Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ_изд 2014_сокращенній.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
445 Кб
Скачать

2.8. Податковий облік пдв в системі рахунків бухгалтерського обліку

Питання обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість досить актуальні для суб'єктів господарювання, враховуючи що більшість з них є платниками цього податку. Насамперед це пов'язано з тим, що методика побудови бухгалтерського обліку за розрахунками з податку на додану вартість прямо залежить від порядку оподаткування окремих господарських операцій згідно із розділом V Податкового кодексу України.

Нормативно-правовим актом, що визначає ведення бухгалтерського обліку ПДВ, відповідно до вимог податкового законодавства є Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну України від 01.07.97 р. № 141 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 24.12.2004 р. № 818).

Для ведення аналітичного обліку операцій щодо нарахування на сплати ПДВ у межах здійснення господарської діяльності Інструкцією про застосування Плану рахунків передбачено введення додаткових субрахунків при визначенні яких необхідно керуватися наступним принципом: 6 – номер субрахунку другого порядку, передбачений Інструкцією № 291; 1...5 – номер субрахунку третього порядку, присвоєний залежно від черговості згадки в тексті Інструкції. Наприклад, номер рахунка щодо аналітичного обліку сум ПДВ для більшості підприємств – 641.6.1 "Розрахунки щодо ПДВ".

За кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість» відображається виникнення податкових зобов'язань з ПДВ, а за дебетом – сума податкового кредиту з ПДВ та суми ПДВ, перераховані до бюджету.

Крім того, Інструкцією № 291 для обліку ПДВ передбачено ще два субрахунки, а саме:

  • 643 «Податкові зобов'язання», на якому ведеться облік суми податку на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів (передоплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню);

  • 644 «Податковий кредит», на якому ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

Приклад 1. Припустимо, що вартість товарів (робіт, послуг) становить 1000 грн., крім того ПДВ – 200 грн. Всі учасники операції є платниками ПДВ (табл. 2.9, 2.10).

Таблиця 2.10 - Відображення в бухгалтерському обліку податкових зобов'язань з ПДВ при продажу товарів (робіт, послуг)

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

Перша подія – відвантаження товарів (робіт, послуг) покупцю

Відвантажено товари (виконано роботи, послуги) покупцю, відображено дохід від реалізації 

361 

702, 703, 712 

1200 

Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ за операцією1 

702, 703, 712 

641/ПДВ

200 

Отримано кошти від покупця 

311 

361 

1200 

1При застосуванні продавцем касового методу податкового обліку суми податкового зобов'язання з ПДВ у момент відвантаження запасів відображаються за кредитом субрахунку 643 «Податкові зобов'язання» у кореспонденції з дебетом рахунків обліку доходів (701, 702, 712). На дату одержання коштів від покупця здійснюється запис: Дт 643 – Кт 641/ПДВ (п. 5.1 Інструкції № 141)

Перша подія – отримання коштів від покупця (замовника)

Одержано передоплату за товари (роботи, послуги) 

311 

681 

1200 

Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ за операцією 

643 

641/ПДВ 

200 

Відвантажено товари (виконано роботи, послуги) покупцю, відображено дохід від реалізації 

361 

702, 703, 712 

1200 

Списано раніше відображену суму податкового зобов'язання з ПДВ за операцією 

702, 703, 712 

643 

200 

Здійснено залік заборгованості за розрахунками 

681 

361 

1200 

Коригування податкових зобов'язань з ПДВ при поверненні товарів від покупця (замовника)

Зменшено дохід від реалізації на суму продажної вартості 

704 

361 

600 

Відображено коригування податкового зобов'язання з ПДВ за операцією (методом «сторно») 

704 

641/ПДВ 

(100) 

Погашено заборгованість перед покупцем 

361 

311 

600 

Таблиця 2.11 - Відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту з ПДВ при придбанні товарів (робіт, послуг)

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

Перша подія – отримання товарів (робіт, послуг) від постачальника

Отримано товари (роботи, послуги) від постачальників1 

28 (20, 22, 92) 

631 

1000 

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за операцією (за наявності податкової накладної) 

641/ПДВ 

631 

200 

При неотриманні від продавця (постачальника) податкової накладної1 

Відображено розрахунки з податкового кредиту на підставі товарних документів 

644 

631 

200 

Продовження табл. 2.11

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ при отриманні податкової накладної 

641/ПДВ 

644 

200 

Здійснено оплату за товари (роботи, послуги) 

631 

311 

1200 

1 При застосуванні касового методу податкового обліку здійснюється аналогічний запис, але запис: Дт 641/ПДВ – Кт 644 здійснюється покупцем виключно на дату оплати (п. 5.3 Інструкції № 141)

Перша подія – перерахування коштів

Здійснено авансовий платіж за товари (роботи, послуги) 

371 

311 

1200 

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за операцією (за наявності податкової накладної) 

641/ПДВ 

644 

200 

Отримано товари (роботи, послуги) від постачальників 

28 (20, 22, 92) 

631 

1000 

Визнано зобов'язання перед постачальником на суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ 

644 

631 

200 

Здійснено залік заборгованості 

631 

371 

1200 

Коригування податкового кредиту з ПДВ при поверненні товарів постачальнику*

Повернено товар продавцю 

28 

631 

500 

Відображено коригування податкового кредиту з ПДВ 

641/ПДВ 

631 

100 

Отримано кошти від постачальника 

311 

361 

600 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.