Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
G_Berezova.docx
Скачиваний:
216
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
716.14 Кб
Скачать

Екзерсис біля станка

Батман фондю на 90°

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду. Ліва рука опущена на палку, права у підготовчому положенні, голова повернута праворуч.

На «раз» — демі-пліє на лівій нозі, одночасно праву ногу підняти на умовне ку-де-п'е, корпус підтягнутий. Праву руку через підготовче положення підняти в першу позицію, голову нахилити вперед ліворуч.

На «два» — ліву ногу поступово витягнути і підняти на півпальці, одночасно праву ногу підняти до коліна лівої ноги.

На «три» — не затримуючи, праву ногу винести вперед на 90°.

На «чотири» — ліву ногу з півпальців опустити на підлогу на всю ступню, одночасно праву ногу повернути в п'яту позицію попереду лівої, праву руку плавно опустити у підготовче положення.

Рух виконують в усіх напрямках (рис. 151).

Рис. 151

Девелоппе пліє релеве

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права попе­реду. Ліва рука опущена на палку, права відкрита в другу позицію. Виконуєть­ся на 2 такти.

1-й такт. На «раз», «два» — батман девелоппе вперед.

На «три» — демі-пліе на лівій нозі, права попереду на рівні 90°.

На «чотири» — ліву ногу підняти на півпальці, одночасно праву ногу, збері­гаючи виворітність, залишити на 90°.

2-й такт. На «раз», «два» — положення зберігається.

На «три», «чотири» — ліву ногу опустити з півпальців на всю ступню, од­ночасно праву ногу повернути в п'яту позицію попереду лівої.

Рух виконують в усіх напрямках.

156

Півповорот фуете ан деор і ан дедан

(Нога піднята вперед і назад на 45°)

Півповорот ан дедан в напрямку до станка.

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду, ліва рука опущена на палку, права у підготовчому положенні, голова повернута праворуч.

Па «раз», «два» — ліву ногу підняти на високі півпальці, одночасно праву ногу підняти вперед на 45°. Права рука в другій позиції, голова повернута праворуч.

На «три» — повернутися на 180° в напрямку до станка. Праву ногу через дру­гу позицію повернути назад, зберігаючи висоту 45°. Правою рукою підмінити ліву, яку через першу позицію відкрити в другу. Спочатку голова повернута праворуч, потім, випереджаючи поворот корпуса, повертається ліворуч.

На «чотири» — рух закінчити в п'ятій позиції (ліва нога попереду), ліву руку опустити у підготовче положення, голова у попередньому положенні (рис. 152). Рух продовжити, виконуючи поворот ан деор.

Рис. 152

Півповорот ан деор в напрямку до станка

На «раз», «два» — ліву ногу підняти на високі півпальці, одночасно праву ногу підняти назад на 45°. Ліва рука в другій позиції, голова повернута ліворуч.

На «три» — повернутися на 180° в напрямку до станка. Праву ногу через другу позицію повернути вперед, зберігаючи висоту 45°. Лівою рукою підміни­ти праву, яку через першу позицію відкрити в другу. Спочатку голова повернута ліворуч, потім, випереджаючи поворот корпуса, повертається праворуч.

На «чотири» — рух закінчити в п'ятій позиції (права нога попереду), пра­ву руку опустити у підготовче положення, голову повернути праворуч.

Півповорот ан деор в напрямку від станка.

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­заду, ліва рука опущена на палку, права у підготовчому положенні, голова по­вернута праворуч.

На «раз», «два» — виконується той же рух, що й під час повороту до станка. Права нога піднята назад на 45°, права рука в другій позиції.

157

На «три» — поворот на 180° в напрямку до станка (виконується той же рух, що й під час повороту до станка).

На «чотири» — рух закінчити в п'ятій позиції (права нога попереду), ліву руку опустити в підготовче положення.

Рух продовжити, виконуючи півповорот ан дедан.

Півповорот ан дедан в напрямку від станка.

На «раз», «два» — виконується той же рух, що й під час повороту до станка. Права нога піднята вперед на 45°.

На «три» — поворот в напрямку від станка на 180° (див. опис вище).

На «чотири» — рух закінчити в п'ятій позиції (ліва нога попереду), праву руку опустити в підготовче положення.

Батман девелоппе з повільним поворотом

ан деор і ан дедан

(Нога піднята вперед і назад на 90°)

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду. Ліва рука опущена на палку, права в підготовчому положенні, голова повернута праворуч. Виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз», «два» — батман девелоппе правою ногою вперед, праву руку відкрити в другу позицію, голову повернути праворуч.

На «три», «чотири» — поворот до станка. Повертаючи корпус, п'ятку лівої ноги злегка підняти, спрямовуючи її вперед. Праву ногу прохідним рухом через другу позицію поступово, злегка піднімаючи її, повернути назад. Корпус трохи нахилити вперед. Правою рукою підмінити ліву, яку одночасно відкрити в другу позицію, голову повернути ліворуч.

