Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ_изд 2014_сокращенній.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
445 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Визначите платників податку на прибуток.

 2. Що є об'єктом оподаткування податком на прибуток та податковою базою?

 3. Як визначається прибуток з метою визначення податку на прибуток?

 4. Які прийняті ставки податку на прибуток?

 5. Які операції звільняються від оподаткування податком на прибуток?

 6. Яким чином надаються пільги з податку на прибуток?

 7. Розкрийте поняття «Дохід» у відповідності з нормами ПКУ.

8. Який склад доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування?

9. Який склад доходів від операційної діяльності за вимогам ПКУ?

10 Який склад інших доходів за вимогам ПКУ?

 1. Які доходи не враховуються для визначення об'єкта оподаткування?

 2. Визначите дату отримання доходів від здійснення таких операцій, як:

а. продаж товарів за договором комісії платником податку – комітентом;

б. проведення кредитно-депозитних операцій;

в. безоплатне отримання товари (роботи, послуги);

г. доходи у вигляді орендних платежів;

д. доходи від продажу іноземної валюти;

е. суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін;

ж. сума процентів за цінними паперами, придбаними з метою їх продажу або утримання до дати погашення.

 1. Розкрийте поняття «Витрати» у відповідності до норм ПКУ.

 2. Наведіть класифікацію витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування.

 1. Наведіть склад витрат операційної діяльності, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування.

 2. Наведіть склад інших витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування.

 1. Наведіть склад витрат, пов'язаних з формуванням собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг у відповідності до норм ПКУ.

 1. Розкрийте поняття «господарська діяльність» у відповідності до норм ПКУ.

 1. Наведіть склад витрат, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

 1. Наведіть склад витрат подвійного призначення при визначенні об'єкта оподаткування.

 1. Розкрийте поняття «Амортизація» у відповідності до норм ПКУ.

 2. Поясніть, що є об'єктами амортизації у податковому обліку.

 1. Поясніть, які витрати платника податку не підлягають амортизації у податковому обліку.

 2. Поясніть особливості класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів за нормами ПКУ.

 3. Наведіть методи, які застосовуються у обліку з метою оподаткування при нарахуванні амортизації необоротних активів та розкрийте їх сутність застосування цих методів.

 4. Як формується сума доходів від продажу об'єктів основних виробничих засобів?

 5. Як формується сума доходів від продажу об'єктів основних невиробничих засобів та безоплатно отриманих основних засобів або нематеріальних активів??

 6. Які операції прирівнюються до продажу або іншого відчуження основних засобів та нематеріальних активів?

 1. Як проводиться переоцінка об'єктів основних засобів за правилами податкового законодавства?

 2. Проведення яких операцій передбачає особистий порядок визначення оподаткованого прибутку?

Тема 4. Особливості податкового обліку нарахування заробітної плати

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.