Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проект (пример).doc
Скачиваний:
76
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
562.18 Кб
Скачать

22

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КАФЕДРА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ГЕОДЕЗІЇ

Курсовий проект з геодезії

на тему:

«Проектування геодезичної основи для створення топографічних планів масштабу 1:2 000»

Виконала: ст. гр. ГІС-2011-1

Останкевич А.В.

Перевірила: доцент

Глушенкова І. С.

м. Харків, 2012

Реферат

Курсовий проект складається з 6 частин, містить 5 таблиць, 4 схеми, 7 додатків . Кількість сторінок курсового проекту -30

Основною метою даного проекту є проектування геодезичної основи для створення топографічного плану масштабом 1: 2000. Вихідними даними до курсового проекту є карта масштабу 1: 25 000.

Курсовий проект містить в собі: загальні відомості, характеристику об’єкту, огляд топографо-геодезичного і картографічного забезпечення території об’єкта, основні технічні вимоги, зміст топографічного плану, системи координат і висот, проекції, масштаб топографічної зйомки, розграфку і номенклатуру топографічних планів, створення геодезичної основи.

Територія об'єкту розташована у Харківській області із загальною площею 9 км².

Проект розроблено згідно [1].

ПОЛІГОНОМЕТРІЯ, ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА, МІСЦЕВА СИСТЕМА КООРДИНАТ, НОМЕНКЛАТУРА, РОЗГРАФКА, МАСШТАБ,ТРІАНГУЛЯЦІЯ.

ЗМІСТ

Стор.

Реферат………………………………………………………………………...

2

Зміст……………………………………………………………………………

3

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів……………………………

4

Вступ…………………………………………………………………………..

5

1.

Загальні відомості………………………………………………………………

7

2.

Фізико-географічна характеристика району робіт………………………….

9

3.

Розграфка і номенклатура топографічних планів …………………….

11

4.

Проектні роботи……………………………………………………………….

12

4.1

Планова геодезична мережа…………….…………………………………

15

4.2

Висотна геодезична мережа………………………………………………

20

Висновок………………………………………………………………………

28

Перелік посилань…………………………………………………………….

29

Додатки:

Додаток А – Копія топографічної карти масштабу 1:25000

Додаток Б – Проект тріангуляції 4 класу

Додаток B – Профілі взаємної видимості напрямів тріангуляції 4 класу

Додаток Г – Проект мережі полігонометрії

Додаток Е – Схема розграфлення топографічних планів в масштабі 1:2000

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Топографічна зйомка – це комплекс робіт, виконуваних з метою отримання топографічного плану, карти або цифрової моделі місцевості.

Геодезична мережа – мережа закріплених точок земної поверхні, положення яких визначено у загальній для них системі геодезичних координат.

Державна геодезична мережа – геодезична мережа, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж.

мм – міліметри;

м – метри;

км2 – кілометри квадратні;

км – кілометри.

Розграфлення – це система поділу карт на листи за певним законом.

Номенклатура – це система позначення окремих листів карти.

Проекція Гаусса-Крюгера – система прямокутних координат на площині у конформній (рівнокутній поперечно-циліндричній) проекції Гаусса, запропонована у 1825-1830 роках, деталі застосування якої розробив Крюгер у 1912 році.

Державна система координат (ДСК) – система прямокутних координат на площині, яка базується на використанні конформної проекції Гаусса-Крюгера.

Місцева система координат (МСК) – система координат, утворена від державної системи координат шляхом введення відповідних ключів переходу.

“Ключі” переходу – числові значення параметрів переходу від державної системи координат до місцевої.

Об’єкт – ділянка місцевості, на якій проводиться комплекс топографо-геодезичних робіт, враховану в один технічний проект.

Геодезичний хід – геодезичне побудова у вигляді ламаної лінії.

ВСТУП

В курсовому проекті розроблено проект геодезичної основи для створення топографічних планів масштабу 1:2000.

Геодезичною основою топографічних знімань у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 є:

  • державна геодезична мережа;

  • розрядні геодезичні мережі згущення;

  • знімальні геодезичні мережі.

Державна геодезична мережа (ДГМ) є головною геодезичною основою топографічних знімань усіх масштабів. Вона об’єднує в єдине ціле планову і висотну геодезичні мережі.

Розрядні геодезичні мережі згущення є основою топографічних знімань у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 та інженерних робіт, які виконують у містах, селищах, на майданчиках промислового та житлового будівництва, при будівництві підземних комунікацій, в маркшейдерських роботах, при землевпорядкуванні, меліорації земель, земельному кадастрі тощо.

Технічний проект є документом, що визначає зміст, обсяги, трудові витрати, кошторисну вартість, основні технічні умови, строки і організацію виконання робіт, що проектуються. Технічний проект повинен передбачати повний комплекс робіт для створення топографічних планів, який задовольняє вимоги технологічних інструкцій. Обов’язковим у технічному проекті на виконання топографічних знімань є обґрунтування вибору масштабу знімання і висоти перерізу рельєфу. Проектування робіт виконується відповідно до діючих державних і відомчих нормативних документів.

Технічний проект вміщує текстову, графічну і кошторисну частини.

Розрядні геодезичні мережі згущення створюють методами полігонометрії, трилатерації, тріангуляції та поєднанням цих методів.

Знімальні геодезичні мережі є основою для виконання топографічних знімань усіх масштабів та інших робіт. Знімальні геодезичні мережі поділяються на планові і висотні.

Пункти планової знімальної мережі визначають прямими, оберненими та комбінованими засічками з пунктів геодезичних мереж усіх класів і розрядів, прокладанням теодолітних ходів, побудовою знімальних тріангуляційних мереж [1].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.