2-й такт. На «раз», «два» — положення зберігається.

На «три», «чотири» — рух закінчити в п'ятій позиції (права нога позаду), ліву руку опустити в підготовче положення, голову повернути ліворуч.

Півповорот ан деор в напрямку до станка

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­заду. Права рука опущена на палку, ліва в підготовчому положенні, голова по­вернута ліворуч. Виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз», «два» — батман девелоппе правою ногою назад, ліву руку відкрити в другу позицію.

На «три», «чотири» — поворот до станка. Корпус випростати, п'ятку лівої ноги злегка підняти, праву ногу провести через другу позицію і повернути впе­ред. Повертаючи корпус, лівою рукою підмінити праву, яку одночасно відкри­ти в другу позицію. Голову повернути праворуч.

2-й такт. На «раз», «два» — положення зберігається.

На «три», «чотири» — рух закінчити в п'ятій позиції (права нога попереду), праву руку опустити в підготовче положення.

Пізніше повільні повороти вивчають на півпальцях за вищеописаними пра­вилами. Поворот ан дедан виконується за принципом ан деор.

158

Па баллоте вперед

Раніше, ніж приступити до вивчення па баллоте, необхідно досконало від­працювати батман сутеню на 90°.

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду. Ліва рука опущена на палку, права у підготовчому положенні, голова повернута праворуч.

Затакт. Праву ногу через умовне ку-де-п'є підняти до середини коліна лівої ноги, одночасно ліву ногу підняти на півпальці; праву руку підняти в першу по­зицію, голову злегка нахилити ліворуч.

На «раз», «два» — праву ногу поступово витягнути вперед за принципом батман сутеню на 90°, ліву ногу з півпальців опустити на всю ступню на демі-пліє, поступово збільшуючи його; праву руку відкрити в другу позицію, голову повернути праворуч. Одночасно корпус поступово, з легким перегинанням від­хилити назад, ніби продовжуючи лінію витягнутої вперед ноги.

На «три», «чотири» — корпус поступово випростати, одночасно праву ногу опустити, ліву поступово витягнути; праву руку опустити в підготовче положен­ня, і рух закінчити в п'ятій позиції на високих півпальцях за принципом батман сутеню на 90° (рис. 153).

Рис. 153

Па баллоте назад

Музичний розмір і вихідне положення, як у попередньому русі.

Затакт. Ліву ногу підняти через умовне ку-де-п'є позаду до коліна опорної ноги, одночасно праву руку підняти в першу позицію, голову злегка нахилити ліворуч (права нога на високих півпальцях).

На «раз», «два» — ліву ногу за принципом батман сутеню на 90° посту­пово витягнути назад, одночасно праву ногу з півпальців опустити на всю ступню на демі-пліє, поступово його збільшуючи. Праву руку відкрити в другу позицію, голову повернути праворуч. Одночасно корпус нахилити вперед, ніби продовжуючи лінію піднятої назад ноги.

На «три», «чотири» — корпус поступово випростати, одночасно ліву ногу опустити, праву витягнути; праву руку опустити в підготовче положення, і рух закінчити в п'ятій позиції на високих півпальцях за принципом батман сутеню на 90° посеред залу (рис. 154).

159

Рис. 154

Гран батман жете з девелоппе

(М'який батман)

Музичний розмір 2/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду. Ліва рука опущена на палку, права в підготовчому положенні, голова повернута праворуч. Виконується на 2 такти.

Підготовка: на перший акорд — праву руку через першу позицію відкрити в другу. На другий акорд — пауза.

Затакт. Гран батман жете вперед.

1-й такт. На «раз-і» — батман закінчити в п'ятій позиції.

На «два-і» — положення зберігається.

2-й такт. На «раз» — праву ногу швидким рухом через умовне ку-де-п'є під­няти до середини коліна лівої ноги.

На «і» — праву ногу кидком винести вперед якомога вище.

На «два» — нога у витягнутому положенні.

На «і» — рух закінчити в п'ятій позиції.

Так само його виконують у всіх напрямках.

Тури (піруети)

Виконуються на високих півпальцях. Точна координація рук, енергійний по­ворот голови стимулюють тур.

Тур ан деор з п'ятої позиції

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду. Ліва рука опущена на палку, права у підготовчому положенні, голова повернута праворуч.

На «раз» — демі-пліє, праву руку підняти в першу позицію, голова повернута ан фас.

