Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
G_Berezova.docx
Скачиваний:
215
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
716.14 Кб
Скачать

Пози класичного танцю

На першому році навчання пози круазе, еффасе та екарте вперед та назад вивчають з витягнутим носком ноги у підлогу. Пози класичного танцю вико­нують з вихідного положення — епольман.

Круазе вперед

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Рух виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз-і» — руки підняти з підготовчого положення в першу по­зицію, голову злегка нахилити, до лівого плеча, погляд спрямований на кисті рук.

На «два-і» — праву ногу винести вперед в напрямку точки 8, ліву руку підняти в третю позицію, праву відкрити в другу, голову повернути праворуч, погляд супроводжує кисть правої руки.

На «три-і», «чотири-і» — зберігається поза круазе вперед.

2-й такт. На «раз-і» — ліву руку розкрити в другу позицію.

На «два-і» — руки опустити у підготовче положення, а праву ногу рухом батман тандю повернути в п'яту позицію, закінчуючи позу у вихідному по­ложенні.

На «три-і», «чотири-і» — пауза (рис. 25, 26).

36

Круазе назад

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Рух виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз-і» — обидві руки підняти з підготовчого положення в пер­шу позицію, голову злегка нахилити до лівого плеча, погляд спрямований на кисті рук.

На «два-і» — ліву ногу витягнути назад у напрямку точки 4, ліву руку під­няти в третю позицію, праву відкрити в другу, голову повернути праворуч, погляд супроводжує кисть правої руки.

На «три-і», «чотири-і» — зберігається поза круазе назад.

2-й такт. На «раз-і» — ліву руку розкрити в другу позицію.

На «два-і» — руки опустити у підготовче положення, ліву ногу повернути у п'яту позицію, закінчуючи позу у вихідному положенні.

На «три-і», «чотири-і» — пауза. Так само рух виконують з лівої ноги (рис. 27).

Рис. 25 Рис. 26 Рис. 27

Еффасе вперед

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман еффасе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Рух виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз-і» — обидві руки з підготовчого положення підняти в пер­шу позицію, голову злегка нахилити до правого плеча, погляд спрямований на кисті рук.

На «два-і» — праву ногу винести вперед в напрямку точки 2, ліву руку під­няти в третю позицію, праву розкрити в другу, голову повернути ліворуч. Кор­пус підтягнутий, розкриті та опущені плечі злегка відхилені назад.

На «три-і», «чотири-і» — зберігається попереднє положення.

2-й такт. На «раз-і» — ліву руку розкрити в другу позицію.

На «два-і» — руки опустити у вихідне положення, праву ногу повернути в п'яту позицію.

На «три-і», «чотири-і» — пауза (рис. 28, 29).

37

Еффасе назад

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман еффасе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Рух виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз-і» — руки підняти з підготовчого положення в першу по­зицію, голову злегка нахилити до правого плеча, погляд спрямований на кисті рук.

На «два-і» — ліву ногу винести назад в напрямку точки 6, ліву руку підняти в третю позицію, праву відкрити в другу, голову повернути ліворуч, злегка підні­маючи, погляд супроводжує кисть лівої руки. Корпус підтягнутий, плечі опуще­ні і трохи спрямовані вперед, надаючи всьому корпусові лінії польоту (рис. ЗО).

На «три-і», «чотири-і» — зберігається поза еффасе назад.

2-й такт. На «раз-і» — ліву руку розкрити в другу позицію, корпус випро­стати, голову повернути ліворуч, погляд супроводжує кисть руки.

На «два-і» — руки опустити у підготовче положення, ліву ногу повернути в п'яту позицію. Поза закінчується у вихідному положенні.

На «три-і», «чотири-і» — пауза.

Екарте назад

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман еффасе, ноги в п'ятій позиції, ліва попереду. Виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз-і» — руки підняти з підготовчого положення в першу по­зицію, голову злегка нахилити до лівого плеча, погляд спрямований на кисті рук.

