Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая записка.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.5 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

Житлово-комунальний технікум

Зелене будівництво і садово-паркове господарство

Курсовий проект

з дисципліни «Проектування об’єктів зеленого будівництва»

(назва дисципліни)

на тему: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Студента (ки) ______ курсу ____________ групи

напряму підготовки 090103 Лісове і садово-

паркове господарство

спеціальності 5.09010303 «Зелене

будівництво і садово-паркове

господарство»

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ________________________________

(прізвище та ініціали)

________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь)

Національна шкала _____________________

Кількість балів: _________ Оцінка ЕСТS __

Члени комісії _____________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

______________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

______________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Харків 20____рік

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний Університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

Житлово - комунальний технікум

Циклова комісія «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»________

Освітньо-кваліфікаційний рівень_молодший спеціаліст_____________________

Напрям підготовки __090103 «Лісове і садово-паркове господарство » ________

(шифр і назва)

Спеціальність 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»

(шифр і назва)

З А В Д А Н Н Я

НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту ______________________________________________________

____________________________________________________________________

керівник проекту __________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

2. Строк подання студентом проекту ____________________________________

3. Вихідні дані до проекту _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання_______________________________________________

Студент ______________ _____________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту _____________ ___________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)