Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кривуц_Фінанси_Лекція.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.47 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА

АРХІТЕКТУРИ

Ю.М. Кривуц

ФІНАНСИ

Тексти лекцій

Харків 2010

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Ю.М. Кривуц

ФІНАНСИ

Рекомендовано

методичною радою університету

в якості текстів лекцій

для студентів спеціальностей:

Харків 2010

К-58

УДК- 336.22:65.012.32

Рецензенти:

І.Н. Калюжнива, к.е.н., доцент кафедри «Міжнародних економічних і валютно-кредитних відносин» Міжнародного слов`янського університету. М. Харкв

Л.І. Телишевська, к.е.н., доцент кафедри «Фінанси та кредит» (ХДТУБА)

Рекомендовано кафедрою фінансів та кредиту

протокол № 11 від 25.06.2009 р.

Затверджено методичною радою університету,

протокол № 2 від 29.10.2009 р.

Автор: Ю.М. Кривуц

К-58 Кривуц Ю.М. Фінанси: Тексти лекцій. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 125 с.

У данному виданні розкриті основні положення функціонування податкової системи в Україні, особливості прямих і непрямих податків, а також державних цільових фондів у порівнянні із західноєвропейським досвідом.

Тексти лекцій орієнтовані на студентів денної та заочної форм навчання, тих, хто придбає другу Вищу освіту, а також тих, для кого не байдужі питання фінансової науки.

Іл. 22; Табл. 5; Бібліограф. 24 назв

 Ю.М. Кривуц, 2010

зМІСТ

Вступ

4

Тема 8 Податки і податкова система України

5

8.1 Суть і функції податків

5

8.2 Класифікація і види податків

15

8.3 Прямі і непрямі податки в податковій системі, їх переваги і недоліки

22

8.4 Податкова система України та окремих країн світу

26

8.5 Характеристика окремих видів податків

38

Тема 9 Державні цільові фонди

70

9.1 Соціально – економічна сутність, призначення та роль державних цільових фондів

70

9.2 Класифікація державних фондів цільового призначення

79

9.3 Характеристика загальнодержавних цільових фондів, їх призначення, джерела формування, напрямів використання

83

9.4 Створення та функціонування цільових фондів у західних країнах

117

Список рекомендованої літератури

123

ВСТУП

Фінанси як економічна категорія набирає обертів в умовах переходу до ринкової економіки.

Засвоєння засад фінансової науки створює ту основу, на якій може успішно розвиватися підприємницька діяльність.

Вивчення основних положень «Фінансів» як однієї з базових дисциплін передбачено навчальним планом для студентів, що вибрали економічний напрямок. Це стосується не тільки фінансів, але й тих, хто навчається за спеціальностями: «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика». Студенти цих спеціальностей як денна форми навчання, так і заочні (це стосується й тих, хто придбає другу вищу освіту) послідовно вивчають такі теми курсу, як «Сутність фінансів, їх функції та роль», «Фінансова система та фінансова політика», «Фінанси підприємства», «Державні фінанси», «Бюджет і бюджетна система», «Доходи і видатки державного бюджету». Тексти лекцій призначені для студентів, аспірантів та викладачів. Тексти цих лекцій вже надруковані та пропонуються тексти лекцій з таких ключових тем курсу, як «Податкова система» та «Державні цільові фонди».

За традицією надається широкий перелік джерел інформації. Тексти можна використати підчас підготовки до занять. Видання може стати в нагоді в процесі написання курсової роботи.

Крім тог, тексти лекцій будуть у нагоді тим, хто цікавиться проблемами фінансової науки на сучасному етапі розвитку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.