ЄСВ

Термін подання звітності

Роботодавці (підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, та фізичні особи-підприємці, які використовують працю найманих працівників)

одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі, але не пізніше 20 числа наступного місяця; гірничі підприємства - не пізніше 28 числа наступного місяця

щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, незалежно від того, чи нараховувався дохід найманим працівникам

Фізичні особи - підприємці

єдиний внесок, нарахований за календарний рік до 10 лютого наступного року

один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом (якщо не використовують працю найманих працівників)

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності

єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок

Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю

єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року

один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним періодом

Базовим звітним періодом є календарний місяць.

За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов'язаннями із сплати єдиного внеску зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.