Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhologiya_konfliktu_2016.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать

Індивідуальні завдання

Студент має підготувати усну доповідь з наведених тем і представити її письмово у вигляді реферату. Студент може підготувати не більше одної доповіді за семестр.

Теми рефератів

 1. Наукові погляди на конфлікт. Конфлікт в житті людини.

 2. Сутність, об’єкт,предмет і завдання психології конфлікту.

 3. Історія розвитку конфліктологічної думки.

 4. Становлення конфліктології як науки. Погляди на конфлікт Л.Козера, Дж.Рекса, Р. Дорендорфа.

 5. Ситуаційний та когнітивний підходи у психологічному вивченні конфліктів. Дослідження М. Дойча, М.Шерифа, К.Левіна, Ф.Хайтера та Т.Ньюкомба.

 6. Структура, прояви, типологія і динаміка конфлікту.

 7. Психологічні причини конфліктів.

 8. Загальна характеристика внутрішньоособистісних конфліктів.

 9. Види внутрішньоособистісних конфліктів.

 10. Генезис внутрішньоособистісних конфліктів.

 11. Психологічні наслідки внутрішньоособистісних конфліктів.

 12. Особистісні складові та передумови виникнення конфліктності.

 13. Типи конфліктних особистостей.

 14. Основні моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії.

 15. Стилі поведінки у конфліктних ситуаціях.

 16. Характеристика основних стилів поведінки.

 17. Особливості міжособистісних конфліктів.

 18. Взаємозв’язок міжособистісних конфліктів з іншими видами конфліктів.

 19. Причини міжособистісних конфліктів.

 20. Управління міжособистісних конфліктів.

 21. Основні типи конфліктів в організаціях: причини та відмінності.

 22. Психологічні типи конфліктів в організаціях.

 23. Управлінсько-комунікативна некомпетентність керівника як джерело конфлікту.

 24. Важкий працівник як джерело виникнення конфліктів в організаціях.

 25. Профілактика конфліктів в організаціях.

 26. Вирішення конфліктів в організаціях та управління ними.

 27. Конфлікти в діловій сфері.

 28. Конфлікти в педагогічних структурах.

 29. Конфлікт, як причина звертання до психолога-консультанта.

 30. Моделювання конфліктних ситуацій клієнтів та консультативні рішення.

 31. Види групових тренінгів.

 32. Моделювання соціально-психологічного тренінгу вироблення навичок виходу із конфлікту.

 33. Посередництво як сучасна психотехнологія вирішення конфліктів

8.Методи навчання

Основними методами навчання дисципліни «Психологія конфлікту» є: лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів з підручником, з іншими джерелами, методами контролю.

Найпоширенішим різновидом лекції є інформаційна, яка передбачає передавання студентам певного обсягу інформації шляхом послідовного розкриття наукових фактів, явищ, процесів.

Для успішного читання лекцій використовуються такі методичні прийоми:

 • принцип циклічності;

 • зв'язок з матеріалом попередньої лекції, іншими дисциплінами;

 • незвичайний початок лекції;

 • проблемний виклад матеріалу, що забезпечує зворотній зв'язок з аудиторією;

 • цікаві приклади-ілюстрації тез;

 • принцип наочності з використанням технічних засобів навчання;

 • аналіз навчальної літератури;

 • підведення підсумків навчальних питань лекції, доведення завдань на самостійну роботу і підготовку до практичних занять.

Крім тематичних лекцій читаються також вступна, заключна і оглядові лекції.

При проведенні семінарських занять використовуються методичні прийоми для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів: елементи мозкової атаки, презентацій, рольових ігор, ситуаційних задач, робота з конкретними методиками.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]