На «два-і» — ліву ногу, збільшуючи виворітність, витягнути в напрямку точ­ки 6, ліву руку підняти в третю позицію, праву відкрити в другу, голову поверну­ти праворуч, погляд супроводжує кисть правої руки. Підтягнутий корпус, збе­рігаючи плечі прямими, злегка нахилити праворуч (рис. 31).

На «три-і», «чотири-і» — зберігається попередня поза, обидві ноги гранично витягнуті та виворітні.

2-й такт. На «раз-і» — ліву руку розкрити в другу позицію.

На «два-і» — руки опустити у підготовче положення, корпус випростати,

38

ліву ногу повернути в п'яту позицію вперед і закінчити позу у вихідному по­ложенні.

На «три-і», «чотири-і» — пауза.

Екарте вперед

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман еффасе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Рух виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз-і» — руки підняти з підготовчого положення в першу по­зицію, голову злегка нахилити до правого плеча.

На «два-і» — ліву ногу винести в напрямку точки 8, ліву руку підняти в тре­тю позицію, праву відкрити в другу, голову, злегка піднімаючи, повернути лі­воруч. Корпус рівний, трохи нахилений праворуч (рис. 32).

Рис. 31 Рис. 32

На «три-і», «чотири-і» — зберігається поза екарте (обидві ноги виворітні).

2-й такт. На «раз-і» — ліву руку розкрити в другу позицію, корпус випроста­ти, голову повернути ліворуч.

На «два-і» — руки опустити у підготовче положення, ліву ногу повернути в п'яту позицію. Закінчити рух у вихідному положенні.

На «три-і», «чотири-і» — пауза.

З основними позами класичного танцю вивчають і маленькі пози. В них збе­рігається характер і правила основних поз.

Пози класичного танцю на першому році навчання вивчають з кожної ноги, носком торкаючись підлоги.

Тан ліє вперед

Музичний розмір 4/4. Темп повільний, плавний. Вихідне положення: еполь­ман круазе, ноги в п'ятій позиції, права попереду. Рух виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз» — демі-пліє в п'ятій позиції. Руки у підготовчому поло­женні.

39

На «два» — ліву ногу залишити на демі-пліє, а праву ковзним рухом винести вперед у точку 8, руки підняти в першу позицію, голову нахилити ліворуч, по­гляд спрямований на кисті рук.

На «три» — правою ногою продовжити ковзний рух носком по підлозі, збіль­шуючи крок, потім обидві ноги плавно перевести в позу круазе назад.

На «чотири» — ліву ногу поставити в п'яту позицію. Руки і голова зберігають положення пози круазе.

2-й такт. На «раз» — демі-пліє в п'ятій позиції, повертаючись ан фас; права рука в другій позиції, ліву опустити в першу, голова ан фас, погляд спрямований на кисть лівої руки.

На «два» — ліву ногу залишити на демі-пліє, праву ковзним рухом винести в сторону, ліву руку відкрити в другу позицію, голову повернути ліворуч.

На «три» — правою ногою, збільшуючи крок, продовжити ковзний рух в сторону і плавно опустити її на підлогу, ліву ногу витягнути, торкаючись носком підлоги. Вагу корпуса перенести на праву ногу, положення рук та голови попе­реднє.

На «чотири» — ліву ногу підтягнути в п'яту позицію вперед, руки опустити в підготовче положення і закінчити тан ліє в епольман круазе з лівої ноги. Рух продовжити з лівої ноги.

Так само виконується тан ліє назад.

Па де бурре семпль (зі зміною ніг)

Цей рух розвиває рухливість ступні, а також надає гнучкості і спритності рухам. Починати вивчення па де бурре слід обличчям до станка, пізніше посеред залу.

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду.

Затакт. Праву ногу опустити на демі-пліє, ліву підняти на ку-де-п'є позаду, округлі руки відкрити в напрямку другої позиції, голову повернути праворуч.

