Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.88 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства

Курсовий проект

з курсу "Організація туризму"

Варіант № 3

Болгарія, рекреаційний (пляжний) туризм,

клас обслуговування люкс

Виконала: студентка 2 курсу

Дмитрієва А.С.

Перевірив:

Доцент кафедри туризму і готельного господарства Погасій Сергій Олександрович

Харків – 2012

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Характеристика країни відвідування…………………………………4

Розділ 2. Характеристика основних об’єктів туристського інтересу у

відповідності з тематикою роботи…………………………………….…….....13

Розділ 3. Розробка нитки маршруту туру………………………………...……20

Розділ 4. Вибір підприємств – закладів розміщення……………………...…..25

Розділ 5. Складання пакету послуг……………….………………………...….30

Розділ 6. Транспортне забезпечення маршруту………………………………32

Висновок…………………………………………………………………………33

Список джерел…………………………………………………………………..34

ВСТУП

На сьогоднішній день туристична індустрія є однією з найбільших, високоприбуткових та високорозвинутих галузей світового господарства.

Україна, яка займає третє місце серед країн СНД за площею території (603,7 тис.км2) і друге за кількістю населення (понад 50 млн чоловік), розташована в Східній і Південно-Східній Європі на перетині важливих транзитних шляхів. За розмірамитериторії України перевершує найбільшу європейську країну - Францію. Напівденному заході Україна межує з Молдовою та Румунією, на заході - з Польщею,Угорщиною та Словаччиною, на півночі - з Білоруссю, на сході та північному сході - з Росією. Південна частина країни омивається теплими водами Чорного таАзовського морів. Вигідне географічне розташування, багаті природні та історико-культурну спадщину країни є важливими передумовами залученнятуристичних потоків, проте невисокий рівень розвитку туристського комплексувизначається несприятливими соціально-економічними факторами.

Туризм в Болгарії є однією з основних галузей болгарської економіки. Тут добре розвинуті всі види туризму - рекреаційний, спортивний, культурний та інші. Болгарія є особливо популярним туристичним напрямком для оздоровчого, чорноморського, гірського, культурно-археологічного та спелеотуризму.

Вибір теми та її актуальність зумовлені зростаючим значенням рекреаційного туризму в світі, а також його розвитком в Болгарії та впливом на економіку цієї країни.

Метою курсового проекту є поглиблення та систематизація знань з дисципліни, ознайомлення з концепцією роботи турагенств, отримання навичок з розробки рекреаційного (пляжного) туру.

В курсовому проекті представлені шість розділів, кожен з яких присвячений конкретному питанню.

Завданням роботи є:

  • надати загальну інформацію про країну;

  • визначити основні курортні, пляжні регіони;

  • простежити динаміку туристських прибуттів до країни за останні роки;

  • розробити тур і визначити його загальну вартість.

Розділ 1. Характеристика країни відвідування

Цей розділ має загальну інформацію про Болгарію, а саме: географічне положення, клімат, населення, особливості побуту, кухню, туристські формальності.

1.1. Географічне положення

Республіка Болгарія розташована в Південно-Східній Європі на Балканському півострові. Вона займає площу близько 111 000 кв. км. Болгарія межує на півночі з Румунією, на заході з Югославією і Македонією, на півдні з Грецією і Туреччиною, зі сходу омивається Чорним морем.

Столиця Болгарії – Софія.

Рис. 1.1 – Карта Болгарії.