Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_kurs_Navch_pr_TKD_2012-GOTOVO_1.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
271.36 Кб
Скачать

1. Мета і завдання практики

Метою навчальної практики є закріплення теоретичних знань з фахових дисциплін, набуття вмінь і навичок організації та здійснення торгово-технологічних процесів у торгових підприємствах для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретних завдань в реальних ринкових умовах; розвиток у студентів потреби систематично поглиблювати свої знання з основ комп’ютерної грамотності, технічного і програмного забезпечення ПЕОМ, а також з іноземної мови з предмету ведення діалогу за фаховою тематикою, володіння фаховою лексикою та застосування її у комунікативних ситуаціях; одержанні знання творчо застосовувати в подальшій практичній виробничій діяльності і, зокрема, в управлінні товарними системами та мерчандайзингу, інформаційних системах і діловій іноземній мові, забезпечені ефективності функціонування та конкурентоспроможності комерційних структур.

Основними завданнями навчальної практики є оволодіння студентами первинними навичками фахової діяльності, а саме:

 • ознайомлення з сучасними організаційними формами і структурами продажу на ринку товарів і послуг та засвоєння законодавчо – нормативних засад їх функціонування;

 • закріплення на практиці теоретичних знань з таких дисциплін, як: теоретичні основи товарознавства; основи стандартизації, сертифікації та управління якістю; товарознавство продовольчих товарів; товарознавство непродовольчих товарів;

 • оволодіння навичками застосування фахової лексики з іноземних мов, основ інформатики й комп’ютерної техніки, основних правил мерчандайзингу у поводженні з товарними системами на всіх етапах торгово-технологічних процесів.

Після закінчення навчальної практики студент повинен

знати:

 • основні положення закону України "Про захист прав споживачів", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про маркування";

 • сучасні типи комерційних підприємств, що діють на ринку товарів і послуг України;

 • зміст договорів про бригадну та індивідуальну матеріальну відповідальність;

 • особливості складання графіків виходу на роботу та порядок ведення табелю обліку робочого часу працівників;

 • правила роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами;

 • правила мерчандайзингу ефективного розміщення та презентації товарів;

 • особливості технології продажу продовольчих та непродовольчих товарів;

 • правила обміну та повернення товарів;

 • правила зберігання товарів;

 • порядок нарахування і розмір торгових надбавок на різні види товарів та їх виплив на величину доходів підприємства;

 • правила безпечної експлуатації касових апаратів і ведення касових операцій протягом робочого дня;

 • правила безпечної експлуатації ваговимірювального та фасувального обладнання;

 • склад технічного та програмного забезпечення;

 • лексичну термінологію з побутового та профільно-фахового спрямування.

уміти:

 • працювати з законодавчо – нормативними документами, які регламентують порядок провадження комерційної діяльності в Україні;

 • забезпечувати повноту асортименту з врахуванням термінів постачання;

 • організовувати і контролювати здійснення операцій торгово-технологічних процесів;

 • раціонально використовувати основні підходи мерчандайзингу, щодо просування і збуту продукції;

 • здійснювати приймання товарів у роздрібному торговельному підприємстві за кількістю та якістю;

 • перевіряти відповідність маркування товарів сучасним вимогам;

 • розрізняти значення символів і знаків, які нанесені на транспортну і споживчу упаковку товарів;

 • ідентифікувати товар, використовуючи зміст його маркування та органолептичні методи дослідження;

 • використовувати сучасне торгово-технологічне обладнання і тару для зберігання товарів відповідно до вимог нормативних документів;

 • забезпечувати належну культуру обслуговування споживачів в умовах діяльності комерційного підприємства;

 • працювати з основними прикладними програмами електронної комерції;

 • користуватися електронною поштою;

 • вести діалоги, презентації, здійснювати переговори при укладанні договорів і контрактів, складати рекламні тексти іноземною мовою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]