На «раз» — поворот ан фас, ліву ногу підняти на високі пі в пальці, підміню­ючи праву ногу і піднімаючи її на ку-де-п'є попереду, положення рук і голови попереднє.

На «два» — праву ногу перевести на високі півпальці на невеликій відстані від другої позиції, ліву ногу підняти на ку-де-п'є попереду, положення рук і голови попереднє.

На «три» — корпус повернути в епольман круазе, ліву ногу опустити на демі-пліє, підмінюючи праву ногу і піднімаючи її на ку-де-п'є позаду. Праву руку від­крити в напрямку другої позиції, ліву залишити в першій, голову повернути лі­воруч. На «чотири» — пауза.

Рух продовжити так само з іншої ноги (рис. 33).

40

Арабеск

Одна з основних поз класичного танцю — арабеск, який має чотири види. Три з них вивчають на першому році навчання, додержуючись правильної по­становки рук і голови.

Рис. 33

Перший арабеск.

Музичний розмір 4/4. Темп повільний. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права попереду. Поворот корпуса і ніг спрямований в точку 3, руки у підготовчому положенні, голова повернута ліворуч. Рух виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз», «два» — руки підняти з підготовчого положення в першу позицію, голову злегка нахилити праворуч, погляд спрямований на кисті рук.

На «три» — ліву руку відкрити в другу позицію, праву витягнути вперед. Ліву ногу витягнути назад у повітря на 90° до точки 7.

На «чотири» — кисті рук розкрити, повертаючи долонями донизу, голову повернути ан фас, погляд спрямований вперед, ніби продовжує лінію правої руки.

2-й такт. На «раз», «два» — зберігається попереднє положення.

На «три», «чотири» — руки поступово опустити у підготовче положення, ліву ногу повернути в п'яту позицію. Арабеск закінчити у вихідному положенні (рис. 34).

Рис. 34

Другий арабеск.

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права попе­реду. Поворот корпуса і ніг спрямований в точку 3. Руки у підготовчому поло­женні, голова повернута ліворуч. Рух виконується на 2 такти.

41

1-й такт. На «раз», «два» — руки з підготовчого положення підняти в першу позицію, голову злегка нахилити праворуч, погляд спрямований на кисті рук.

На «три», «чотири» — ліву ногу витягнути назад у повітря на 90° до точки 7, праву руку відкрити в другу позицію, праве плече трохи відвести назад, ліву руку витягнути вперед; корпус підтягнутий. Кисті рук, розкриваючи, опустити долонями донизу, голову повернути ліворуч, погляд супроводжує поворот го­лови.

2-й такт. На «раз», «два» — зберігається попереднє положення.

На «три», «чотири» — руки опустити у підготовче положення, ліву ногу по­вернути у п'яту позицію. Рух закінчити у вихідному положенні (рис. 35).

Третій арабеск.

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: епольман круазе, права нога по­переду. Виконується на 2 такти.

1-й такт. На «раз» «два» — руки з підготовчого положення підняти в першу позицію, голову злегка нахилити праворуч, погляд спрямований на кисті рук.

На «три» — праву руку відкрити в другу позицію, ліва витягнута вперед, ліву ногу винести на круазе назад. Корпус нахилений вперед, плечі рівні.

На «чотири» — кисті рук, розкриваючи, повернути долонями донизу, голову повернути ан фас, погляд спрямований вперед на ліву руку.

2-й такт. На «раз», «два» — зберігається поза арабеску.

На «три», «чотири» — руки опустити у підготовче положення, ліву ногу по­вернути в п'яту позицію. Рух закінчити у вихідному положенні (рис. 36).

Рис. 35 Рис. 36

Провідне значення в арабеску має положення спини. Щоб виробити стій­кість і мати красиву позу, необхідно добре тримати спину. М'язи піднятої та опорної ніг повинні бути напружені.

Арабески на першому році вивчають послідовно. Ногу не піднімають на 90°, а витягують, торкаючись носком підлоги. Корпус підтягнутий, плечі рівні, роз­криті й опущені.