На «два» — тур ан деор на 360° в напрямку від станка. Разом з поворотом корпуса, відштовхнувшись п'ятками від підлоги, ліву ногу підняти на високі пів-пальці, а праву підняти на умовне ку-де-п'є попереду. Одночасно ліву руку з'єд­нати з правою в першій позиції, голова ледь затримується ан фас, потім швидко, ніби випереджаючи поворот, знову повертається ан фас.

160

На «три» — праву ногу опустити назад в п'яту позицію на демі-пліє.

На «чотири» — ноги витягнути.

Тур ан дедан з п'ятої позиції

Музичний розмір і вихідне положення, як у попередньому русі.

На «раз» — демі-пліє, праву руку через підготовче положення відкрити в другу позицію.

На «два» — тур ан дедан на 360° в напрямку до станка. Разом з поворотом корпуса, відштовхнувшись п'ятками від підлоги, ліву ногу підняти на високі пів-пальці, праву підняти на умовне ку-де-п'є попереду. Одночасно праву руку з'єд­нати з. лівою в першій позиції, голову, не затримуючи, швидко повернути в ан фас.

На «три» — праву ногу опустити вперед в п'яту позицію на демі-пліє.

На «чотири» — ноги витягнути.

Необхідно стежити, щоб рука, відокремлюючись від палки, не відштовху­валась від неї, а легко знімалась.

Екзерсис посеред залу

Батман тандю ан турнан

Батман тандю ан турнан ан деор на 45°.

Музичний розмір 2/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Руки у підготовчому положенні.

Підготовка: на перший акорд — руки підняти в першу позицію, голову злег­ка нахилити ліворуч; на другий — разом з поворотом корпуса ан фас руки від­крити в другу позицію. .

Затакт. Повертаючи корпус в точку 2, праву ногу, ковзнувши ступнею по підлозі, відкрити в сторону.

На «раз» — праву ногу поставити в п'яту позицію назад.

На «два» — закріпивши положення корпуса в точці 2, виконати батман тан­дю в сторону без повороту, праву ногу поставити в п'яту позицію вперед.

Дотримуючись вищевказаних правил, батман тандю виконують в точки 3, 4, 5, 6, 7, 8 і закінчують в точці 1. Руки в другій позиції і голова ан фас зберігають це положення протягом всієї вправи.

За таким же принципом виконують батман тандю ан дедан, повертаючись в точки 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1, тільки на «раз» — праву ногу поставити в п'яту позицію вперед, на «І», «два» — в п'яту позицію назад. Засвоївши поворот на 45°, його виконують на 90°.

Рон де жамб пар терр ан турнан ан деор на 45°

Музичний розмір 2/4. Вихідне положення: ан фас, ноги в першій позиції, руки в підготовчому положенні. Виконується на 2 такти.

Вступ — 1 такт (препарасьон до рон де жамб пар терр ан деор):

На «раз» — демі-пліє в першій позиції.

161

На «і» — праву ногу ковзним рухом витягнути вперед, ліву залишити на демі-пліе, руки підняти в першу позицію, голову нахилити ліворуч.

На «два» — витягнутим носком правої ноги описати дугу в другу позицію, одночасно ліву ногу витягнути, руки відкрити в другу позицію, голову поверну­ти ан фас.

На «і» — повертаючи корпус в точку 2, одночасно правою ногою продовжи­ти описувати дугу назад.

1-й такт. На «раз» — в точці 2 праву ногу ковзним рухом провести через першу позицію вперед.

На «і», «два» — рон де жамб пар терр ан деор без повороту в точці 2.

На «і» — повертаючи корпус в точку 3, витягнутим носком правої ноги опи­сати півколо через другу позицію назад.

2-й такт. На «раз» — в точці 3 праву ногу ковзним рухом провести через пер­шу позицію вперед.

На «і», «два» — рон де жамб пар терр ан деор без повороту в точці 3.

На «і» — рух продовжити в точку 4 і т. д., закінчуючи в точці 1. Руки в другій позиції, голова ан фас.

Рон де жамб пар терр ан турнан ан дедан на 45°

Музичний розмір і вихідне положення, як у попередньому русі.

Вступ — 1 такт (препарасьон до рон де жамб пар терр ан дедан):

На «раз» — демі-пліє. На «І» — праву ногу ковзним рухом витягнути назад (ліва на демі-пліе), руки підняти в першу позицію, голову злегка нахилити ліворуч.

На «два» — витягнутим носком правої ноги описати дугу в другу позицію, одночасно ліву ногу витягнути, руки відкрити в другу позицію, голову поверну­ти ан фас.

На «і» — повертаючи корпус в точку 8, одночасно правою ногою продов­жити описувати дугу вперед.

1-й такт. На «раз» — в точці 8 праву ногу ковзним рухом провести через пер­шу позицію назад. На «і», «два» — рон де жамб пар терр ан дедан без повороту в точці 8.

На «і» — повертаючи корпус в точку 7, витягнутим носком правої ноги опи­сати півколо через другу позицію вперед.

