Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhologiya_konfliktu_2016.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать

6.Теми семінарських (практичних) занять

п\п

Назва теми

К-сть год.

дфн

1

Загальні засади психології конфлікту

 1. Поняття, класифікація та функції конфліктів.

 2. Психологія конфлікту – як фундаментальна складова конфліктології.

 3. Історія розвитку конфліктологічної думки.

 4. Методологічні принципи та методи дослідження психології конфлікту.

 5. Робота з методиками: визначення рівня конфліктності.

Література [1,2,3,4,5, 22]

2

2

Виникнення, структура,динаміка та причини конфліктів

 1. Виникнення та структура конфліктів.

 2. Динаміка конфліктів.

 3. Причини конфліктів.

 4. Робота з методиками: опитувальник Басса – Дарки «Чи вмієте ви слухати?».

Література [1,2,3,4,5 ,22]

2

3

Внутрішньоособистісні конфлікти.

 1. Поняття, види, моделі поведінки у внутрішньо- особистісному конфлікті .

 2. Умови, шляхи і способи подолання внутрішньо- особистісних конфліктів.

Література [1,2,3,4,5]

2

4

Конфлікти в суспільстві , у різних сферах взаємодії людей.

 1. Міжособистісні конфлікти

 2. Сімейні конфлікти.

 3. Конфлікти в організаціях та у сфері управління.

 4. Робота з методикою: «Оцінка стилю міжособистісних відносин» (адаптована методика Т.Лірі).

Література [1,2,3,4,5 ,22]

2

5

Превентивна психологія конфлікту

    1. Психодіагностика як засіб прогнозування конфлікту.

    2. Особливості та зміст превентивної психології конфлікту.

    3. Психологічні шляхи зниження рівня конфліктності особистості.

    4. Особистість керівника та конструктивність управлінських рішень у попередженні конфліктів.

Література [1,2,3,4,5]

2

6

Посередництво психолога у вирішенні конфліктів

 1. Психологія управління конфліктами.

 2. Поняття про психологічне посередництво.

 1. Робота психолога з реальними ситуаціями міжосо- бистісних взаємин.

 2. Процес психологічного посередництва.

 3. Робота з методикою «Оцінка тактики переговорів у конфліктах».

Література [1,2,3,4,5,22]

2

8

Контрольний захід (контрольна робота)

2

Разом за семестр

14

ЗФН

1

Психологія попередження та управління конфліктами.

 1. Психодіагностика як засіб прогнозування конфлікту.

 2. Психологічні шляхи зниження рівня конфліктності особистості.

 3. Психологія управління конфліктами.

 4. Процес психологічного посередництва.

Література [1,2,3,4,5]

2

Разом за семестр

2

7. Самостійна (індивідуальна) робота

п/п

Назва теми

К-сть годин

Форми контролю

дфн

зфн

дфн

зфн

1

Опрацювання лекційного матеріалу

8

6

Розповідь студента

Контрольна робота

2

Підготовка до семінарських занять

14

2

Розповідь

3

Підготовка до контрольної роботи

(написання контрольної роботи)

9

10

Контрольна робота

4

Підготовка та написання рефератів

7

Захист рефератів

Опрацювання тем, які не викладаються на заняттях.

Тема1. Загальні засади психології конфлікту

Взаємозв’язки психології конфлікту з психологічними дисциплінами.

Література[5,с.22-25]

Розвиток конфліктологічної думки в Україні.

Література[4,с.41-46]

Методи опитування при вивченні конфліктів.

Література[1,с.87-89]

Тема2.Виникнення, структура, динаміка та причини конфліктів

Заповнення таблиць 3.1, 3.2, 2.2, 2.3.

Література[5,с.62, 63, 92-94, 97-102, 116-118]

Тема3.Внутрішньоособистісні конфлікти

Заповнення таблиць 4.1, 4.2; 4.3.

Література[5,с.113, 141, 149-150]

Тема4.Міжособистісні конфлікти

Заповнення таблиць 5.1, 5.2

Література[5,с.158, 159]

Заповнення таблиць 1.6, 1.7

Література[2,с.86, 87]

Тема5.Конфлікти в суспільстві, в різних сферах взаємодії людей

Конфлікти в організаціях та у сфері управління.

Література[5,с.233, 241]

Тема6.Превентивна психологія конфлікту

Заповнення таблиць 7.1; 7.2

Література[5,с.254-255, 256]

Тема7.Психологія управління конфліктами

1.Заповнення таблиць 8.1; 8.2; 8.3.

Література[5,с.282-283, 302-303, 304-305]

22

Перевірка конспектів, бесіда, розповідь студента

Опрацювання тем ЗМ1

30

Опрацювання тем ЗМ2

34

Разом за семестр

60

82

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]