42

Алегро

Соте

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в першій позиції, корпус підтягнутий, коліна сильно витягнуті, руки у підготовчому положенні, голова ан фас.

На «раз-і» — демі-пліє, п'ятки щільно притиснуті до підлоги, корпус пря­мий та підтягнутий.

На «два-і» — ноги сильно відштовхнути від підлоги, одночасно витягнувши у стрибку коліна. Підйом і пальці фіксують у повітрі першу позицію.

На «три-і» — стрибок закінчити на демі-пліє, ноги перевести з носка на всю ступню.

На «чотири-і» — коліна, зберігаючи виворітність, повільно витягнути і по­вернути у вихідне положення (рис. 37).

Рис. 37

Рух виконується в першій, другій та п'ятій позиціях. Руки весь час у підготов­чому положенні.

Засвоївши рух на 4/4, можна виконувати його на 2/4.

Шанжман де п'є

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду. Руки у підготовчому положенні, голова повернута праворуч.

На «раз» — демі-пліє.

На «і» — ноги сильно відштовхнути від підлоги, одночасно витягнувши у стрибку коліна, підйом і пальців Голову повернути ан фас. Витягнуті ноги мі­няють, розкриваючи настільки, щоб одна нога не зачіпала іншу.

На «два-і» — рух закінчити на демі-пліє в п'ятій позиції (ліва нога попере­ду), голову повернути ліворуч.

На «три-і» — ноги витягнути, повертаючись у вихідне положення.

На «чотири-і» — пауза. Рух продовжити з лівої ноги.

43

Ешаппе в другій позиції

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду. Руки у підготовчому положенні, голова повернута праворуч.

На «раз» — демі-пліє.

На «і» — ноги сильно відштовхнути від підлоги і стрибнути, фіксуючи п'яту позицію у повітрі.

На «два» — розкрити гранично витягнуті ноги і опуститись на демі-пліє в другій позиції.

На «і» — не розслаблюючи м'язи ніг, сильно відштовхнутися від підлоги, фіксуючи у великому стрибку другу позицію.

На «три-і» — з'єднати гранично витягнуті ноги і закінчити стрибок на демі-пліє у п'ятій позиції — ліва нога попереду, голова повернута ліворуч.

На «чотири-і»- ноги витягнути і продовжити рух з лівої ноги (рис. 38).

Рис. 38

Ассамбле

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­заду. Руки у підготовчому положенні, голова повернута ліворуч.

На «раз» — демі-пліє, голову повернути ан фас.

На «і» — праву ногу, ковзаючи ступнею по підлозі, кидком винести в сторо­ну в другу позицію; одночасно, відштовхнувшись від підлоги лівою ногою, стрибнути, сильно витягнувши коліно, підйом і пальці.

На «два-і» — обидві ноги з'єднати у повітрі в п'яту позицію, права нога по­переду. Рух закінчити на демі-пліє в п'ятій позиції, голова повернута праворуч.

На «три-і» — коліна повільно витягнути і ноги повернути у вихідне поло­ження.

На «чотири-і» — пауза. Рух продовжити з іншої ноги (рис. 39).

44

Балансе

Музичний розмір 3/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду. Руки у підготовчому положенні, голова повернута праворуч.

Затакт. Демі-пліє в п'ятій позиції. Праву ногу ковзним рухом відкрити в сто­рону другої позиції, ліву витягнути в коліні; руки розкрити в другу позицію, голову повернути праворуч.

На «раз-і» — правою ногою перейти на демі-пліє, ліву підняти на ку-де-п'є позаду. Корпус, зберігаючи рівні плечі та стегна, нахилити праворуч, ліву руку закрити в першу позицію, голову повернути праворуч.

На «два-і» — ліву ногу опустити на півпальці, праву підняти на ку-де-п'є по­переду. Положення рук і корпуса попереднє.