2-й такт. На «раз» — в точці 7 праву ногу ковзним рухом провести через першу позицію назад.

На «і», «два» - рон де жамб пар терр ан дедан без повороту в точці 7.

На «І» — рух продовжити в точку 6 і т. д., закінчуючи в точці 1. Руки в другій позиції, голова ан фас.

Т а н л і є на 90° вперед з переходом на півпальці

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій по­зиції, права попереду. Руки в підготовчому положенні, голова повернута право­руч. Виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз» - демі-пліє на лівій нозі, поступово збільшуючи

162

його, одночасно праву ногу через умовне ку-де-п'є попереду підняти до коліна лівої ноги, руки в підготовчому положенні. На «два» - продовжити демі-пліє на лівій нозі, одночасно праву ногу рухом батман девелоппе витягнути вперед на круазе на 90°, руки підняти в першу по­зицію, голову злегка нахилити ліворуч.

На «три» - перейти на праву ногу, збільшуючи крок, на півпальці в напрям­ку точки 8. Одночасно ліву ногу підняти на аттитюд круазе назад; ліву руку під­няти в третю позицію, праву - в другу, голову повернути праворуч (поза атти­тюд круазе). На «чотири» - праву ногу з півпальців опустити на всю ступню, ліву по­ставити в п'яту позицію назад, руки і голова в попередньому положенні.

2-й такт. На «раз» - повертаючи корпус ан фас, демі-пліє на лівій нозі, по­ступово збільшуючи його, одночасно праву ногу через умовне ку-де-п'є попе­реду підняти до коліна лівої ноги. Ліву руку опустити в першу позицію, праву залишити в другій, голову повернути ан фас. На «два» - збільшити демі-пліє на лівій нозі, праву ногу рухом батман де­велоппе витягнути в другу позицію на 90°; ліву руку провести в другу позицію, голова ан фас.

На «три» - перейти на праву ногу, збільшуючи крок, на півпальці в напрям­ку точки 3. Одночасно ліву ногу підняти на 90° в другу позицію, голову повер­нути ліворуч. На «чотири» - ліву ногу опустити в п'яту позицію вперед епольман круазе, руки опустити в підготовче положення.

Рух продовжити з іншої ноги.

Т а н л і є на 90° назад з переходом на півпальці

Музичний розмір і вихідне положення, як у попередньому русі.

1-й такт. На «раз» - демі-пліє на правій нозі, поступово збільшуючи його, одночасно ліву ногу через ку-де-п'є підняти позаду до коліна правої ноги. На «два» - збільшити демі-пліє на правій нозі, ліву рухом батман девелоппе витягнути назад на круазе на 90°. Корпус злегка нахилити вперед, одночасно руки підняти в першу позицію, голову злегка нахилити ліворуч.

На «три» - перейти на ліву ногу, збільшуючи крок, на півпальці в напрямку точки 4. Одночасно праву ногу прохідним рухом через ку-де-п'є попереду підня­ти до коліна лівої ноги і витягнути вперед на круазе на 90°. Ліву руку підняти в третю позицію, праву — в другу, голову повернути праворуч (поза круазе вперед). На «чотири» - праву ногу опустити вперед в п'яту позицію.

2-й тахт. На «раз» - повертаючи корпус ан фас, демі-пліє на правій нозі, поступово збільшуючи його, одночасно ліву ногу через ку-де-п'є позаду підняти до коліна правої ноги. Ліву руку опустити в першу позицію, праву залишити в другій, голову повернути ан фас.

На «два» - збільшуючи демі-пліє на правій нозі, ліву ногу рухом батман девелоппе витягнути в другу позицію на 90°, ліву руку провести в другу пози­цію. На «три» - перейти на ліву ногу, збільшуючи крок, на

163

півпальці в напрямку точки 7. Одночасно праву ногу підняти в другу позицію на 90°, голову повернути ліворуч.

На «чотири» - ліву ногу з півпальців опустити на всю ступню, праву опус­тити в п'яту позицію назад, руки опустити в підготовче положення.

Тан ліє виконати з іншої ноги.

Шосте пор де бра

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Виконується на 2 такти.

Вступ - 1 такт: На «раз» — демі-пліє в п'ятій позиції.

На «два» - праву ногу витягнути на носок вперед на круазе, руки перевести в першу позицію, голову злегка нахилити ліворуч.

На «три» - через демі-пліє перейти на праву ногу. Ліву витягнути назад носком у підлогу, праву руку перевести в другу позицію, ліву - в третю, голову повернути праворуч (поза круазе назад).

На «чотири» — голову повернути ан фас, погляд спрямований на кисть лівої руки.

