Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhologiya_konfliktu_2016.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать
 1. Структура навчальної дисципліни

Назва модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л.

Пр.

Лаб.

СРС

(ІРС)

Л.

Пр.

Лаб.

СРС (ІРС)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовий модуль 1. Загальні засади. Психологічні причини конфліктів та особистість.

Тема 1. Загальні засади психології конфлікту.

11

2

2

7

11

1

10

Тема 2. Виникнення, структура, динаміка та причини конфліктів.

11

2

2

7

11

1

10

Тема 3. Внутрішньоособистісні конфлікти.

11

2

2

7

11

1

10

Разом за модулем 1.

33

6

6

21

33

3

30

Змістовий модуль 2. Конфлікти у різних сферах і формах взаємодії. Попередження та управління конфліктами.

Тема 4. Міжособистісні конфлікти.

10

2

1

7

10

10

Тема 5. Конфлікти в суспільстві, в різних сферах взаємодії людей.

10

2

1

7

11

1

10

Тема 6. Превентивна психологія конфлікту.

12

2

2

8

11

1

10

Тема 7. Психологія управління конфліктами.

14

4

2

8

15

1

2

12

Контрольний захід

(Контрольна робота)

11

2

9

10

10

Разом за модулем 2.

57

10

8

39

57

3

2

52

Усього годин

90

16

14

60

90

6

2

82

5.Теми лекційних занять

п/п

Назва теми

К-сть годин

дфн

1

Загальні засади психології конфлікту.

 1. Психологія конфлікту як фундаментальна складова конфліктології.

 2. Історія розвитку конфліктологічної думки.

 3. Методологічні принципи та методи дослідження психології конфлікту.

Література [1, 2, 3, 4, 5]

2

2

Виникнення, структура, динаміка та причини конфліктів.

 1. Виникнення конфліктних ситуацій та конфліктної взаємодії.

 2. Психологічні складові структури конфлікту.

 3. Динаміка конфліктів.

 4. Причини конфліктів.

Література [1, 2, 3, 4, 5]

2

3

Внутрішньоособистісні конфлікти

 1. Внутрішньоособистісний конфлікт: поняття і види, моделі поведінки.

 2. Переживання як основа внутрішньоособистісних конфліктів.

 3. Внутрішньо особистісний конфлікт та адиктивна і суїцидальна поведінки.

 4. Умови, шляхи і способи подолання внутрішніх конфліктів.

Література [1, 2, 3, 4, 5]

2

4

Міжособистісні конфлікти

  1. Поняття, особливості і причини міжособистісних конфліктів.

  2. Міжособистісні конфлікти з участю дітей різного віку.

  3. Управління міжособистісними конфліктами.

Література [1, 2, 3, 4, 5]

2

5

Конфлікти в суспільстві, в різних сферах взаємодії людей.

 1. Сімейні конфлікти.

 2. Конфлікти в педагогічній взаємодії.

 3. Конфлікти в організаціях та сферах управління.

Література [1, 2, 3, 4, 5]

2

6

Превентивна психологія конфлікту

 1. Психодіагностика як засіб прогнозування конфлікту. Особливості та зміст превентивної психології конфлікту.

 2. Психологія взаємопорозуміння, як психологічна основа попередження конфліктів.

 3. Особистість керівника та конструктивність управлінських рішень у попередженні конфліктів.

Література [2, 5]

2

7

Психотехнології управління конфліктами

 1. Психологічний контекст управління конфліктами.

 2. Стиль поведінки учасників, як умова і засіб вирішення конфлікту.

 3. Технології конструктивного спілкування та раціональної поведінки у конфліктах.

 4. Форми і стратегії завершення та вирішення (розв’язання) конфліктів.

Література [ 2, 3, 4, 5]

2

8

Посередництво психолога у вирішенні конфліктів

 1. Поняття про психологічне посередництво.

 2. Процес психологічного посередництва.

Література [1]

2

Разом за семестр

16

ЗФН

1

Оглядова лекція по темам 1,2

 1. Загальні засади психології конфлікту.

 2. Виникнення, структура, динаміка та причини конфліктів.

Література [1,2,3,4,5]

2

2

Оглядова лекція по темам 3,4,5

 1. Внутрішньоособистісні конфлікти.

 2. Міжособистісні конфлікти.

 3. Конфлікти в суспільстві.

Література [1,2,3,4,5]

2

3

Оглядова лекція по темам 6,7

 1. Превентивна психологія конфлікту.

 2. Психотехнології управління конфліктами.

 3. Посередництво психолога у вирішенні конфліктів.

Література[1,2,3,4,5]

2

Разом за семестр

6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]