На «три» — демі-пліє на правій нозі.

На «і» — ліву ногу через ку-де-п'є позаду ковзним рухом по підлозі винести в сторону, праву витягнути в коліні. Ліву руку відкрити в другу позицію, голову повернути ліворуч і повторити рух з іншої ноги.

Сіссонн семпль

Стрибок обома ногами на одну.

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права попе­реду. Руки у підготовчому положенні, голова повернута праворуч.

На «раз» — демі-пліє.

На «і» — високий стрибок, голова ан фас, у повітрі зберігається п'ята позиція.

На «два-і» — опуститися на демі-пліє на ліву ногу, права в положенні сюр ле ку-де-п'є.

На «три-і» — ліву ногу випрямити, праву винести в другу позицію, носкому підлогу.

На «чотири-і» — праву ногу повернути в п'яту позицію назад, голову по­вернути ліворуч. Рух продовжити з лівої ноги (рис. 40).

Спочатку виконують обличчям до станка, пізніше — посеред залу, іноді по­єднують з ассамбле.

рис.39 рис.40

45

Г л і с с а д

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду.

На «раз» — демі-пліє, корпус підтягнутий. На «два» — праву ногу ковзним рухом витягнути в сторону в другу позицію; одночасно, злегка підстрибнувши на лівій нозі, сильно витягнути коліна, підйом і пальці. На «три» — ліву ногу ковзним рухом підтягнути в п'яту позицію позаду правої і опустити обидві ноги на демі-пліє. На «чотири» — ноги випрямити, права нога попереду. Виконуючи гліссад з правої ноги, голову повернути праворуч, з лівої — ліво­руч. Руки весь час у підготовчому положенні. Спочатку рух виконують в сторо­ну, пізніше вперед і назад у маленьких позах круазе та еффасе.

Пті шассе

Це подвійний ковзний крок.

Музичний розмір 2/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, права по­переду.

Затакт. Піднятися на півпальці обох ніг.

На «раз» — праву ногу, витягнуту в коліні та підйомі, ковзним рухом по підлозі винести вперед у четверту позицію і м'яко опустити на всю ступню, злег­ка зігнувши коліно (вага корпуса на правій нозі). Ліву витягнуту ногу залишити позаду в четвертій позиції з витягнутим у підлогу носком. На «і» — піднятися на півпальці правої ноги, ліву ногу ковзним рухом під­тягнути позаду правої в п'яту позицію; злегка присісти на півпальцях обох ніг.

На «два» — праву ногу, витягнуту в коліні і підйомі, ковзним рухом по під­лозі винести вперед у четверту позицію і м'яко опустити на всю ступню, злегка зігнувши коліно (вага корпуса на правій нозі). Ліву витягнуту ногу залишити по­заду в четвертій позиції з витягнутим у підлогу носком. На «і» — піднятися на півпальці правої ноги, ліву ногу ковзним рухом під­тягнути позаду правої в п'яту позицію.

Рух продовжити з лівої ноги. На «раз» кожного такту корпус нахиляється в сторону працюючої ноги. На відміну від руху шассе всі кроки пті шассе ковзні, без стрибка.

Па ж є т є

Музичний розмір 4/4. Вихідне положення: ноги в п'ятій позиції, ліва попе­реду. Руки у підготовчому положенні, голова повернута праворуч.

На «раз» — демі-пліє.

На «і» — праву ногу ковзним рухом винести в сторону в напрямку другої позиції; одночасно лівою відштовхнутися від підлоги (коліна, підйом і пальці гранично витягнуті).

На «два-і» — праву ногу опустити на демі-пліє на місце лівої, ліву підняти на ку-де-п'є позаду правої, голову повернути праворуч.

На «три-і» — праву ногу витягнути, ліву опустити в п'яту позицію позаду правої.

46

На «чотири-і» — пауза. Рух продовжити з лівої ноги.

Так само його виконують у зворотному напрямку, починаючи з ноги, що стоїть попереду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]