Рис155

164

1-й такт. На «раз», «два» - демі-пліє на правій нозі, ліву ногу ковзним рухом витягнути назад на круазе. Корпус злегка спрямований вперед. Голова і руки у попередньому положенні.

На «три» - перейти на ліву ногу, праву підтягнути до лівої в позу круазе вперед. Руки з'єднати в першій позиції. Ліве плече злегка відвести назад, голову повернути ліворуч. На «чотири» - праву руку перевести в третю позицію, ліву - в другу, голо­ву повернути ліворуч. Підтягнутий корпус плавно перегнути в талії назад.

2-й такт. На «раз», «два» - продовжити перегинання. Праву руку розкрити в другу позицію. На «три», «чотири» - корпус поступово випростати, ліву руку перевести в третю позицію. Трохи збільшуючи крок, через демі-пліє перейти на праву ногу, ліву витягнути в позу круазе назад. Так само рух виконують з лівої ноги (рис. 155).

Пор де бра препарасьон ан деор

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій по­зиції, права попереду, руки у підготовчому положенні, голова повернута пра­воруч. Виконується на 2 такти.

На вступ - поза круазе назад.

Затакт. Голову, повертаючи ан фас, підняти, погляд спрямований на кисть лівої руки. Обидві руки, зберігаючи другу і третю позиції, злегка розкрити.

1-й такт. На «раз», «два» - праву ногу опустити на демі-пліє і, поступово збільшуючи його, витягнуту ліву ногу ковзним рухом носка по підлозі винести назад на круазе. Підтягнутий корпус спрямувати вперед, руки і голова у попе­редньому положенні.

На «три» - праву ногу з пліє перевести на демі-пліє, ліву ногу опустити п'яткою на підлогу в широку четверту позицію. Одночасно корпус поступово випростати (вагу корпуса залишити на правій нозі). Обидві руки з'єднати в пер­шій позиції, голову злегка нахилити ліворуч, погляд спрямований на кисті рук. На «чотири» - підтягнутий корпус поступово перегнути в талії назад, ліве плече трохи відвести назад, праву руку поступово підняти в третю пози­цію, ліву відкрити в другу, голову повернути ліворуч.

2-й такт. На «раз», «два» - продовжуючи перегинати корпус, праву руку відкрити в другу позицію, ліву підняти в третю, голову повернути праворуч. На «три», «чотири» - корпус поступово випростати, трохи нахиляючи впе­ред, ліву руку через першу позицію (права рука в другій позиції) перевести в позу третього арабеску, голову повернути ан фас. Так само рух виконують з лівої ноги (рис. 156).

Тури (піруети)

Тур виконують на високих півпальцях, опорна нога гранично витягнута, кор­пус підтягнутий. В турах умовне ку-де-п'є трохи вище, підтягнутий носок знахо­диться між п'яткою та коліном опорної ноги, руки у першій позиції (рис. 157).

165

Рис156 рис157

Тур ан деор з п'ятої позиції

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Руки у підготовчому положенні, голова повернута пра­воруч.

Затакт. Демі-пліє в п'ятій позиції, повертаючись ан фас, ліву руку відкрити в другу позицію, праву підняти в першу.

На «раз» — поворот на 360° на лівій нозі праворуч. Разом з поворотом кор­пуса ліву ногу підняти на високі пі в пальці, праву підняти на високе ку-де-п'є попереду. Одночасно ліву руку, не затримуючи, разом з поворотом корпуса з'єднати з правою в першій позиції. Голову повернути ліворуч і, не затримую­чись та випереджаючи поворот корпуса, швидко повернути ан фас.

На «і» — положення зберігається.

На «два-і» — праву ногу опустити назад в п'яту позицію на демі-пліє з лег­ким поворотом корпуса в епольман круазе, голову повернути ліворуч.

На «три-і» — ноги витягнути, руки опустити у підготовче положення.

На «чотири-і» — продовжити тур з лівої ноги.

166

Тур ан дедан з п'ятої позиції

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права позаду. Руки у підготовчому положенні, голова повернута ліворуч.

Затакт. Демі-пліє в п'ятій позиції, повертаючись ан фас, праву руку перевес­ти в другу позицію, ліву — в першу.

На «раз» — поворот на 360° на лівій нозі ліворуч. Разом з поворотом корпуса ліву ногу підняти на високі півпальці, праву підняти вперед на високе ку-де-п'є. Одночасно праву руку, не затримуючи, з'єднати з лівою в першій позиції. Голо­ву повернути праворуч і, не затримуючи та випереджаючи поворот корпуса, швидко повернути ан фас, погляд спрямований вперед. На «і» — положення зберігається.

На «два-і» — праву ногу, зберігаючи виворітність, опустити вперед в п'яту позицію на демі-пліє, з легким поворотом корпуса в епольман круазе, голову повернути праворуч. На «три-і» — ноги витягнути, руки опустити у підготовче положення. На «чотири-і» — продовжити тур з іншої ноги.

