Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_statsionar.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
494.08 Кб
Скачать

Розвиток особистості

Сутність

Процес кількісних і якісних змін в організмі людини. Біологічне в людині характеризується фізичним розвитком. Соціальний розвиток знаходить відбиток в психічній, моральній, інтелектуальній еволюції людини.

Чинники впливу (зовнішні, внутрішні)

Спадковість, середовище, виховання

Макрофактори: космос, планета, суспільство, держава, географічні умови, соціально – економічні умови;

Мезофактори: етнос, регіон, засоби масової інформації;

Мікрофактори: сім'я, родичі, коло друзів тощо;

Активність особистості;

Рушійні сили

Зовнішні і внутрішні суперечності:

 • загальні та індивідуальні суперечності: «хочу-можу», «знаю-не знаю», «є-немає» тощо;

Суперечності:

 • між потребами людини і можливостями їх задоволення:

 • між вимогами суспільства, дорослих і наявним рівнем розвитку особистості тощо (В. Крутецький).

Врахування особливостей

 • вікових, індивідуальних;

 • нерівномірності розвитку;

 • сензитивних періодів;

 • акселерації;

 • провідної ролі навчання в розвитку особистості

(Л.Виготський)

Результат

Становлення людини як біологічного виду і соціальної істоти.

Здібності

Здібності являють собою високий рівень розвитку загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, що забезпечують успішне виконання людиною різних видів діяльності. Це те, що не зводиться до знань, умінь і навичок, але пояснює (забезпечує) їх швидке набуття, закріплення і ефективне використання на практиці.

Природною основою здібностей є задатки. Задатки – природжені анатомо – фізіологічні особливості організму, головним чином нервової системи і органів чуття. Задатки виступають, як природні, органічні передумови розвитку здібностей людини, однак самі їх не визначають. Навіть при найкращих задатках для розвитку здібностей необхідні суспільні умови, а також діяльність людини у певному напрямку. У здібностях людини поєднується природне і соціальне. Визначальними в розвитку здібностей є умови життя і взаємодія особистості з навколишнім середовищем.

Здібності – властивості індивідуальності, що мають складну багаторівневу природу. На органічному рівні вони виступають як біологічні, генетично зумовлені задатки здібностей; на індивідуальному – власне здібності, які розвиваються в процесі відповідних діяльностей і залежать від соціального; на особистісному – це ставлення індивіда до здібностей як до засобу реалізації певного способу життя.

Види здібностей:

1. Загальні здібності – це такі, що виявляються у будь – якій діяльності (розумова активність, критичність, аналітичність, швидкість реакції, уважність, сконцентрованість).

2. Спеціальні здібності – характерні для певних видів діяльності (організаторські, комунікативні, математичні, художні, музичні).

Види здібностей

Загальні Спеціальні

Елементарні Складні Елементарні Складні

 • відчувати - до навчання - глазомір - математичні

 • сприймати - до праці - музичний слух - конструктивно

 • запам’ятовувати - до спілкування технічні

 • мислити - до гри - музичні

 • уявляти - художні

 • мовленнєві здібності -організаторські

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]