Тур ан деор з четвертої позиції

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Руки у підготовчому положенні. Виконується на 2 такти.

Затакт. Демі-пліє.

1-й такт. На «раз» — повертаючи корпус в точку 2, ліву ногу підняти на ви­сокі півпальці, праву — на умовне ку-де-п'є, руки підняти в першу позицію. На «і» — пауза.

На «два» — ліву ногу опустити на демі-пліє, праву відвести назад в четверту позицію; одночасно ліву руку відкрити в другу позицію, праву залишити в пер­шій. Кисті рук, розкриваючи, повернути долонями донизу. На «і» — зберігаючи вагу корпуса на лівій нозі, демі-пліє в четвертій по­зиції.

На «три» — поворот на 360° (тур на лівій нозі праворуч). Разом з поворотом корпуса, відштовхнувшись п'ятками від підлоги, ліву ногу підняти на високі пів­пальці, а праву — на умовне ку-де-п'є попереду. Руки з'єднати в першій позиції. На «і» — положення зберігається.

На «чотири-і» — демі-пліє на лівій нозі, праву винести назад в четверту по­зицію, голову повернути ліворуч, кисті рук ледь відкриті в підготовчому поло­женні.

2-й такт. На «раз-і» — положення зберігається.

На «два-і» — витягнути ліву ногу, праву злегка підняти, торкаючись носком підлоги, руки і голова у попередньому положенні.

На «три-і» — праву ногу поставити в п'яту позицію назад, руки опустити в підготовче положення.

На «чотири-і» — продовжити тур з іншої ноги.

167

Тур ан дедан з четвертої позиції

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Руки у підготовчому положенні.

Затакт, Демі-пліє. На «раз» — разом з поворотом корпуса ан фас ліву ногу підняти на високі півпальці, праву — на умовне ку-де-п'є, руки підняти в першу позицію, голову повернути ан фас. На «і» — положення зберігається. На «два-і» — повернувшись в епольман круазе в точку 2, ліву ногу опустити на демі-пліє, праву винести назад в четверту позицію. Одночасно праву руку перевести в другу позицію, ліву залишити в першій, голову повернути ліворуч. На «три» — поворот на 360° на лівій нозі ліворуч. Разом з поворотом корпуса в напрямку точки 8 ліву ногу рвучко підняти на високі півпальці, праву перевес­ти на умовне ку-де-п'є попереду. Руки з'єднати в першій позиції. На «і» — положення зберігається. На «чотири-і» — демі-пліє на лівій нозі, праву поставити в п'яту позицію попереду на демі-пліє, повертаючи корпус в епольман круазе, голову повернути праворуч.

Па де бурре ан турнан зі зміною ніг

Па де бурре ан турнан ан деор.

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій по­зиції, права попереду. Руки у підготовчому положенні, голова повернута пра­воруч.

Затакт, Праву ногу опустити на демі-пліє, ліву підняти на ку-де-п'є позаду. Руки перевести в першу позицію.

На «раз» — разом з поворотом корпуса в точку 6 піднятися лівою ногою на високі півпальці, підмінюючи праву ногу, яку одночасно піднімають на умовне ку-де-п'є попереду, руки в першій позиції, голову повернути праворуч, корпус злегка перегнути назад.

На «два» — разом з поворотом корпуса в точку 4 праву ногу поставити на ви­сокі півпальці, підмінюючи ліву ногу, яку одночасно піднімають на умовне ку-де-п'є попереду, голову повернути ліворуч, руки і корпус у попередньому по­ложенні.

На «три» — повертаючись в точку 2, корпус випростати, ліву ногу опустити на демі-пліє, підмінюючи праву ногу, яку підняти на ку-де-п'є позаду. Права ру­ка в другій позиції, ліва в першій, голова у попередньому положенні. На «чотири» — положення зберігається (рис. 158).

На наступний такт виконують па де бурре ан турнан ан деор з іншої ноги, спрямовуючи корпус під час повороту в точки 4 І 6. Рух закінчують в напрямку точки 8.

Па де бурре ан турнан ан дедан.

Музичний розмір і вихідне положення, як у попередньому русі. Затакт. Ліву ногу опустити на демі-пліє, праву підняти на умовне ку-де-п'є попереду; руки злегка відкрити в другу позицію, голову повернути праворуч.

168

Рис158

На «раз» — разом з поворотом корпуса в точку 6 піднятися правою ногою на високі пір пальці, одночасно ліву ногу підняти на ку-де-п'є позаду. Руки з'єднати в першій позиції, голову повернути праворуч, корпус злегка перегнути назад.

На «два» — разом з поворотом корпуса в точку 4 ліву ногу поставити на ви­сокі півпальці, праву ногу підняти на ку-де-п'є позаду. Руки і корпус у попе­редньому положенні, голову повернути ліворуч.

На «три» - повертаючись в точку 2, корпус випростати, праву ногу опусти­ти на демі-пліє, підмінюючи ліву ногу, яку піднімають на умовне ку-де-п'є по­переду. Руки розкрити в другу позицію, голова у попередньому положенні. На «чотири» — положення зберігається.

На наступний такт виконують па де бурре ан турнан ан дедан з іншої ноги, спрямовуючи корпус під час повороту в точки 4 І 6. Рух закінчується в напрямку точки 8.

Алегро

Гран сіссонн увер в позах без просування

Гран сіссонн увер в позу круазе вперед.

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій по­зиції, права попереду. Руки в підготовчому положенні, голова повернута пра­воруч.

Затакт. Демі-пліє.

На «раз» — сильно відштовхнувшись від підлоги, стрибнути вгору, ліву ногу гранично витягнути, праву підняти через умовне ку-де-п'є до коліна лівої ноги попереду. Разом із стрибком руки підняти в першу позицію, голову повернути ан фас.

На «і» — опуститися лівою ногою на демі-пліє, одночасно праву ногу від­крити вперед на 90° за принципом батман девелоппе; ліву руку перевести в третю позицію, праву — в другу, голову повернути праворуч (поза круазе впе­ред);

На «два» — високий стрибок на лівій нозі, праву ногу з'єднати у повітрі з лівою в п'ятій позиції. Одночасно ліву руку перевести в другу позицію, голову повернути праворуч.

169

На «і» — рух закінчити на демі-пліє в п'ятій позиції, епольман круазе; руки опустити в підготовче положення (рис. 159). На «три» — збільшити демі-пліє. На «і» — ноги витягнути. На «чотири» - поза епольман круазе. На «і» - демі-пліє і рух повторити.

Рис. 159

Гран сіссонн увер в позу круазе назад.

Музичний розмір і вихідне положення, як у попередньому русі.

Затакт. Демі-пліє. На «раз» — сильно відштовхнувшись від підлоги, стрибнути вгору, праву ногу гранично витягнути, ліву підняти через ку-де-п'є до коліна правої ноги по­заду. Разом із стрибком руки підняти в першу позицію, голову повернути ан фас. На «і» — праву ногу опустити на демі-пліє, одночасно ліву відкрити назад на 90° за принципом батман девелоппе. Ліву руку перевести в третю позицію, праву — в другу, голову повернути праворуч (поза круазе назад).

На «два» — високий стрибок на правій нозі, ліву ногу з'єднати у повітрі з правою в п'ятій позиції. Одночасно ліву руку перевести в другу позицію, голову повернути праворуч. На «і» — рух закінчити на демі-пліє в п'ятій позиції, епольман круазе; руки опустити в підготовче положення.

На «три» — збільшити демі-пліє. На «і» — ноги витягнути.

На «чотири» — поза епольман круазе. На «і» — демі-пліє і рух повторити.

За таким же принципом гран сіссонн увер виконується в позах; еффасе впе­ред і назад, аттитюд круазе і еффасе назад, перший, другий і третій арабески.

Гран сіссонн увер в позах з просуванням

Гран сіссонн увер з просуванням виконується у всіх позах за тим же принци­пом, що й без просування, але на «раз» — у високому стрибку виконується проліт-просування, якомога далі в напрямку пози.

170

Наприклад, сіссонн увер в аттитюд круазе назад — проліт виконується в напрямку до точки 2 (в аттитюд підні­мається права нога) — рис. 160.

П р и м і т к а. При вивченні сіссонн увер в позах аттитюд круазе і еффасе назад, нога з п'ятої позиції піднімається відразу в позу аттитюд, без проходження положення сюр ле ку-де-п'є.

Рис. 160

Па амбуате вперед з просуванням по діагоналі

Музичний розмір 2/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду, руки в підготовчому положенні.

Затакт. Демі-пліє.

На «раз» — високий стрибок на лівій нозі, праву напівзігнуту винести впе­ред на 45°.

На «і» — стрибок на лівій нозі з просуванням по діагоналі, праву ногу опус­тити на демі-пліє, одночасно ліву винести вперед на 45°.

На «два» — стрибок на правій нозі з просуванням вперед по діагоналі, ліву ногу опустити на демі-пліє, одночасно праву ногу винести вперед на 45°.

На «і» — стрибок на лівій нозі, праву винести вперед на 45° і т. д.

В міру просування вперед по діагоналі руки переводяться з підготовчого положення в першу позицію, потім права рука — в третю позицію, ліва - в другу.

Рух виконується в напрямку з точки 6 в точку 2 (рис. 161).

Па ассамбле з просуванням

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій по­зиції, права позаду. Руки у підготовчому положенні, голова повернута ліворуч.

Затакт. Демі-пліє. Праву ногу ковзним рухом по підлозі кидком відкрити в другу позицію на 45°, одночасно, відштовхнувшись від підлоги лівою ногою,

171

стрибнути і обидві ноги з'єднати у повітрі в п'ятій позиції (права попереду). Руки з підготовчого положення підняти в першу позицію. Під час стрибка праву руку підняти вгору, ліву відкрити в другу позицію.

На «раз-і» — стрибок закінчити в точку 3 на демі-пліє в п'ятій позиції, епольман круазе, права нога попереду.

Н а «два-і» — ноги витягнути, руки плавно опустити у підготовче положення, голову повернути праворуч.

На «три-і» — поза епольман круазе (права нога попереду).

На «чотири-і» — затакт для виконання руху з іншої ноги.

Ешаппе баттю

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій по­зиції, права попереду. Руки у підготовчому положенні.

Затакт. Демі-пліє. Стрибнути, розкриваючи ноги в напрямку другої позиції.

На «раз» — демі-пліє в другій позиції, голову повернути праворуч.

На «І» — відштовхнувшись від підлоги, стрибнути, зберігаючи у повітрі дру­гу позицію ніг, потім ударити ними одна об одну в п'ятій позиції (права по­переду, ліва позаду).

На «два-і» — злегка розкриваючи ноги, опуститися на демі-пліє в п'ятій по­зиції, епольман круазе, ліва нога попереду. Руки опустити в підготовче по­ложення, голову повернути ліворуч (рис. 162).

Рис. Рис. 162

На «три-і» — ноги витягнути.

На «чотири-і» — затакт для виконання руху з іншої ноги.

Ассамбле баттю

Музичний розмір 2/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій по­зиції, ліва попереду. Руки у підготовчому положенні.

Затакт, Демі-пліє, високий стрибок на обох ногах, одночасно повертаючи корпус ан фас, праву ногу ковзним рухом по підлозі кидком відкрити в другу позицію.

172

Ударити в повітрі ногами одна об одну в п'ятій позиції (ліва попереду, права позаду). Злегка відкриваючи, ноги поміняти.

На «раз» — опуститися на демі-пліє в п'ятій позиції, епольман круазе, права нога попереду. На «і» — ноги витягнути.

На «два» — демі-пліє. На «І» — рух виконати з іншої ноги.

Ассамбле баттю у зворотному напрямку виконують, починаючи рух з ноги, що стоїть в п'ятій позиції попереду. Закінчують в п'ятій позиції позаду. Під час удару ноги не змінюють, а тільки після удару, коли опускаються на демі-пліє.

Антраша катр

Музичний розмір 2/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Руки в підготовчому положенні.

Затакт. Демі-пліє. Зберігаючи епольман круазе, виконати невисокий стри­бок, одночасно ноги злегка розкрити в напрямку другої позиції і вдарити у по­вітрі одна об одну в п'ятій позиції (ліва попереду, права позаду). Злегка розкри­ваючи ноги після удару, поміняти їх.

На «раз-і» — опуститися на демі-пліє в п'ятій позиції, епольман круазе, пра­ва нога попереду.

На «два» - ноги витягнути. На «і» - затакт для наступного антраша катр.

Р у а я л ь

Музичний розмір 2/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій по­зиції, права попереду. Руки у підготовчому положенні.

Затакт. Демі-пліє, невисокий стрибок з поворотом ан фас; разом із стрибком ноги злегка розкрити у напрямку другої позиції, витягнути і ударити в повітрі одна об одну в п'ятій позиції (права попереду, ліва позаду).

На «раз» — злегка розкриваючи ноги після удару, поміняти їх, і опуститися на демі-пліє в п'ятій позиції, епольман круазе, ліва нога попереду.

На «і» - ноги витягнути. На «два» - затакт, рух продовжити з іншої ноги.

Па ешаппе ан турнан на 18 0°

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду, голова повернута праворуч. Руки у підготовчому по­ложенні.

Затакт. З демі-пліє високо стрибнути, одночасно повертаючись праворуч на 180°. Руки підняти в першу позицію, голову повернути ан фас.

На «раз» — демі-пліє в другій позиції, руки розкрити в другу позицію, голо­ву повернути праворуч.

На «І» - стрибнути вгору, зберігаючи у повітрі другу позицію ніг, одночасно повернутися праворуч на 180° в точку 1. Ноги в п'ятій позиції (ліва попе­реду).

173

На «два-і» - опуститися на демі-пліє в п'ятій позиції, епольман круазе, ліва нога попереду, голову повернути ліворуч. Руки у підготовчому положенні. На «три-і» - ноги витягнути. На «чотири-і» - затакт для наступного руху.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]